Beluister diensten

Hier kunt u kerkdiensten en eventuele andere samenkomsten van de gemeente beluisteren of downloaden.

Informatie voor gebruikers van Windows Media Player
Het afspelen van de 'live' audio stream met Windows Media Player kan gepaard gaan met haperingen of verstoringen in het geluid. U wordt geadviseerd om in dat geval gebruik te maken van een andere media player. Een goed alternatief is b.v. VLC (downloaden via http://www.videolan.org/vlc).

 

Informatie voor tablet- en smartphonegebruikers
Het is mogelijk om een kerkdienst met een Media player op uw smartphone of tablet te beluisteren door als netwerkstream het adres http://luister.gergemapeldoorn.nl in te voeren.

 


Hieronder vind u een lijst met opnamen van diensten.
Via de knop kunt u een opgenomen dienst direct afspelen.
Via de knop kunt u een opname downloaden en op uw PC opslaan.


07-02-2016
18:00 uur
Gewapend in de geestelijke strijd
Ds. W.A. Zondag - Efeze 6: 14-20
Gewapend in de geestelijke strijd: 1. De wapens, 2. Het gebed

07-02-2016
10:00 uur
Het werk van de Knecht des Heeren
Ds. W.A. Zondag - Jesaja 52: 13-15
Het werk van de Knecht des Heeren: 1. Dat zal voorspoedig zijn, 2. Dat zal vernederen, 3. Dat zal vrucht dragen

31-01-2016
18:00 uur
Jezus die de tempel reinigt
Ds. H. Brons - Johannes 2: 17
Jezus die de tempel reinigt: 1. Zijn weg naar de tempel, 2. Zijn werk in de tempel, 3. Zijn teken van de tempel

31-01-2016
10:00 uur
Het getuigenis van Johannes over het Lam Gods
Ds. H. Brons - Johannes 1: 29
Het getuigenis van Johannes over het Lam Gods: 1. Johannes ziet het Lam, 2. Johannes wijst naar het Lam, 3. Johannes preekt over het Lam

24-01-2016
17:00 uur
De tweede bede bevat een gebed om de komst van Gods Koninkrijk
Ds. A.B. van der Heiden - H.C. zondag 48
De tweede bede bevat een gebed om de komst van Gods Koninkrijk: 1. Geestelijk Koninkrijk, 2. Bestreden Koninkrijk, 3. Volkomen Koninkrijk

17-01-2016
18:30 uur
Jezus het Licht der wereld
Ds. J. IJsselstein - Mattheüs 4: 14-16
Jezus het Licht der wereld: 1. Voor de meest verachten, 2. Voor de meest hopelozen

17-01-2016
10:00 uur
De eerste bede
Leesdienst - H.C. zondag 47
De eerste bede: 1. De kennis van Gods Naam, 2. De grootheid van Gods deugden, 3. Het oogmerk van ons leven

14-01-2016
19:30 uur
Jezus en de blinde van Bethsaïda
Ds. A. Verschuure - Markus 8: 22-26
Jezus en de blinde van Bethsaïda: 1. Gebracht bij Jezus, 2. Geleid door Jezus, 3. Hersteld door Jezus, 4. Gehoorzaam aan Jezus.

10-01-2016
15:30 uur
De naamgeving van de geboren Zoon van God
Ds. A. Verschuure - Lukas 2: 21
De naamgeving van de geboren Zoon van God: 1. De tijd van die naamgeving, 2. De besnijdenis bij die naamgeving, 3. De inhoud van die naamgeving, 4. De vervulling door die naamgeving

10-01-2016
10:00 uur
Onze Vader, Die in de hemelen zijt
Leesdienst - H.C. zondag 46
Onze Vader, Die in de hemelen zijt: 1. Kinderlijke vreze, 2. Een kinderlijk toevoorzicht

03-01-2016
18:30 uur
Simeon zingt van Kerstfeest na Pinksteren
Ds. R. Kattenberg - Lukas 2: 31,32
Simeon zingt van Kerstfeest na Pinksteren: 1. Begint met God, 2. Zet zich voort naar alle volken, 3. Spitst zich toe op de heidenen en Israël

01-01-2016
10:00 uur
Drievoudige zegenbede
Leesdienst - 2 Korinthe 13: 13
Drievoudige zegenbede: 1. De genade van God de Zoon, 2. De liefde van God de Vader, 3. De gemeenschap van God de Heilige Geest

31-12-2015
19:30 uur
De laatste woorden van Paulus tot de gemeente van Korinthe
Ds. A.B. van der Heiden - 1 Korinthe 16: 22-24
De laatste woorden van Paulus tot de gemeente van Korinthe: 1. Een ernstige en dringende vermaning, 2. Een allesomvattende zegenbede, 3. Een hartelijke betuiging van liefde

27-12-2015
15:30 uur
Jezus de drager van het verbondsteken
Ds. A. Schreuder - Lukas 2: 21
Jezus de drager van het verbondsteken: 1. Omdat Hij de inhoud van het verbond is, 2. Omdat Hij de borg van het verbond is, 3. Omdat Hij de zaligmaker van het verbond is

27-12-2015
10:00 uur
De vlucht naar Egypte
Ds. A. Schreuder - Mattheüs 2: 13-15
De vlucht naar Egypte: 1. Gods weg met Zijn Kind, 2. Gods weg met Jozef en Maria, 3. Gods weg met Zijn Woord

26-12-2015
10:00 uur

Kerstfeest met de kinderen

25-12-2015
17:00 uur
Het komen van de herders naar Bethlehem
Ds. K. Boeder - Lukas 2: 16
Het komen van de herders naar Bethlehem: 1. Geraakt door het Woord, 2. Gedreven door de liefde, 3. Geknield voor de Zoon

25-12-2015
10:00 uur
Vier wegen naar Bethlehem
Ds. A.B. van der Heiden - Lukas 2: 1-7
Vier wegen naar Bethlehem: 1. Een weg vanuit de Hemel, 2. Een weg vanuit Rome, 3. Een weg vanuit Nazareth, 4. Een weg vanuit ons hart

20-12-2015
15:30 uur
Gewapend in de geestelijke strijd
Ds. W.A. Zondag - Efeze 6: 11,14,17
Gewapend in de geestelijke strijd: 1. De uitrusting, 2. De gordel, 3. Het zwaard

20-12-2015
10:00 uur
De adventsboodschap voor een jong meisje
Ds. W.A. Zondag - Lukas 1: 38
De adventsboodschap voor een jong meisje: 1. Tot haar gebracht, 2. Door haar aanvaard

13-12-2015
15:30 uur
Zacharias en Elisabeth
Ds. A. Verschuure - Lukas 1: 5-7
Zacharias en Elisabeth: 1. De tijdsomstandigheden, 2. Hun levenswandel, 3. Hun huwelijksnood

13-12-2015
10:00 uur
Het gebed
Leesdienst - H.C. zondag 45
Het gebed: 1. Waarom is het gebed de christenen van node, 2. Waardoor wordt het gebed gekenmerkt, 3. Wat heeft het gebed als inhoud

06-12-2015
10:00 uur
Het geheim van de wet en de prediking van de wet
Leesdienst - H.C. zondag 44
Het geheim van de wet en de prediking van de wet: 1. De volmaakte eis in Gods wet, 2. De onvolkomen gehoorzaamheid aan Gods wet, 3. Het doel van de prediking van Gods wet

29-11-2015
15:30 uur
De adventsbelofte voor Zacharias
Ds. G. van Manen - Lukas 1: 16,17
De adventsbelofte voor Zacharias: 1. Een oudtestamentisch beeld, 2. Een zegenrijke vrucht, 3. Een heerlijk doel

29-11-2015
10:00 uur
De zonde tegen het negende gebod
Leesdienst - H.C. zondag 43
De zonde tegen het negende gebod: 1. Het karakter van deze zonde, 2. De openbaring van deze zonde, 3. De strijd tegen deze zonde.

26-11-2015
19:30 uur
Sions Koning
Ds. C. van Ruitenburg - Psalm 2: 6
Sions Koning: 1. De opstand tegen de Koning, 2. Het antwoord van de Koning, 3. De verordinering tot Koning, 4. De onderwerping aan de Koning

22-11-2015
16:00 uur
Het boek met de zeven zegelen
Ds. A.B. van der Heiden - Openbaringen 5: 5-7
Het boek met de zeven zegelen: 1. Tranen om een gesloten boek, 2. Troost in het geslachte Lam

22-11-2015
10:00 uur
Ons rentmeesterschap
Leesdienst - H.C. zondag 42
Ons rentmeesterschap: 1. Ons van God toebetrouwd rentmeesterschap, 2. Het rechte beheer van ons rentmeesterschap, 3. De goddelijke opdracht in verband met ons rentmeesterschap

08-11-2015
15:30 uur
De geboorte van Izak
Ds. J. van Laar - Genesis 21: 1-7
De geboorte van Izak: 1. De Heere schenkt, 2. Abraham gehoorzaamt, 3. Sara lacht

04-11-2015
19:30 uur
Dankbaarheid vanwege onvergankelijke vreugde
Ds. C.J. Meeuse - Psalm 4: 8
Dankbaarheid vanwege onvergankelijke vreugde: 1. Wie ze geeft, 2. Hoe ze verkregen wordt, 3. Waar ze komt

04-11-2015
14:30 uur
De gelijkenis van de ware Wijnstok
Ds. C.J. Meeuse - Johannes 15: 1,2
De gelijkenis van de ware Wijnstok: 1. De Wijnstok, 2. De Landman, 3. De onvruchtbare ranken, 4. De vruchtbare ranken

25-10-2015
15:30 uur
Het zevende gebod
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 41
Het zevende gebod: 1. De instelling van God, 2. De eis van God, 3. De tempel van God

25-10-2015
10:00 uur
Het komen tot Christus
Ds. R.A.M. Visser - Johannes 6: 37
Het komen tot Christus: 1. Gegeven door de Vader, 2. Aangenomen door de Zoon

18-10-2015
15:30 uur
Gij zult niet doodslaan
Ds. G. van Manen - H.C. zondag 40
Gij zult niet doodslaan: 1. Het werk van de doodslager, 2. Het hart van de doodslager, 3. De bekering van de doodslager

15-10-2015
19:30 uur
De apostel Paulus tot alles bereid
Ds. S. Maljaars - Handelingen 21: 13,14
De apostel Paulus tot alles bereid: 1. De aanleiding tot zijn woorden, 2. De overgave in zijn woorden, 3. De overbuiging naar zijn woorden.

11-10-2015
15:30 uur
Paulus in de storm op reis naar Rome
Ds. A. Verschuure - Handelingen 27: 23,24
Paulus in de storm op reis naar Rome: 1. De diepe nood waarin hij verkeert, 2. Het troostvolle bezoek dat hij ontvangt, 3. Het heerlijke getuigenis dat hij geeft

11-10-2015
10:00 uur
Gods opzoekende liefde
Ds. A.B. van der Heiden - Filemon: 18
Gods opzoekende liefde: 1. Een weggelopen slaaf, 2. Een door God opgezochte zondaar, 3. De terugkeer van een geliefde broeder

04-10-2015
10:00 uur
Het beoefenen van gehoorzaamheid
Leesdienst - H.C. zondag 39
Het beoefenen van gehoorzaamheid: 1. Naar Gods wil, 2. Volgens Gods Woord, 3. Tot Gods eer

27-09-2015
16:00 uur
De prediking van Paulus op de Areopagus tot de heidense elite
Ds. A.B. van der Heiden - Handelingen 17: 30, 31
De prediking van Paulus op de Areopagus tot de heidense elite: 1. Een dringende oproep tot bekering aan allen, 2. Een ernstige aankondiging van het oordeel

27-09-2015
10:00 uur
De rustdag
Leesdienst - H.C. zondag 38
De rustdag: 1. Het sabbathsgebod, 2. De sabbathsdienst, 3. Het sabbathsleven

24-09-2015
19:30 uur
Jakob en de verbondszegen
Ds. M. Joosse - Genesis 32: 26
Jakob en de verbondszegen: 1. Vóór het beloofde land, 2. Op de grens van het beloofde land, 3. In het beloofde land.

20-09-2015
16:00 uur
Gods trouw voor Nehemia en zijn volk
Ds. D.W. Tuinier - Nehemia 2: 20
Gods trouw voor Nehemia en zijn volk: 1. Gods trouw ervaren, 2. Gods trouw bestreden, 3. Gods trouw beoefend

20-09-2015
10:00 uur
Het godzalig eedzweren
Leesdienst - H.C. zondag 37
Het godzalig eedzweren: 1. Het doel van de eed, 2. De grond van de eed, 3. De Getuige in de eed

13-09-2015
17:00 uur
Het misbruik van Gods heilige Naam
Ds. J.W. Verweij - H.C. zondag 36
Het misbruik van Gods heilige Naam: 1. Een grote zonde, 2. Een rechtvaardige straf, 3. Een heilig gebruik

13-09-2015
10:00 uur
Jozef in de gevangenis en de ontmoeting met de hovelingen
Ds. J.W. Verweij - Genesis 40: 4
Jozef in de gevangenis en de ontmoeting met de hovelingen: 1. Jozef als dienaar, 2. Jozef als uitlegger, 3. Jozef als verlatene

06-09-2015
18:00 uur
Het eerstgeboorterecht voor Juda's zoon
Ds. A. Schot - Genesis 38: 27-30
Het eerstgeboorterecht voor Juda's zoon: 1. Van de zijde van de mens beoordeeld, 2. Van de zijde van God beslist.

06-09-2015
10:00 uur
De dienst van God
Leesdienst - H.C. zondag 35
De dienst van God: 1. Deze dienst is in het Woord geopenbaard, 2. Deze dienst wordt met het hart vereist, 3. Deze dienst wordt door de verkondiging onderwezen.

30-08-2015
17:00 uur
De wet des Heeren
Leesdienst - H.C. zondag 34
De wet des Heeren: 1. De afkondiging en de verdeling, 2. Het gebod en het verbod

30-08-2015
10:00 uur
Een geloof als een mosterdzaad
Leesdienst - Lukas 17: 5,6
Een geloof als een mosterdzaad: 1. De vruchten van zulk geloof, 2. De aard van zulk geloof

23-08-2015
17:00 uur
De gelijkenis van het verloren schaap
Ds. K. Boeder - Lukas 15: 4-7
De gelijkenis van het verloren schaap: 1. Verloren, 2. Gezocht, 3. Gevonden

23-08-2015
10:00 uur
Het evangeliewoord van de koperen slang
Ds. P.G. Heijkamp - Numeri 21: 1-9
Het evangeliewoord van de koperen slang: 1. De straf, 2. Het middel tot behoud, 3. Het gelovig zien

16-08-2015
17:00 uur
De waarachtige bekering
Ds. A.J. de Waard - H.C. zondag 33
De waarachtige bekering: 1. Waarin deze bestaat, 2. Wat deze inhoudt, 3. Wat hieruit voortkomt.

16-08-2015
10:00 uur
Een drievoudig roepen
Ds. A.J. de Waard - Markus 10: 47
Een drievoudig roepen: 1. Het roepen van Bartimeüs, 2. Het roepen van de schare, 3. Het roepen van Jezus