Home Beluister diensten
Beluister diensten
Hier kunt u kerkdiensten en eventuele andere samenkomsten van de gemeente beluisteren of downloaden.

Informatie voor gebruikers van Windows Media Player
Het afspelen van de 'live' audio stream met Windows Media Player kan gepaard gaan met haperingen of verstoringen in het geluid. U wordt geadviseerd om in dat geval gebruik te maken van een andere media player. Een goed alternatief is b.v. VLC (downloaden via http://www.videolan.org/vlc).


Informatie voor tablet- en smartphonegebruikers
Het is mogelijk om een kerkdienst met een Media player op uw smartphone of tablet te beluisteren door als netwerkstream het adres http://luister.gergemapeldoorn.nl in te voeren.Hieronder vind u een lijst met opnamen van diensten.
Via de knop kunt u een opgenomen dienst direct afspelen.
Via de knop kunt u een opname downloaden en op uw PC opslaan.


14-12-2014
15:30 uur
De geboorte van Johannes de doper
Ds. G. van Manen - Lukas 1: 66
De geboorte van Johannes de doper: 1. Wordt ter harte genomen, 2. Leidt tot een verlegen vraag, 3. Biedt een rijk getuigenis

14-12-2014
10:00 uur
De naam Christus
Leesdienst - H.C. zondag 12
De naam Christus: 1. De zalving, 2. De Gezlfde, 3. De gezalfden

12-12-2014
19:30 uur
Kerstzangavond

07-12-2014
18:00 uur
Johannes de doper
Ds. A. Schot - Lukas 1: 5-17
Johannes de doper: 1. Zijn ouders omschreven, 2. Zijn geboorte aangekondigd, 3. Zijn roeping voorzegd

07-12-2014
10:00 uur
De naam Jezus
Leesdienst - H.C. zondag 11
De naam Jezus: 1. De betekenis van die naam, 2. De volheid van die naam, 3. De verlossing door die naam

30-11-2014
17:00 uur
De komst van Christus voorzegd
Ds. K. Boeder - Jeasja 25: 9
De komst van Christus voorzegd: 1. Een verwachtend volk, 2. Een gezaligd volk, 3. Een verblijd volk

20-11-2014
19:30 uur
Het visioen van de sprinkhanen
Ds. J.S. van der Net - Amos 7: 1-3
Het visioen van de sprinkhanen: 1. Wat Amos ziet, 2. Wat Amos bidt, 3. Wat de Heere zegt.

16-11-2014
15:30 uur
De voorzienigheid Gods
Ds. G. van Manen - H.C. zondag 10
De voorzienigheid Gods: 1. Het wezen van de voorzienigheid, 2. De voorwerpen van de voorzienigheid, 3. De vrucht van de voorzienigheid

16-11-2014
10:00 uur
Het heimwee verlangen van een schreeuwende ziel
Ds. J.M. Kleppe - Psalm 42: 2,3
Het heimwee verlangen van een schreeuwende ziel: 1. Een dorstende ziel, 2. Een uitziende ziel

09-11-2014
17:00 uur
De allesovertreffende schat van het koninkrijk der Hemelen
Ds. J.M. Kleppe - Mattheüs 13: 44
De allesovertreffende schat van het koninkrijk der Hemelen: 1. Gelukkige vinder, 2. Eerlijke vinder, 3. Failliete koper

09-11-2014
10:00 uur
Het Vaderhart verklaard
Leesdienst - H.C. zondag 9
Het Vaderhart verklaard: 1. In Zijn wezen, 2. In Zijn werken, 3. In Zijn troost

05-11-2014
19:30 uur
Ruth op de dorsvloer
Ds. C.J. Meeuse - Ruth 3: 3
Ruth op de dorsvloer: 1. Waarom zij daar heenging, 2. Wat zij daar ervoer, 3. Dat het nog verborgen bleef

05-11-2014
14:30 uur
De gelijkenis van de vijgeboom
Ds. C.J. Meeuse - Lukas 13: 6-9
De gelijkenis van de vijgeboom: 1. Door God geplant, 2. Goed verzorgd, 3. Verwachte vruchten

02-11-2014
18:00 uur
De rechtvaardigheid Gods
Ds. A. Schot - Romeinen 1: 17
De rechtvaardigheid Gods: 1. Het onthullen van de rechtvaardigheid, 2. Het verkrijgen van de rechtvaardiging, 3. Het leven van de rechtvaardigen

02-11-2014
10:00 uur
Het onderwijs in de vreze des Heeren
Ds. A.B. van der Heiden - Psalm 34: 12
Het onderwijs in de vreze des Heeren: 1. De aanspraak daarbij, 2. De inhoud daarvan, 3. De aansporing daartoe

26-10-2014
19:00 uur
Davids tranen en omzwerven
Ds. A.A. Brugge - Psalm 56: 9
Davids tranen en omzwerven: 1. De weg die David gaat, 2. De troost die David ervaart, 3. De gunst die David vraagt, 4. De zegen die David smaakt

26-10-2014
10:00 uur
De verootmoedigende taal van de herfst
Ds. J.M. Kleppe - Jesaja 64: 6
De verootmoedigende taal van de herfst: 1. Deze is venederend, 2. Deze is beschamend, 3. Deze is vertroostend

19-10-2014
16:00 uur
Het geloof in de drieënige God
Ds. S. Maljaars - H.C. zondag 8
Het geloof in de drieënige God: 1. Verwoord door de kerk, 2. Gegrond in de Schrift, 3. Doorleefd met het hart

19-10-2014
10:00 uur
Verzoening in de woestijn
Ds. S. Maljaars - Numeri 16: 46-48
Verzoening in de woestijn: 1. De noodzaak van die verzoening, 2. De wijze van die verzoening, 3. Het herstel door die verzoening

12-10-2014
17:00 uur
Christus heerlijkheid geopenbaard in de genezing van de blinde Bartimeüs
Ds. J.M. Kleppe - Markus 10: 46-52
Christus heerlijkheid geopenbaard in de genezing van de blinde Bartimeüs: 1. Hoe Bartimeüs Christus roept, 2. Hoe Christus Bartimeüs geneest.

12-10-2014
10:00 uur
Het zaligmakend geloof
Ds. A.B. van der Heiden - H.C. zondag 7
Het zaligmakend geloof: 1. De onmisbaarheid van het geloof, 2. Het wezen van het geloof

05-10-2014
17:00 uur
De schijnbekering
Ds. J.S. van der Net - Mattheüs 12: 43-45
De schijnbekering: 1. Het begin, 2. Het verloop, 3. De afloop

05-10-2014
10:00 uur
In duren tijd en hongersnood blijkt
Ds. J.S. van der Net - 2 Koningen 4: 38-44
In duren tijd en hongersnood blijkt: 1. De onmacht van de mens, 2. De trouw van God

28-09-2014
15:30 uur
Een heilige levenswandel
Ds. G. van Manen - Genesis 17: 1
Een heilige levenswandel: 1. Door God geboden, 2. Door Hem omschreven

28-09-2014
10:00 uur
De ondoorgrondelijke wijsheid
Ds. J.M. Kleppe - Jesaja 55: 8,9
De ondoorgrondelijke wijsheid: 1. Van Gods gedachten, 2. Van Gods wegen