Home Beluister diensten
Beluister diensten
Hier kunt u kerkdiensten en eventuele andere samenkomsten van de gemeente beluisteren of downloaden.

Informatie voor gebruikers van Windows Media Player
Het afspelen van de 'live' audio stream met Windows Media Player kan gepaard gaan met haperingen of verstoringen in het geluid. U wordt geadviseerd om in dat geval gebruik te maken van een andere media player. Een goed alternatief is b.v. VLC (downloaden via http://www.videolan.org/vlc).Hieronder vind u een lijst met opnamen van diensten.
Via de knop kunt u een opgenomen dienst direct afspelen.
Via de knop kunt u een opname downloaden en op uw PC opslaan.


27-07-2014
15:30 uur
De noodzaak van de voldoening
Ds. G. van Manen - H.C. zondag 5
De noodzaak van de voldoening: 1. Hoe die voldoening benodigd wordt, 2. Waar die voldoening gezocht wordt, 3. In wie die vodoening gevonden wordt.

27-07-2014
10:00 uur
Een man in de gevangenis
Ds. A.B. van der Heiden - Richteren 16: 21,22
Een man in de gevangenis: 1. Een kind dat zijn opvoeding verloochent, 2. Een man die zijn levensroeping verzaakt, 3. Een gevallen zondaar over wie God Zich ontfermt.

20-07-2014
19:00 uur
De discipelen door het Sanhedrin herkend
Ds. A.A. Brugge - Handelingen 4: 13,14
De discipelen door het Sanhedrin herkend: 1. De verrassing waarmee het geconstateerd wordt, 2. De verklaring die daardoor gegeven wordt, 3. De verharding die daarna geopenbaard wordt.

20-07-2014
10:00 uur
De zegen van Abraham
Ds. A. Schreuder - Genesis 28: 4
De zegen van Abraham: 1. Het wensen van die zegen, 2. De inhoud van die zegen, 3. Het ontvangen van die zegen

13-07-2014
18:30 uur
De gelijkenis van de tien maagden
Ds. J. IJsselstein - Mattheüs 25: 1-13
De gelijkenis van de tien maagden: 1. Het beeld van de gelijkenis, 2. De betekenis van de gelijkenis

13-07-2014
10:00 uur
Een klein mensenkind tegenover de hoge God
Leesdienst - H.C. zondag 4
Een klein mensenkind tegenover de hoge God: 1. Gods recht is heerlijk, 2. Gods toorn is billijk, 3. Gods straf is rechtmatig

29-06-2014
16:00 uur
De hals van Christus zwarte bruid is de toren van haar Koning
Ds. J.W. Verweij - Hooglied 4: 4
De hals van Christus zwarte bruid is de toren van haar Koning: 1. Gebouwd door Hem, 2. Uitgerust van Hem, 3. De schilden van Hem

29-06-2014
10:00 uur
De levende jammerklacht van Gods volk
Ds. J.W. Verweij - Zacharia 12: 11
De levende jammerklacht van Gods volk: 1. De oorzaak van deze klacht, 2. De werkmeester van deze klacht, 3. De enige troost voor deze klagers

26-06-2014
19:30 uur
Het soevereine Goddelijke genadewerk der zaligheid
Ds. G. Mouw - Jesaja 32: 15-17
Het soevereine Goddelijke genadewerk der zaligheid: 1. De oorsprong, 2. De onderwerpen, 3. De gezegende weldaden.

15-06-2014
18:00 uur
Onderscheiden geesten
Ds. A. Schot - 1 Korinthe 2: 12
Onderscheiden geesten: 1. De geest der wereld, 2. De Geest uit God, 3. De Geest der gelovigen

09-06-2014
09:00 uur
De zegen op het gepredikte evangelie te Samaria
Ds. J.M. Kleppe - Handelingen 8: 5-8
De zegen op het gepredikte evangelie te Samaria: 1. Het begin, 2. De inhoud, 3. De blijde uitwerking.

08-06-2014
15:00 uur
Het werk van de Heilige Geest
Ds. A. Schreuder - Handelingen 2: 21
Het werk van de Heilige Geest: 1. De verkondiging van de naam des Heeren, 2. Het aanroepen van de naam des Heeren, 3. Zalig worden door de naam des Heeren

08-06-2014
10:00 uur
Het komen van de Heilige Geest
Leesdienst - Handelingen 2: 1-4
Het komen van de Heilige Geest: 1. Wanneer Hij kwam, 2. Hoe Hij kwam, 3. Waar Hij kwam.

01-06-2014
15:00 uur
De discipelen na Christus hemelvaart
Ds. J. van Laar - Lukas 24: 52,53
De discipelen na Christus hemelvaart: 1. Hun aanbidden, 2. Hun wederkeren, 3. Hun verheerlijken

01-06-2014
10:00 uur
De vraag wie wij zijn
Leesdienst - H.C. zondag 2
De vraag wie wij zijn: 1. Wie wij zijn zoals ontdekt door de wet, 2. Wie wij zijn zoals geleerd door Christus, 3. Wie wij zijn zoals beaamd wordt door de Christen.

29-05-2014
09:00 uur
De grote zegevierende Hogepriester
Ds. J.M. Kleppe - Hebreeën 8: 1,2
De grote zegevierende Hogepriester: 1. Een ingaande Hogepriester, 2. Een zittend Hogepriester, 3. Een dienend Hogepriester

25-05-2014
15:30 uur
Paulus onderwijs over de wederkomst van Christus
Ds. A. Verschuure - 1 Thessalonicenzen 4: 14
Paulus onderwijs over de wederkomst van Christus: 1. De aanleiding van dit onderwijs, 2. De inhoud van dit onderwijs, 3. De troost van dit onderwijs

18-05-2014
15:30 uur
De prediking van Paulus over de opstanding van Christus
Ds. J.J. van Eckeveld - 1 Korinthe 15: 20
De prediking van Paulus over de opstanding van Christus: 1. De dwaling afgewezen, 2. De waarheid bevestigd

18-05-2014
10:00 uur
De enige troost beide in het leven en sterven
Leesdienst - H.C. zondag 1
De enige troost beide in het leven en sterven: 1. Waarin deze troost bestaat, 2. Hoe wij aan deze troost deel krijgen.

11-05-2014
15:00 uur
De laatste bede en het besluit
Ds. G. van Manen - H.C. zondag 52
De laatste bede en het besluit: 1. De noodzaak tot die bede, 2. De pleitgrond voor die bede, 3. De zekerheid in die bede

11-05-2014
10:00 uur
Een dringende oproep tot verootmoediging
Leesdienst - Joël 2: 15-17
Een dringende oproep tot verootmoediging: 1. Op een afgezonderde dag, 2. Tot een ernstig gebed, 3. Met een beroep op Gods trouw

04-05-2014
15:00 uur
Het gebed om schuldvergeving
Ds. A. Schreuder - H.C. zondag 51
Het gebed om schuldvergeving: 1. De behoefte aan schuldvergeving, 2. De bron van de vergeving, 3. De lust tot vergeving.

04-05-2014
10:00 uur
Een verrassend God
Ds. J.M. Kleppe - Johannes 21: 1-14
Een verrassend God: 1. Die Zich ontdekt als een vreemde, 2. Die Zich bekend maakt als de alwetende, 3. Die Zich openbaart als een alvervullend God.