Home Beluister diensten
Beluister diensten
Hier kunt u kerkdiensten en eventuele andere samenkomsten van de gemeente beluisteren of downloaden.

Informatie voor gebruikers van Windows Media Player
Het afspelen van de 'live' audio stream met Windows Media Player kan gepaard gaan met haperingen of verstoringen in het geluid. U wordt geadviseerd om in dat geval gebruik te maken van een andere media player. Een goed alternatief is b.v. VLC (downloaden via http://www.videolan.org/vlc).Hieronder vind u een lijst met opnamen van diensten.
Via de knop kunt u een opgenomen dienst direct afspelen.
Via de knop kunt u een opname downloaden en op uw PC opslaan.


14-09-2014
19:00 uur
De bekering van Efraïm
Ds. A.A. Brugge - Jeremia 31: 18
De bekering van Efraïm: 1. Afstamming, 2. Tuchtiging, 3. Smeking

14-09-2014
10:00 uur
De kudde van Christus hoeft niet bang te zijn
Ds. A.B. van der Heiden - Lukas 12: 32
De kudde van Christus hoeft niet bang te zijn, want: 1. Zij heeft een Herder, 2. Zij heeft een Vader

07-09-2014
18:00 uur
Het verbond tussen Jonathan en David
Ds. A. Schot - 1 Samuël 18: 1-4
Het verbond tussen Jonathan en David: 1. De basis daarvoor, 2. De sluiting daarvan, 3. De handelingen daarbij

07-09-2014
10:00 uur
De voorwaarden van de Middelaar
Leesdienst - H.C. zondag 6
De voorwaarden van de Middelaar: 1. De reden waarom de Middelaar zulke voorwaarden moest hebben, 2. Wie Hij is die zulke voorwaarden heeft, 3. Welke verzekering en gerustheid voor ons daarin te vinden is

31-08-2014
16:00 uur
De levenskracht van de christen
Ds. G.W.S. Mulder - Romeinen 5: 3-5
De levenskracht van de christen: 1. Blijkt in blijmoedigheid, 2. Blijkt in wijsheid, 3. Blijkt in zekerheid.

31-08-2014
10:00 uur
Salomo's jeugd
Ds. G.W.S. Mulder - 1 Kronieken 29: 1a
Salomo's jeugd: 1. Vaderlijke zorg over de jeugd,2. Persoonlijke teerheid in de jeugd.

24-08-2014
16:30 uur
De blijvende stad
Ds. A.J. de Waard - Hebreeën 13: 14
De blijvende stad: 1. Wordt op aarde niet gevonden, 2. Wordt door pelgrims gezocht, 3. Wordt bewaard voor de Hemel.

24-08-2014
10:00 uur
Jezus en Zijn discipelen op de zee
Ds. A.J. de Waard - Mattheüs 14: 22-36
Jezus en Zijn discipelen op de zee: 1. Gedwongen in het schip, 2. Vertroost in de nood, 3. Geoefend in het geloof.

17-08-2014
18:30 uur
De ontferming van Jezus Christus over Eneas
Ds. M. Golverdingen - Handelingen 9: 32-35
De ontferming van Jezus Christus over Eneas: 1. Een geheel verlamde man, 2. Een geheel genezen man, 3. Een tot zegen gestelde man.

17-08-2014
10:00 uur
De geestelijke groei van de gemeenten in Palestina
Ds. M. Golverdingen - Handelingen 9: 31
De geestelijke groei van de gemeenten in Palestina: 1. Hun opbouw, 2. Hun godsvrucht, 3. Hun vertroosting, 4. Hun werfkracht.

10-08-2014
17:00 uur
De strijd om dood of leven te Zarfath
Ds. J. Schipper - 1 Koningen 17: 17-24
De strijd om dood of leven te Zarfath: 1. Wat de weduwe vraagt, 2. Wat de profeet doet, 3. Wat de Heere schenkt.

10-08-2014
10:00 uur
De onweerstaanbare kracht van het Woord
Ds. J. Schipper - Handelingen 16: 14
De onweerstaanbare kracht van het Woord: 1. Het horen van dat Woord, 2. Het openstaan voor dat Woord, 3. Het acht nemen op dat Woord.

03-08-2014
17:00 uur
Mozes eerste openbare optreden
Ds. J.M. Kleppe - Exodus 2: 11-15
Mozes eerste openbare optreden: 1. Zijn goede keuze. 2. Zijn zondige daad. 3. Zijn verstoting door zijn eigen volk.

03-08-2014
10:00 uur
Een Goddelijk schrijven
Ds. A.B. van der Heiden - Johannes 8: 6
Een Goddelijk schrijven: 1. Een zwijgend schrijven, 2. Een veroordelend schrijven, 3. Een ontfermend schrijven

27-07-2014
15:30 uur
De noodzaak van de voldoening
Ds. G. van Manen - H.C. zondag 5
De noodzaak van de voldoening: 1. Hoe die voldoening benodigd wordt, 2. Waar die voldoening gezocht wordt, 3. In wie die vodoening gevonden wordt.

27-07-2014
10:00 uur
Een man in de gevangenis
Ds. A.B. van der Heiden - Richteren 16: 21,22
Een man in de gevangenis: 1. Een kind dat zijn opvoeding verloochent, 2. Een man die zijn levensroeping verzaakt, 3. Een gevallen zondaar over wie God Zich ontfermt.

20-07-2014
19:00 uur
De discipelen door het Sanhedrin herkend
Ds. A.A. Brugge - Handelingen 4: 13,14
De discipelen door het Sanhedrin herkend: 1. De verrassing waarmee het geconstateerd wordt, 2. De verklaring die daardoor gegeven wordt, 3. De verharding die daarna geopenbaard wordt.

20-07-2014
10:00 uur
De zegen van Abraham
Ds. A. Schreuder - Genesis 28: 4
De zegen van Abraham: 1. Het wensen van die zegen, 2. De inhoud van die zegen, 3. Het ontvangen van die zegen

13-07-2014
18:30 uur
De gelijkenis van de tien maagden
Ds. J. IJsselstein - Mattheüs 25: 1-13
De gelijkenis van de tien maagden: 1. Het beeld van de gelijkenis, 2. De betekenis van de gelijkenis

13-07-2014
10:00 uur
Een klein mensenkind tegenover de hoge God
Leesdienst - H.C. zondag 4
Een klein mensenkind tegenover de hoge God: 1. Gods recht is heerlijk, 2. Gods toorn is billijk, 3. Gods straf is rechtmatig

29-06-2014
16:00 uur
De hals van Christus zwarte bruid is de toren van haar Koning
Ds. J.W. Verweij - Hooglied 4: 4
De hals van Christus zwarte bruid is de toren van haar Koning: 1. Gebouwd door Hem, 2. Uitgerust van Hem, 3. De schilden van Hem

29-06-2014
10:00 uur
De levende jammerklacht van Gods volk
Ds. J.W. Verweij - Zacharia 12: 11
De levende jammerklacht van Gods volk: 1. De oorzaak van deze klacht, 2. De werkmeester van deze klacht, 3. De enige troost voor deze klagers

26-06-2014
19:30 uur
Het soevereine Goddelijke genadewerk der zaligheid
Ds. G. Mouw - Jesaja 32: 15-17
Het soevereine Goddelijke genadewerk der zaligheid: 1. De oorsprong, 2. De onderwerpen, 3. De gezegende weldaden.