Beluister diensten

Hier kunt u kerkdiensten en eventuele andere samenkomsten van de gemeente beluisteren of downloaden.

Informatie voor gebruikers van Windows Media Player
Het afspelen van de 'live' audio stream met Windows Media Player kan gepaard gaan met haperingen of verstoringen in het geluid. U wordt geadviseerd om in dat geval gebruik te maken van een andere media player. Een goed alternatief is b.v. VLC (downloaden via http://www.videolan.org/vlc).

 

Informatie voor tablet- en smartphonegebruikers
Het is mogelijk om een kerkdienst met een Media player op uw smartphone of tablet te beluisteren door als netwerkstream het adres http://luister.gergemapeldoorn.nl in te voeren.

 


Hieronder vind u een lijst met opnamen van diensten.
Via de knop kunt u een opgenomen dienst direct afspelen.
Via de knop kunt u een opname downloaden en op uw PC opslaan.


25-05-2016
19:30 uur
Paulus verzoek om voorbede
Ds. R.A.M. Visser - Kolossenzen 4: 3
Paulus verzoek om voorbede: 1. De afhankelijkheid van de evangeliedienaar, 2. De taak van de evangeliedienaar

25-05-2016
14:30 uur
Dienen als Christus
Ds. J. van Laar - 1 Petrus 2: 21
Dienen als Christus: 1. De roeping, 2. Het voorbeeld.

22-05-2016
17:00 uur
Behouden door bloedstorting
Ds. J.S. van der Net - Exodus 4: 24-26
Behouden door bloedstorting: 1. De besnijdenis veracht, 2. De redding door de besnijdenis, 3. De prediking van de besnijdenis

22-05-2016
10:00 uur
Onderwijs na Pinksteren
Ds. H.A. van Zetten - 1 Thessalonicenzen 5: 19
Onderwijs na Pinksteren: 1. Wanneer dit onderwijs gegeven wordt, 2. Wat dit onderwijs inhoudt, 3. Waar dit onderwijs ons brengt

16-05-2016
09:00 uur
Het Pinksterwoord van behoud in zware tijden
Leesdienst - Handelingen 2: 21
Het Pinksterwoord van behoud in zware tijden: 1. De breedte, 2. De engte, 3. De diepte van dit Woord

15-05-2016
15:30 uur
Een opdracht op het levenspad
Ds. J. van Laar - 1 Timotheüs 6: 12
Een opdracht op het levenspad: 1. Waardoor te strijden, 2. Waarnaar te grijpen, 3. Waartoe geroepen, 4. Waarvoor beleden.

15-05-2016
10:00 uur
Het komen van de Heilige Geest
Leesdienst - Handelingen 2: 1-4
Het komen van de Heilige Geest: 1. Wanneer Hij kwam, 2. Hoe Hij kwam, 3. Waar Hij kwam.

08-05-2016
18:30 uur
Een hemelgericht leven
Ds. J. IJsselstein - Kolossenzen 3: 3,4
Een hemelgericht leven: Kent een 1. verleden, 2. heden, 3. toekomst

08-05-2016
10:00 uur
Jezus ontferming over wezen
Leesdienst - Johannes 14: 18
Jezus ontferming over wezen: 1. Jezus Kerk, 2. Jezus belofte, 3. Jezus komst

05-05-2016
09:00 uur
De getuigen van Christus Hemelvaart
Leesdienst - Handelingen 1: 9-11
De getuigen van Christus Hemelvaart: 1. Zij zien Hem gaan, 2. Zij zien Hem na, 3. Zij zien Hem terug

01-05-2016
18:30 uur
De heerlijkheid van de opgestane Levensvorst
Ds. R. Kattenberg - Jesaja 63: 1
De heerlijkheid van de opgestane Levensvorst: De heerlijkheid dient zich aan in 1. een vraag vol verwondering, 2. een constatering vol glorie, 3. een antwoord vol majesteit

01-05-2016
10:00 uur

Leesdienst - Zacharia 13: 7

24-04-2016
17:00 uur
De verschijning van de levende Christus aan Paulus
Leesdienst - 1 Korinthe 15: 8
De verschijning van de levende Christus aan Paulus: 1. De vrije genade die aan Paulus bewezen wordt, 2. De rijke zaligheid die door Paulus gezien wordt.

24-04-2016
10:00 uur
Een middelaarswoord van de Zaligmaker
Ds. S. Maljaars - Mattheüs 28: 18
Een middelaarswoord van de Zaligmaker: 1. Zijn verschijning bij dit woord, 2. Zijn volmacht in dit woord, 3. Zijn bemoediging door dit woord.

22-04-2016
19:30 uur
Oranjezangavond
(Stereo, 103Mb)

17-04-2016
15:30 uur
Een troostrijke belofte
Ds. G. van Manen - Mattheüs 28: 20
Een troostrijke belofte: 1. Wie deze belofte doet, 2. Wie deze belofte krijgt, 3. Wat deze belofte inhoudt

17-04-2016
10:00 uur
Een profetisch woord
Leesdienst - 2 Petrus 1: 19
Een profetisch woord: 1. Het is zeer vast, 2. Het verdient al onze aandacht, 3. Het geeft licht in de duisternis

14-04-2016
19:30 uur
Niet bedroefd als de anderen
Ds. J.J. van Eckeveld - 1 Thessalonicenzen 4: 13,14
Niet bedroefd als de anderen: 1. Een dood die overwonnen is, 2. Een genade die onmisbaar is, 3. Een toekomst die heerlijk is.

10-04-2016
15:30 uur
Christus en de discipelen aan de zee van Tiberias
Ds. J. van Laar - Johannes 21: 7-14
Christus en de discipelen aan de zee van Tiberias: 1. Een bereide maaltijd, 2. Het opmerkelijk bevel, 3. Een bemoedigende nodiging

10-04-2016
10:00 uur
Jona de onwillige profeet
Leesdienst - Jona 1: 1-3
Jona de onwillige profeet: 1. Zijn persoon, 2. Zijn opdracht, 3. Zijn vlucht

03-04-2016
17:00 uur
Jezus volgen
Leesdienst - Johannes 21: 22
Jezus volgen: 1. De weg, 2. De wandel, 3. De gevaren

03-04-2016
10:00 uur
Een ontmoeting met de Levensvorst bij de stadspoort
Ds. P.G. Heijkamp - Lukas 7: 11-17
Een ontmoeting met de Levensvorst bij de stadspoort: 1. Zijn ontferming, 2. Zijn macht

28-03-2016
09:00 uur
De wekroep van de opgestane Christus
Leesdienst - Efeze 5: 14
De wekroep van de opgestane Christus: 1. Een ernstige roepstem, 2. Een heerlijke belofte

27-03-2016
16:00 uur
Jezus paasboodschap voor Maria Magdalena
Ds. A.B. van der Heiden - Johannes 20: 17
Jezus paasboodschap voor Maria Magdalena: 1. Een onbegrepen boodschap, 2. Een onderwijzende boodschap, 3. Een troostvolle boodschap

27-03-2016
10:00 uur
Petrus en Johannes als getuigen van Christus opstanding
Leesdienst - Johannes 20: 3-8
Petrus en Johannes als getuigen van Christus opstanding: 1. De gang naar het graf, 2. De taal van de doeken, 3. Het geloof van het hart

25-03-2016
19:30 uur
Jezus in het midden
Ds. A.B. van der Heiden - Johannes 19: 18
Jezus in het midden: 1. Jezus in het midden van de moordenaars, 2. Jezus in het midden tussen God en de zondaar, 3. Jezus in het midden van Zijn Kerk

20-03-2016
16:00 uur
Jezus voor de grote raad gesmaad
Ds. B.J. van Boven - Mattheüs 26: 67,68
Jezus voor de grote raad gesmaad: 1. De diepte van die smaad, 2. De borgtocht in die smaad, 3. De lessen bij die smaad

20-03-2016
10:00 uur
De zesde bede en het slot van het volmaakte gebed
Leesdienst - H.C. zondag 52
De zesde bede en het slot van het volmaakte gebed: 1. Een gebed dat getuigt van grote kracht, 2. Een slot dat spreekt van vast vertrouwen

13-03-2016
15:30 uur
Christus lijden voor de moordenaar
Ds. J. van Laar - Lukas 23: 39-43
Christus lijden voor de moordenaar: 1. De vrijmacht, 2. Het buigen, 3. Het smeken, 4. De verzoening

13-03-2016
10:00 uur
Een gebed om vergeving
Leesdienst - H.C. zondag 51
Een gebed om vergeving: 1. Het wonder van de vergeving, 2. De behoefte aan de vergeving, 3. De beoefening van de vergeving

09-03-2016
19:30 uur
Christus bevel om te zien op Hem
Ds. P.D. den Haan - Openbaring 3: 7-13
Christus bevel om te zien op Hem: 1. Zie, Ik heb gegeven, 2. Zie, Ik geef, 3. Zie, Ik zal maken, 4. Zie, Ik kom haastelijk

09-03-2016
14:30 uur
Het gebed van Ezra
Ds. P.D. den Haan - Ezra 9: 4-6
Het gebed van Ezra: 1. De aanleiding tot zijn gebed, 2. Het tijdstip van zijn gebed, 3. De belijdenis in zijn gebed

06-03-2016
18:30 uur
Petrus verloochent Jezus
Ds. J. van Laar - Lukas 22: 60-62
Petrus verloochent Jezus: 1. Hoe Petrus Jezus losliet, 2. Hoe Jezus Petrus vasthield

06-03-2016
10:00 uur
Een geopende fontein
Ds. J. van Laar - Zacharia 13: 1
Een geopende fontein: 1. Wanneer, 2. Voor wie, 3. Waartegen

03-03-2016
19:30 uur
De Borg die de lofzang zingt
Ds. B. van der Heiden - Markus 14: 26
De Borg die de lofzang zingt: 1. Omdat de wet dat vraagt, 2. Omdat Zijn borgschap daarin schittert, 3. Omdat de overwinning zeker is

28-02-2016
16:00 uur
Onderwijs aan hen die dwalen
Ds. A.A. Brugge - Jesaja 50: 10
Onderwijs aan hen die dwalen: 1. Hun kenmerk, 2. Hun beproeving, 3. Hun steun

28-02-2016
10:00 uur
De volkomenheid van de Zaligmaker
Ds. A.A. Brugge - Jesaja 50: 4,5
De volkomenheid van de Zaligmaker: 1. Zijn tong, 2. Zijn oor, 3. Zijn hart

21-02-2016
15:30 uur
De vierde bede
Ds. C.J. Meeuse - H.C. zondag 50
De vierde bede: 1. De vraag er in, 2. De oorsprong er van, 3. De zegen er over, 4. Het vertrouwen er bij

21-02-2016
10:00 uur
Christus ootmoedige dienen
Ds. C.J. Meeuse - Mattheüs 20: 28
Christus ootmoedige dienen: 1. Waarvoor Christus niet gekomen is, 2. Waarvoor Christus wel gekomen is, 3. Toepassing: een tiental lessen voor ons

14-02-2016
15:30 uur
Christus intocht in Jeruzalem
Ds. G. van Manen - Lukas 19: 28-40
Christus intocht in Jeruzalem: 1. De opdracht die Hij geeft, 2. De eer die Hij ontvangt, 3. De ergernis die Hij ontmoet

14-02-2016
10:00 uur
De derde bede
Leesdienst - H.C. zondag 49
De derde bede: 1. De terneerwerping van de eigen wil, 2. De onderwerping aan Gods wil, 3. De navolging van de engelen

11-02-2016
19:30 uur
Jezus en de betaling van de tempelbelasting
Ds. J.S. van der Net - Mattheüs 17: 24-27
Jezus en de betaling van de tempelbelasting: 1. De aanleiding daarvan, 2. Het kruis daarin, 3. Het evangelie hieruit

07-02-2016
18:00 uur
Gewapend in de geestelijke strijd
Ds. W.A. Zondag - Efeze 6: 14-20
Gewapend in de geestelijke strijd: 1. De wapens, 2. Het gebed

07-02-2016
10:00 uur
Het werk van de Knecht des Heeren
Ds. W.A. Zondag - Jesaja 52: 13-15
Het werk van de Knecht des Heeren: 1. Dat zal voorspoedig zijn, 2. Dat zal vernederen, 3. Dat zal vrucht dragen

31-01-2016
18:00 uur
Jezus die de tempel reinigt
Ds. H. Brons - Johannes 2: 17
Jezus die de tempel reinigt: 1. Zijn weg naar de tempel, 2. Zijn werk in de tempel, 3. Zijn teken van de tempel

31-01-2016
10:00 uur
Het getuigenis van Johannes over het Lam Gods
Ds. H. Brons - Johannes 1: 29
Het getuigenis van Johannes over het Lam Gods: 1. Johannes ziet het Lam, 2. Johannes wijst naar het Lam, 3. Johannes preekt over het Lam

24-01-2016
17:00 uur
De tweede bede bevat een gebed om de komst van Gods Koninkrijk
Ds. A.B. van der Heiden - H.C. zondag 48
De tweede bede bevat een gebed om de komst van Gods Koninkrijk: 1. Geestelijk Koninkrijk, 2. Bestreden Koninkrijk, 3. Volkomen Koninkrijk

17-01-2016
18:30 uur
Jezus het Licht der wereld
Ds. J. IJsselstein - Mattheüs 4: 14-16
Jezus het Licht der wereld: 1. Voor de meest verachten, 2. Voor de meest hopelozen

17-01-2016
10:00 uur
De eerste bede
Leesdienst - H.C. zondag 47
De eerste bede: 1. De kennis van Gods Naam, 2. De grootheid van Gods deugden, 3. Het oogmerk van ons leven

14-01-2016
19:30 uur
Jezus en de blinde van Bethsaïda
Ds. A. Verschuure - Markus 8: 22-26
Jezus en de blinde van Bethsaïda: 1. Gebracht bij Jezus, 2. Geleid door Jezus, 3. Hersteld door Jezus, 4. Gehoorzaam aan Jezus.

10-01-2016
15:30 uur
De naamgeving van de geboren Zoon van God
Ds. A. Verschuure - Lukas 2: 21
De naamgeving van de geboren Zoon van God: 1. De tijd van die naamgeving, 2. De besnijdenis bij die naamgeving, 3. De inhoud van die naamgeving, 4. De vervulling door die naamgeving

10-01-2016
10:00 uur
Onze Vader, Die in de hemelen zijt
Leesdienst - H.C. zondag 46
Onze Vader, Die in de hemelen zijt: 1. Kinderlijke vreze, 2. Een kinderlijk toevoorzicht

03-01-2016
18:30 uur
Simeon zingt van Kerstfeest na Pinksteren
Ds. R. Kattenberg - Lukas 2: 31,32
Simeon zingt van Kerstfeest na Pinksteren: 1. Begint met God, 2. Zet zich voort naar alle volken, 3. Spitst zich toe op de heidenen en Israël

01-01-2016
10:00 uur
Drievoudige zegenbede
Leesdienst - 2 Korinthe 13: 13
Drievoudige zegenbede: 1. De genade van God de Zoon, 2. De liefde van God de Vader, 3. De gemeenschap van God de Heilige Geest

31-12-2015
19:30 uur
De laatste woorden van Paulus tot de gemeente van Korinthe
Ds. A.B. van der Heiden - 1 Korinthe 16: 22-24
De laatste woorden van Paulus tot de gemeente van Korinthe: 1. Een ernstige en dringende vermaning, 2. Een allesomvattende zegenbede, 3. Een hartelijke betuiging van liefde

27-12-2015
15:30 uur
Jezus de drager van het verbondsteken
Ds. A. Schreuder - Lukas 2: 21
Jezus de drager van het verbondsteken: 1. Omdat Hij de inhoud van het verbond is, 2. Omdat Hij de borg van het verbond is, 3. Omdat Hij de zaligmaker van het verbond is

27-12-2015
10:00 uur
De vlucht naar Egypte
Ds. A. Schreuder - Mattheüs 2: 13-15
De vlucht naar Egypte: 1. Gods weg met Zijn Kind, 2. Gods weg met Jozef en Maria, 3. Gods weg met Zijn Woord

25-12-2015
17:00 uur
Het komen van de herders naar Bethlehem
Ds. K. Boeder - Lukas 2: 16
Het komen van de herders naar Bethlehem: 1. Geraakt door het Woord, 2. Gedreven door de liefde, 3. Geknield voor de Zoon

25-12-2015
10:00 uur
Vier wegen naar Bethlehem
Ds. A.B. van der Heiden - Lukas 2: 1-7
Vier wegen naar Bethlehem: 1. Een weg vanuit de Hemel, 2. Een weg vanuit Rome, 3. Een weg vanuit Nazareth, 4. Een weg vanuit ons hart

20-12-2015
15:30 uur
Gewapend in de geestelijke strijd
Ds. W.A. Zondag - Efeze 6: 11,14,17
Gewapend in de geestelijke strijd: 1. De uitrusting, 2. De gordel, 3. Het zwaard

20-12-2015
10:00 uur
De adventsboodschap voor een jong meisje
Ds. W.A. Zondag - Lukas 1: 38
De adventsboodschap voor een jong meisje: 1. Tot haar gebracht, 2. Door haar aanvaard

13-12-2015
15:30 uur
Zacharias en Elisabeth
Ds. A. Verschuure - Lukas 1: 5-7
Zacharias en Elisabeth: 1. De tijdsomstandigheden, 2. Hun levenswandel, 3. Hun huwelijksnood

13-12-2015
10:00 uur
Het gebed
Leesdienst - H.C. zondag 45
Het gebed: 1. Waarom is het gebed de christenen van node, 2. Waardoor wordt het gebed gekenmerkt, 3. Wat heeft het gebed als inhoud

06-12-2015
10:00 uur
Het geheim van de wet en de prediking van de wet
Leesdienst - H.C. zondag 44
Het geheim van de wet en de prediking van de wet: 1. De volmaakte eis in Gods wet, 2. De onvolkomen gehoorzaamheid aan Gods wet, 3. Het doel van de prediking van Gods wet

29-11-2015
15:30 uur
De adventsbelofte voor Zacharias
Ds. G. van Manen - Lukas 1: 16,17
De adventsbelofte voor Zacharias: 1. Een oudtestamentisch beeld, 2. Een zegenrijke vrucht, 3. Een heerlijk doel

29-11-2015
10:00 uur
De zonde tegen het negende gebod
Leesdienst - H.C. zondag 43
De zonde tegen het negende gebod: 1. Het karakter van deze zonde, 2. De openbaring van deze zonde, 3. De strijd tegen deze zonde.

26-11-2015
19:30 uur
Sions Koning
Ds. C. van Ruitenburg - Psalm 2: 6
Sions Koning: 1. De opstand tegen de Koning, 2. Het antwoord van de Koning, 3. De verordinering tot Koning, 4. De onderwerping aan de Koning