Beluister diensten

Hier kunt u kerkdiensten en eventuele andere samenkomsten van de gemeente beluisteren of downloaden.

Informatie voor gebruikers van Windows Media Player
Het afspelen van de 'live' audio stream met Windows Media Player kan gepaard gaan met haperingen of verstoringen in het geluid. U wordt geadviseerd om in dat geval gebruik te maken van een andere media player. Een goed alternatief is b.v. VLC (downloaden via http://www.videolan.org/vlc).

 

Informatie voor tablet- en smartphonegebruikers
Het is mogelijk om een kerkdienst met een Media player op uw smartphone of tablet te beluisteren door als netwerkstream het adres http://luister.gergemapeldoorn.nl in te voeren.

 


Hieronder vind u een lijst met opnamen van diensten.
Via de knop kunt u een opgenomen dienst direct afspelen.
Via de knop kunt u een opname downloaden en op uw PC opslaan.


01-03-2015
10:00 uur
De algemene Christelijke Kerk
Leesdienst - H.C. zondag 21
De algemene Christelijke Kerk: 1. De vergadering van de Kerk, 2. De gemeenschap van de Kerk, 3. De schat van de Kerk

22-02-2015
15:30 uur
Rokken van vellen
Ds. G. van Manen - Genesis 3: 21
Rokken van vellen: 1. Adams oorspronkelijke gerechtigheid, 2. Adams ongerechtigheid, 3. Adams eigengerechtigheid, 4. Adams geschonken gerechtigheid

22-02-2015
10:00 uur
God de Heilige Geest
Leesdienst - H.C. zondag 20
God de Heilige Geest: 1. De godheid van de Geest, 2. De onmisbaarheid van de Geest, 3. Het werk van de Geest, 4. De troost van de Geest

15-02-2015
17:00 uur
De verhoogde Middelaar
Ds. K. Boeder - H.C. zondag 19
De verhoogde Middelaar: 1. Zijn zitten, 2. Zijn werken, 3. Zijn komen

15-02-2015
10:00 uur
De weg van het lijden van Christus
Ds. A.B. van der Heiden - Mattheüs 16: 21
De weg van het lijden van Christus: 1. De tijd waarop Hij dat onderwijs geeft, 2. De noodzakelijkheid dat Hij die weg van het lijden gaat

12-02-2015
19:30 uur
Het spreken van Christus over geloof en ongeloof
Ds. J.J. van Eckeveld - Mattheüs 8: 10-12
Het spreken van Christus over geloof en ongeloof: 1. Het geloof van de Romeinse hoofdman, 2. Het ongeloof van de kinderen des Koninkrijks

08-02-2015
15:30 uur
Wat zal toch dit kindeken wezen?
Ds. A. Schreuder - Lukas 1: 66
Wat zal toch dit kindeken wezen? 1. Een verwonderde uitroep, 2. Een veelgestelde vraag, 3. Een gedurige worsteling

08-02-2015
10:00 uur
De Hemelvaart van Christus
Leesdienst - H.C. zondag 18
De Hemelvaart van Christus: 1. Het feit van deze Hemelvaart, 2. De dwaling aangaande deze Hemelvaart, 3. Het nut van deze Hemelvaart

01-02-2015
19:00 uur
Het visnet
Ds. A.A. Brugge - Mattheüs 13: 47-50
Het visnet: 1. In de zee geworpen, 2. Naar de oever getrokken, 3. Op het strand geledigd

18-01-2015
16:00 uur
De heerlijke overwinning van Christus in het uur van de verzoeking
Ds. A.B. van der Heiden - Mattheüs 4: 1-4
De heerlijke overwinning van Christus in het uur van de verzoeking: 1. De plaats en omstandigheden, 2. De wijze waarop, 3. Zijn overwinning

18-01-2015
10:00 uur
Van Christus dood
Leesdienst - H.C. zondag 16
Van Christus dood: 1. De noodzaak van Zijn sterven, 2. De zekerheid van Zijn graf, 3. De troost voor het geloof

15-01-2015
19:30 uur
Davids ontferming over Mefiboseth
Ds. J.S. van der Net - 2 Samuël 9: 6-8
Davids ontferming over Mefiboseth: 1. Mefiboseth verloren, 2. Mefiboseth gehaald, 3. Mefiboseth beweldadigd

11-01-2015
10:00 uur
Het lijden en sterven van Christus
Leesdienst - H.C. zondag 15
Het lijden en sterven van Christus: 1. De betekenis en oorzaak van dit lijden, 2. De verlossing en bevrijding door dit lijden, 3. De vertroosting en zekerheid door dit lijden

04-01-2015
15:30 uur
Jezus en de koninklijke hoveling
Ds. J. van Laar - Johannes 4: 46-53
Jezus en de koninklijke hoveling: 1. Jezus komen te Kana, 2. Jezus bestraffen van de hoveling, 3. Jezus genezenvan het kind

04-01-2015
10:00 uur
Het begin van Christus verlossingswerk op aarde
Leesdienst - H.C. zondag 14
Het begin van Christus verlossingswerk op aarde: 1. Goddelijke liefde, 2. Goddelijke almacht, 3. Goddelijke genade

01-01-2015
10:00 uur
De goedertierenheden des Heeren
Leesdienst - Klaagliederen 3: 23
De goedertierenheden des Heeren: 1. De dagelijkse getrouwheid des Heeren, 2. De grote getrouwheid des Heeren

31-12-2014
19:30 uur
Een indringende vraag tot onderzoek op oudjaarsavond
Leesdienst - Job 13: 9
Een indringende vraag tot onderzoek op oudjaarsavond: 1. De Heere zal onderzoeken, 2. De mens die tot zelfonderzoek gebracht wordt, 3. Het antwoord dat daarop gegeven moet worden

28-12-2014
19:00 uur
De herders en hun boodschap
Ds. A.A. Brugge - Lukas 2: 17-19
De herders en hun boodschap: 1. Het Woord en zijn verbreiding, 2. Het Woord en zijn uitwerking.

28-12-2014
10:00 uur
De vrucht van de verkondiging van Christus geboorte
Ds. A.A. Brugge - Lukas 2: 15,16
De vrucht van de verkondiging van Christus geboorte: 1. Overleggen, 2. Komen, 3. Vinden

25-12-2014
18:30 uur
Alzo lief
Ds. A.A. Brugge - Johannes 3: 16
Alzo lief: 1. Evangelische genade, 2. Evangelische roeping, 3. Evangelische belofte

21-12-2014
10:00 uur
Gods eniggeboren Zoon en onze Heere
Leesdienst - H.C. zondag 13
Gods eniggeboren Zoon en onze Heere: 1. Gods enige Zoon, 2. Gods aangenomen kinderen, 3. Gods duurgekochte eigendom

14-12-2014
15:30 uur
De geboorte van Johannes de doper
Ds. G. van Manen - Lukas 1: 66
De geboorte van Johannes de doper: 1. Wordt ter harte genomen, 2. Leidt tot een verlegen vraag, 3. Biedt een rijk getuigenis

14-12-2014
10:00 uur
De naam Christus
Leesdienst - H.C. zondag 12
De naam Christus: 1. De zalving, 2. De Gezlfde, 3. De gezalfden

07-12-2014
18:00 uur
Johannes de doper
Ds. A. Schot - Lukas 1: 5-17
Johannes de doper: 1. Zijn ouders omschreven, 2. Zijn geboorte aangekondigd, 3. Zijn roeping voorzegd

07-12-2014
10:00 uur
De naam Jezus
Leesdienst - H.C. zondag 11
De naam Jezus: 1. De betekenis van die naam, 2. De volheid van die naam, 3. De verlossing door die naam