Home Beluister diensten
Beluister diensten
Hier kunt u kerkdiensten en eventuele andere samenkomsten van de gemeente beluisteren of downloaden.

Informatie voor gebruikers van Windows Media Player
Het afspelen van de 'live' audio stream met Windows Media Player kan gepaard gaan met haperingen of verstoringen in het geluid. U wordt geadviseerd om in dat geval gebruik te maken van een andere media player. Een goed alternatief is b.v. VLC (downloaden via http://www.videolan.org/vlc).Hieronder vind u een lijst met opnamen van diensten.
Via de knop kunt u een opgenomen dienst direct afspelen.
Via de knop kunt u een opname downloaden en op uw PC opslaan.


26-10-2014
19:00 uur
Davids tranen en omzwerven
Ds. A.A. Brugge - Psalm 56: 9
Davids tranen en omzwerven: 1. De weg die David gaat, 2. De troost die David ervaart, 3. De gunst die David vraagt, 4. De zegen die David smaakt

26-10-2014
10:00 uur
De verootmoedigende taal van de herfst
Ds. J.M. Kleppe - Jesaja 64: 6
De verootmoedigende taal van de herfst: 1. Deze is venederend, 2. Deze is beschamend, 3. Deze is vertroostend

19-10-2014
16:00 uur
Het geloof in de drieënige God
Ds. S. Maljaars - H.C. zondag 8
Het geloof in de drieënige God: 1. Verwoord door de kerk, 2. Gegrond in de Schrift, 3. Doorleefd met het hart

19-10-2014
10:00 uur
Verzoening in de woestijn
Ds. S. Maljaars - Numeri 16: 46-48
Verzoening in de woestijn: 1. De noodzaak van die verzoening, 2. De wijze van die verzoening, 3. Het herstel door die verzoening

12-10-2014
17:00 uur
Christus heerlijkheid geopenbaard in de genezing van de blinde Bartimeüs
Ds. J.M. Kleppe - Markus 10: 46-52
Christus heerlijkheid geopenbaard in de genezing van de blinde Bartimeüs: 1. Hoe Bartimeüs Christus roept, 2. Hoe Christus Bartimeüs geneest.

12-10-2014
10:00 uur
Het zaligmakend geloof
Ds. A.B. van der Heiden - H.C. zondag 7
Het zaligmakend geloof: 1. De onmisbaarheid van het geloof, 2. Het wezen van het geloof

05-10-2014
17:00 uur
De schijnbekering
Ds. J.S. van der Net - Mattheüs 12: 43-45
De schijnbekering: 1. Het begin, 2. Het verloop, 3. De afloop

05-10-2014
10:00 uur
In duren tijd en hongersnood blijkt
Ds. J.S. van der Net - 2 Koningen 4: 38-44
In duren tijd en hongersnood blijkt: 1. De onmacht van de mens, 2. De trouw van God

28-09-2014
15:30 uur
Een heilige levenswandel
Ds. G. van Manen - Genesis 17: 1
Een heilige levenswandel: 1. Door God geboden, 2. Door Hem omschreven

28-09-2014
10:00 uur
De ondoorgrondelijke wijsheid
Ds. J.M. Kleppe - Jesaja 55: 8,9
De ondoorgrondelijke wijsheid: 1. Van Gods gedachten, 2. Van Gods wegen

14-09-2014
19:00 uur
De bekering van Efraïm
Ds. A.A. Brugge - Jeremia 31: 18
De bekering van Efraïm: 1. Afstamming, 2. Tuchtiging, 3. Smeking

14-09-2014
10:00 uur
De kudde van Christus hoeft niet bang te zijn
Ds. A.B. van der Heiden - Lukas 12: 32
De kudde van Christus hoeft niet bang te zijn, want: 1. Zij heeft een Herder, 2. Zij heeft een Vader

07-09-2014
18:00 uur
Het verbond tussen Jonathan en David
Ds. A. Schot - 1 Samuël 18: 1-4
Het verbond tussen Jonathan en David: 1. De basis daarvoor, 2. De sluiting daarvan, 3. De handelingen daarbij

07-09-2014
10:00 uur
De voorwaarden van de Middelaar
Leesdienst - H.C. zondag 6
De voorwaarden van de Middelaar: 1. De reden waarom de Middelaar zulke voorwaarden moest hebben, 2. Wie Hij is die zulke voorwaarden heeft, 3. Welke verzekering en gerustheid voor ons daarin te vinden is

31-08-2014
16:00 uur
De levenskracht van de christen
Ds. G.W.S. Mulder - Romeinen 5: 3-5
De levenskracht van de christen: 1. Blijkt in blijmoedigheid, 2. Blijkt in wijsheid, 3. Blijkt in zekerheid.

31-08-2014
10:00 uur
Salomo's jeugd
Ds. G.W.S. Mulder - 1 Kronieken 29: 1a
Salomo's jeugd: 1. Vaderlijke zorg over de jeugd,2. Persoonlijke teerheid in de jeugd.

24-08-2014
16:30 uur
De blijvende stad
Ds. A.J. de Waard - Hebreeën 13: 14
De blijvende stad: 1. Wordt op aarde niet gevonden, 2. Wordt door pelgrims gezocht, 3. Wordt bewaard voor de Hemel.

24-08-2014
10:00 uur
Jezus en Zijn discipelen op de zee
Ds. A.J. de Waard - Mattheüs 14: 22-36
Jezus en Zijn discipelen op de zee: 1. Gedwongen in het schip, 2. Vertroost in de nood, 3. Geoefend in het geloof.

17-08-2014
18:30 uur
De ontferming van Jezus Christus over Eneas
Ds. M. Golverdingen - Handelingen 9: 32-35
De ontferming van Jezus Christus over Eneas: 1. Een geheel verlamde man, 2. Een geheel genezen man, 3. Een tot zegen gestelde man.

17-08-2014
10:00 uur
De geestelijke groei van de gemeenten in Palestina
Ds. M. Golverdingen - Handelingen 9: 31
De geestelijke groei van de gemeenten in Palestina: 1. Hun opbouw, 2. Hun godsvrucht, 3. Hun vertroosting, 4. Hun werfkracht.

10-08-2014
17:00 uur
De strijd om dood of leven te Zarfath
Ds. J. Schipper - 1 Koningen 17: 17-24
De strijd om dood of leven te Zarfath: 1. Wat de weduwe vraagt, 2. Wat de profeet doet, 3. Wat de Heere schenkt.

10-08-2014
10:00 uur
De onweerstaanbare kracht van het Woord
Ds. J. Schipper - Handelingen 16: 14
De onweerstaanbare kracht van het Woord: 1. Het horen van dat Woord, 2. Het openstaan voor dat Woord, 3. Het acht nemen op dat Woord.

03-08-2014
17:00 uur
Mozes eerste openbare optreden
Ds. J.M. Kleppe - Exodus 2: 11-15
Mozes eerste openbare optreden: 1. Zijn goede keuze. 2. Zijn zondige daad. 3. Zijn verstoting door zijn eigen volk.

03-08-2014
10:00 uur
Een Goddelijk schrijven
Ds. A.B. van der Heiden - Johannes 8: 6
Een Goddelijk schrijven: 1. Een zwijgend schrijven, 2. Een veroordelend schrijven, 3. Een ontfermend schrijven

27-07-2014
15:30 uur
De noodzaak van de voldoening
Ds. G. van Manen - H.C. zondag 5
De noodzaak van de voldoening: 1. Hoe die voldoening benodigd wordt, 2. Waar die voldoening gezocht wordt, 3. In wie die vodoening gevonden wordt.

27-07-2014
10:00 uur
Een man in de gevangenis
Ds. A.B. van der Heiden - Richteren 16: 21,22
Een man in de gevangenis: 1. Een kind dat zijn opvoeding verloochent, 2. Een man die zijn levensroeping verzaakt, 3. Een gevallen zondaar over wie God Zich ontfermt.