Beluister diensten

Hier kunt u kerkdiensten en eventuele andere samenkomsten van de gemeente beluisteren of downloaden.

Informatie voor gebruikers van Windows Media Player
Het afspelen van de 'live' audio stream met Windows Media Player kan gepaard gaan met haperingen of verstoringen in het geluid. U wordt geadviseerd om in dat geval gebruik te maken van een andere media player. Een goed alternatief is b.v. VLC (downloaden via http://www.videolan.org/vlc).

 

Informatie voor tablet- en smartphonegebruikers
Het is mogelijk om een kerkdienst met een Media player op uw smartphone of tablet te beluisteren door als netwerkstream het adres http://luister.gergemapeldoorn.nl in te voeren.

 


Hieronder vind u een lijst met opnamen van diensten.
Via de knop kunt u een opgenomen dienst direct afspelen.
Via de knop kunt u een opname downloaden en op uw PC opslaan.


19-02-2017
16:00 uur
De hemelvaart van Christus
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 18
De hemelvaart van Christus: 1. Zijn heengaan naar de Hemel, 2. Zijn blijven op de aarde, 3. Zijn werk vanuit de Hemel

19-02-2017
10:00 uur
Johannes in de gevangenis
Ds. R.A.M. Visser - Lukas 7: 23
Johannes in de gevangenis: 1. De vraag, 2. Het antwoord, 3. Het onderwijs

12-02-2017
16:00 uur
Christus opstanding
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 17
Christus opstanding: 1. Overwinnen, 2. Opwekken, 3. Opstaan

12-02-2017
10:00 uur
Jezus verdrijft een onreine geest
Ds. R.A.M. Visser - Lukas 4: 31-37
Jezus verdrijft een onreine geest: 1. De woorden van de onreine geest, 2. De woorden va Jezus, 3. De woorden van de omstanders

05-02-2017
16:00 uur
Gods verbond met Israël
Ds. R.A.M. Visser - Exodus 20: 2
Gods verbond met Israël: 1. Gods naam, 2. Gods werk

05-02-2017
10:00 uur
Christus evangelie verkondiging
Ds. R.A.M. Visser - Lukas 4: 21
Christus evangelie verkondiging: 1. Komt op uit de Schrift, 2. Vervult de Schrift, 3. Bevestigt de Schrift

29-01-2017
16:30 uur
Israël te Elim
Leesdienst - Exodus 15: 26-27
Israël te Elim: 1. Gods onderwijs aan Israël, 2. Gods zorg over Israël

29-01-2017
10:00 uur
De Heere Jezus antwoordt Zijn tegensprekers
Leesdienst - Johannes 6: 43-45
De Heere Jezus antwoordt Zijn tegensprekers: 1. Niet murmureren, 2. Getrokken worden, 3. Geleerd worden

22-01-2017
16:30 uur
Het einde van Jezus leven
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 16
Het einde van Jezus leven: 1. Gestorven, 2. Begraven, 3. Nedergedaald ter hel

22-01-2017
10:00 uur
Johannes boeteprediking
Ds. R.A.M. Visser - Lukas 3: 7-9
Johannes boeteprediking: 1. Het adres, 2. De oproep, 3. De ernst

15-01-2017
16:30 uur
De twaalfjarige Jezus in de Tempel
Ds. R.A.M. Visser - Lukas 2: 49
De twaalfjarige Jezus in de Tempel: 1. De levensgang van Jozef en Maria, 2. De bestemming van Jezus

15-01-2017
10:00 uur
Anna's ontmoeting met Christus
Ds. R.A.M. Visser - Lukas 2: 36-38
Anna's ontmoeting met Christus: 1. Haar afkomst, 2. Haar leven, 3. Haar belijdenis

08-01-2017
16:30 uur
Christelijke levenskunst
Leesdienst - 1 Korinthe 7: 29-31
Christelijke levenskunst: 1. Het hebben van een vrouw 2. Droefheid en vreugde 3. Allerlei aardse bezigheden 4. Het gebruik van alles wat de wereld geven kan

08-01-2017
10:00 uur
Het troostrijke verblijf van Christus, de Zoon, in Egypte
Leesdienst - Mattheüs 2: 14, 15
Het troostrijke verblijf van Christus, de Zoon, in Egypte: 1. De vernederende vlucht naar Egypte, 2. De verlossende roep uit Egypte

01-01-2017
16:30 uur
Paulus opwekking aan Timotheüs
Ds. R.A.M. Visser - 1 Timotheüs 4: 16
Paulus opwekking aan Timotheüs: 1. De aansporing, 2. De belofte

01-01-2017
10:00 uur
Gods zegen in Gods Naam
Ds. R.A.M. Visser - Numeri 6: 24-26
Gods zegen in Gods Naam: 1. Bescherming, 2. Vergeving, 3. Vrede

31-12-2016
19:30 uur
Gods Huis komt vol
Ds. R.A.M. Visser - Lukas 14: 15-24
Gods Huis komt vol: 1. De nodiging, 2. De weigering, 3. De gasten

26-12-2016
10:00 uur
Kerstfeest met de kinderen

25-12-2016
16:30 uur
De wijzen uit het oosten
Ds. R.A.M. Visser - Mattheüs 2: 11
De wijzen uit het oosten: 1. Het teken, 2. Het woord, 3. Het wonder

25-12-2016
10:00 uur
Jezus is geboren
Ds. R.A.M. Visser - Lukas 2: 7
Jezus is geboren: 1. Gods hand, 2. Gods weg, 3. Gods Zoon

18-12-2016
16:30 uur
De adventszang van Zacharias
Leesdienst - Lukas 1: 67-70
De adventszang van Zacharias: 1. De lof des Heeren, 2. Het werk des Heeren, 3. De trouw des Heeren

18-12-2016
10:00 uur
Zie, Ik kom
Leesdienst - Psalm 40: 7-9
Het adventswoord "Zie, Ik kom" wordt: 1. Voorgesproken door David, 2. Uitgesproken door Christus, 3. Nagesproken door de christen

11-12-2016
16:30 uur
Maria's lofzang op Gods verbondstrouw
Ds. R.A.M. Visser - Lukas 1: 50
Maria's lofzang op Gods verbondstrouw: 1. De barmhartigheid van God, 2. De dienst van God

11-12-2016
10:00 uur
De lofzang van Eilzabet
Ds. R.A.M. Visser - Lukas 1: 39-45
De lofzang van Eilzabet: 1. De aanleiding, 2. De verwondering, 3. De zaligheid

04-12-2016
16:30 uur
Het lijden van Christus
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 15
Het lijden van Christus: 1. De toorn van God, 2. Het oordeel van God, 3. De vloek van God

04-12-2016
10:00 uur
De aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus
Ds. R.A.M. Visser - Lukas 1: 31
De aankondiging van de geboorte van de Heere Jezus: 1. Het woord, 2. Het teken, 3. De overgave

27-11-2016
16:30 uur
Het adventsgeloof uit de diepten
Ds. R.A.M. Visser - Psalm 130: 6-8
Het adventsgeloof uit de diepten: 1. De verwachting, 2. De opwekking, 3. De vrucht

27-11-2016
10:00 uur
De adventsverwachting uitde diepten
Ds. R.A.M. Visser - Psalm 130: 5
De adventsverwachting uitde diepten

20-11-2016
16:30 uur
Gods Zoon werd mens
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 14
Gods Zoon werd mens: 1. De belijdenis, 2. De belofte, 3. De beleving

20-11-2016
10:00 uur
Het lied uit de diepten
Ds. R.A.M. Visser - Psalm 130: 1-4
Het lied uit de diepten: 1. Benauwdheid, 2. Verootmoediging, 3. Belijdenis

13-11-2016
16:30 uur
David in de spelonk van Adullam
Leesdienst - 1 Samuël 22: 1,2
David in de spelonk van Adullam: 1. Zijn schuilplaats, 2. Zijn mannen, 3. Zijn positie

13-11-2016
10:00 uur
Vermaning en vertroosting
Leesdienst - 1 Thessalonicenzen 2: 11-13
Vermaning en vertroosting: 1. Paulus betuigde, 2. God roept, 3. De gemeente nam het aan

06-11-2016
16:30 uur
Godgeleerde kinderen
Ds. R.A.M. Visser - Jesaja 54: 13
Godgeleerde kinderen: 1. Onderwijs, 2. Vrede

06-11-2016
10:00 uur
Laatste bladzijde van Gideons levensboek
Ds. R.A.M. Visser - Richteren 8: 22-35
Laatste bladzijde van Gideons levensboek: 1. Gideons koningschap, 2. Gideons afgoderij, 3. Gideons levenseinde

02-11-2016
19:30 uur
De gelijkenis van de onvruchtbare wijngaard
Ds. R.A.M. Visser - Jesaja 5: 1-7
De gelijkenis van de onvruchtbare wijngaard: 1. Het werk in deze wijngaard, 2. De verwachting van deze wijngaard, 3. De vrucht uit deze wijngaard.

02-11-2016
14:30 uur
Davids lofzang op God
Ds. R.A.M. Visser - Psalm 65: 2
Davids lofzang op God: 1. Vanwege Gods genade, 2. Vanwege Gods daden, 3. Vanwege Gods gaven

30-10-2016
16:30 uur
Gods eniggeboren Zoon, onze Heere
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 13
Gods eniggeboren Zoon, onze Heere: 1. De Goddelijke natuur, 2. De Goddelijke genade, 3. De Goddelijke heerschappij

30-10-2016
10:00 uur
Zeba en Zalmuna
Ds. R.A.M. Visser - Richteren 8: 1-21
Zeba en Zalmuna: 1. Hoogmoed, 2. Ingezonkenheid, 3. Gericht

23-10-2016
16:30 uur
Christus en de christen
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 12
Christus en de christen: 1. Wie Christus is, 2. Wie christen zijn

23-10-2016
10:00 uur
De strijd tegen de Midianieten
Ds. R.A.M. Visser - Richteren 7: 9-25
De strijd tegen de Midianieten: 1. De troost voor de strijd, 2. Het verloop van de strijd, 3. De overwinning na de strijd

16-10-2016
16:30 uur
Het burgerschap van de gelovigen
Leesdienst - Filipenzen 3: 20
Het burgerschap van de gelovigen: 1. Een aards burgerschap, 2. Een hemels burgerschap, 3. Een toekomstig burgerschap

16-10-2016
10:00 uur
Het evangelie van de koperen slang
Leesdienst - Numeri 21: 8
Het evangelie van de koperen slang: 1. Een vreselijk oordeel, 2. Een wonderlijk redmiddel, 3. Een zalig zien

09-10-2016
16:30 uur
De naam Jezus
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 11
De naam Jezus: 1. De vraag naar deze naam, 2. De betekenis van deze naam, 3. De belijdenis van deze naam

09-10-2016
10:00 uur
De aanloop naar de strijd
Ds. R.A.M. Visser - Richteren 7: 1
De aanloop naar de strijd: wordt gekenrmerkt door 1. geloofsversterking, 2. geloofsbeproeving

02-10-2016
16:30 uur
Gaven van God
Ds. R.A.M. Visser - Romeinen 12: 7,8
Gaven van God: 1. In hun verscheidenheid, 2. In hun gebruik

02-10-2016
10:00 uur
Gideons eerste richterdaad
Ds. R.A.M. Visser - Richteren 6: 27
Gideons eerste richterdaad: 1. De opdracht, 2. De uitvoering, 3. De zegen

25-09-2016
16:30 uur
God bevestigt Zijn verbond
Ds. R.A.M. Visser - Genesis 17: 7
God bevestigt Zijn verbond: 1. Van Wie deze bevestiging uitgaat, 2. Wie deze bevestiging geldt, 3. Wat deze bevestiging inhoudt

25-09-2016
10:00 uur
Gideon gezonden
Ds. R.A.M. Visser - Richteren 6: 14
Gideon gezonden: 1. Gideons taak, 2. Gideons worsteling, 3. Gideons teken

18-09-2016
16:30 uur
Het geloof in Gods voorzienigheid
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 10
Het geloof in Gods voorzienigheid: 1. Gods onderhoudende hand, 2. Gods regerende hand, 3. Gods bewarende hand

18-09-2016
10:00 uur
Gideon geroepen
Ds. R.A.M. Visser - Richteren 6: 11
Gideon geroepen: 1. De verdrukking van Israël, 2. De boodschap van de profeet, 3. De zorg van de HEERE

11-09-2016
16:30 uur
Het geloof in God de Vader
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 9
Het geloof in God de Vader: 1. Zijn Zoon, 2. Zijn schepping, 3. Zijn kinderen

11-09-2016
10:00 uur
De gelijkenis van de goede huisheer
Ds. R.A.M. Visser - Mattheüs 13: 52
De gelijkenis van de goede huisheer: 1. Zijn toerusting, 2. Zijn voorraadkamer, 3. Zijn werk

04-09-2016
16:30 uur
Rebekka in verwachting
Leesdienst - Genesis 25: 21-23
Rebekka in verwachting: 1. Een beweldadigde Rebekka, 2. Een bestreden Rebekka, 3. Een onderwezen Rebekka, 4. Een bemoedigde Rebekka

04-09-2016
10:00 uur
De oorlog des Heeren
Leesdienst - 1 Samuel 17: 47
De oorlog des Heeren: 1. De zwaarte van die oorlog, 2. Het wapen in die oorlog, 3. De overwinning op die oorlog

28-08-2016
16:30 uur
Het geloof in de drieenige God
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 8
Het geloof in de drieenige God: 1. Beleden, 2. Geopenbaard, 3. Beleefd

28-08-2016
10:00 uur
De gelijkenis van het visnet
Ds. R.A.M. Visser - Mattheüs 13: 47-50
De gelijkenis van het visnet: 1. Het net, 2. De vangst, 3. De scheiding

21-08-2016
16:30 uur
De HEERE gedenkt
Ds. R.A.M. Visser - Psalm 105: 8
De HEERE gedenkt: 1. Zijn verbond, 2. Het woord

21-08-2016
10:00 uur
De gelijkenis van de Parel van grote waarde
Ds. R.A.M. Visser - Mattheüs 13: 45,46
De gelijkenis van de Parel van grote waarde: 1. Zoeken, 2. Vinden, 3. Kopen