Beluister diensten

Hier kunt u kerkdiensten en eventuele andere samenkomsten van de gemeente beluisteren of downloaden.

Informatie voor gebruikers van Windows Media Player
Het afspelen van de 'live' audio stream met Windows Media Player kan gepaard gaan met haperingen of verstoringen in het geluid. U wordt geadviseerd om in dat geval gebruik te maken van een andere media player. Een goed alternatief is b.v. VLC (downloaden via http://www.videolan.org/vlc).

 

Informatie voor tablet- en smartphonegebruikers
Het is mogelijk om een kerkdienst met een Media player op uw smartphone of tablet te beluisteren door als netwerkstream het adres http://luister.gergemapeldoorn.nl in te voeren.

 


Hieronder vind u een lijst met opnamen van diensten.
Via de knop kunt u een opgenomen dienst direct afspelen.
Via de knop kunt u een opname downloaden en op uw PC opslaan.


22-11-2015
16:00 uur
Het boek met de zeven zegelen
Ds. A.B. van der Heiden - Openbaringen 5: 5-7
Het boek met de zeven zegelen: 1. Tranen om een gesloten boek, 2. Troost in het geslachte Lam

22-11-2015
10:00 uur
Ons rentmeesterschap
Leesdienst - H.C. zondag 42
Ons rentmeesterschap: 1. Ons van God toebetrouwd rentmeesterschap, 2. Het rechte beheer van ons rentmeesterschap, 3. De goddelijke opdracht in verband met ons rentmeesterschap

08-11-2015
15:30 uur
De geboorte van Izak
Ds. J. van Laar - Genesis 21: 1-7
De geboorte van Izak: 1. De Heere schenkt, 2. Abraham gehoorzaamt, 3. Sara lacht

04-11-2015
19:30 uur
Dankbaarheid vanwege onvergankelijke vreugde
Ds. C.J. Meeuse - Psalm 4: 8
Dankbaarheid vanwege onvergankelijke vreugde: 1. Wie ze geeft, 2. Hoe ze verkregen wordt, 3. Waar ze komt

04-11-2015
14:30 uur
De gelijkenis van de ware Wijnstok
Ds. C.J. Meeuse - Johannes 15: 1,2
De gelijkenis van de ware Wijnstok: 1. De Wijnstok, 2. De Landman, 3. De onvruchtbare ranken, 4. De vruchtbare ranken

25-10-2015
15:30 uur
Het zevende gebod
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 41
Het zevende gebod: 1. De instelling van God, 2. De eis van God, 3. De tempel van God

25-10-2015
10:00 uur
Het komen tot Christus
Ds. R.A.M. Visser - Johannes 6: 37
Het komen tot Christus: 1. Gegeven door de Vader, 2. Aangenomen door de Zoon

18-10-2015
15:30 uur
Gij zult niet doodslaan
Ds. G. van Manen - H.C. zondag 40
Gij zult niet doodslaan: 1. Het werk van de doodslager, 2. Het hart van de doodslager, 3. De bekering van de doodslager

15-10-2015
19:30 uur
De apostel Paulus tot alles bereid
Ds. S. Maljaars - Handelingen 21: 13,14
De apostel Paulus tot alles bereid: 1. De aanleiding tot zijn woorden, 2. De overgave in zijn woorden, 3. De overbuiging naar zijn woorden.

11-10-2015
15:30 uur
Paulus in de storm op reis naar Rome
Ds. A. Verschuure - Handelingen 27: 23,24
Paulus in de storm op reis naar Rome: 1. De diepe nood waarin hij verkeert, 2. Het troostvolle bezoek dat hij ontvangt, 3. Het heerlijke getuigenis dat hij geeft

11-10-2015
10:00 uur
Gods opzoekende liefde
Ds. A.B. van der Heiden - Filemon: 18
Gods opzoekende liefde: 1. Een weggelopen slaaf, 2. Een door God opgezochte zondaar, 3. De terugkeer van een geliefde broeder

04-10-2015
10:00 uur
Het beoefenen van gehoorzaamheid
Leesdienst - H.C. zondag 39
Het beoefenen van gehoorzaamheid: 1. Naar Gods wil, 2. Volgens Gods Woord, 3. Tot Gods eer

27-09-2015
16:00 uur
De prediking van Paulus op de Areopagus tot de heidense elite
Ds. A.B. van der Heiden - Handelingen 17: 30, 31
De prediking van Paulus op de Areopagus tot de heidense elite: 1. Een dringende oproep tot bekering aan allen, 2. Een ernstige aankondiging van het oordeel

27-09-2015
10:00 uur
De rustdag
Leesdienst - H.C. zondag 38
De rustdag: 1. Het sabbathsgebod, 2. De sabbathsdienst, 3. Het sabbathsleven

24-09-2015
19:30 uur
Jakob en de verbondszegen
Ds. M. Joosse - Genesis 32: 26
Jakob en de verbondszegen: 1. Vóór het beloofde land, 2. Op de grens van het beloofde land, 3. In het beloofde land.

20-09-2015
16:00 uur
Gods trouw voor Nehemia en zijn volk
Ds. D.W. Tuinier - Nehemia 2: 20
Gods trouw voor Nehemia en zijn volk: 1. Gods trouw ervaren, 2. Gods trouw bestreden, 3. Gods trouw beoefend

20-09-2015
10:00 uur
Het godzalig eedzweren
Leesdienst - H.C. zondag 37
Het godzalig eedzweren: 1. Het doel van de eed, 2. De grond van de eed, 3. De Getuige in de eed

13-09-2015
17:00 uur
Het misbruik van Gods heilige Naam
Ds. J.W. Verweij - H.C. zondag 36
Het misbruik van Gods heilige Naam: 1. Een grote zonde, 2. Een rechtvaardige straf, 3. Een heilig gebruik

13-09-2015
10:00 uur
Jozef in de gevangenis en de ontmoeting met de hovelingen
Ds. J.W. Verweij - Genesis 40: 4
Jozef in de gevangenis en de ontmoeting met de hovelingen: 1. Jozef als dienaar, 2. Jozef als uitlegger, 3. Jozef als verlatene

06-09-2015
18:00 uur
Het eerstgeboorterecht voor Juda's zoon
Ds. A. Schot - Genesis 38: 27-30
Het eerstgeboorterecht voor Juda's zoon: 1. Van de zijde van de mens beoordeeld, 2. Van de zijde van God beslist.

06-09-2015
10:00 uur
De dienst van God
Leesdienst - H.C. zondag 35
De dienst van God: 1. Deze dienst is in het Woord geopenbaard, 2. Deze dienst wordt met het hart vereist, 3. Deze dienst wordt door de verkondiging onderwezen.

30-08-2015
17:00 uur
De wet des Heeren
Leesdienst - H.C. zondag 34
De wet des Heeren: 1. De afkondiging en de verdeling, 2. Het gebod en het verbod

30-08-2015
10:00 uur
Een geloof als een mosterdzaad
Leesdienst - Lukas 17: 5,6
Een geloof als een mosterdzaad: 1. De vruchten van zulk geloof, 2. De aard van zulk geloof

23-08-2015
17:00 uur
De gelijkenis van het verloren schaap
Ds. K. Boeder - Lukas 15: 4-7
De gelijkenis van het verloren schaap: 1. Verloren, 2. Gezocht, 3. Gevonden

23-08-2015
10:00 uur
Het evangeliewoord van de koperen slang
Ds. P.G. Heijkamp - Numeri 21: 1-9
Het evangeliewoord van de koperen slang: 1. De straf, 2. Het middel tot behoud, 3. Het gelovig zien

16-08-2015
17:00 uur
De waarachtige bekering
Ds. A.J. de Waard - H.C. zondag 33
De waarachtige bekering: 1. Waarin deze bestaat, 2. Wat deze inhoudt, 3. Wat hieruit voortkomt.

16-08-2015
10:00 uur
Een drievoudig roepen
Ds. A.J. de Waard - Markus 10: 47
Een drievoudig roepen: 1. Het roepen van Bartimeüs, 2. Het roepen van de schare, 3. Het roepen van Jezus

09-08-2015
17:00 uur
De goede werken
Ds. A.J. de Waard - H.C. zondag 32
De goede werken: 1. Verlossing, 2. Vernieuwing, 3. Dankbaarheid, 4. Vruchtbaarheid, 5. Zaligheid

09-08-2015
10:00 uur
Gods goede werk
Ds. A.J. de Waard - Filippenzen 1: 6
Gods goede werk: 1. Een begonnen werk, 2. Een voortgezet werk, 3. Een voleindigd werk

02-08-2015
15:30 uur
Een welmenende nodiging
Ds. W.J. Karels - Spreuken 23: 26
Een welmenende nodiging: 1. Tot wie zij komt, 2. Waartoe zij aanspoort, 3. Van Wie zij komt.

02-08-2015
10:00 uur
Elisa's roep om profetische kracht
Ds. L. Terlouw - 2 Koningen 2: 14
Elisa's roep om profetische kracht: 1. Staande zonder kracht, 2. Vragend om Gods gave, 3. Gaande in Gods kracht

26-07-2015
17:00 uur
De sleutelmacht in de gemeente van Christus
Leesdienst - H.C. zondag 31
De sleutelmacht in de gemeente van Christus: 1. Wat deze sleutelmacht inhoudt, 2. Hoe zij werkt door het Woord, 3. Hoe zij werkt door de tucht

26-07-2015
10:00 uur
Het evangelie voor een wereld in nood
Leesdienst - Handelingen 27: 21-25
Het evangelie voor een wereld in nood: 1. De oorzaak van de nood, 2. De bemoediging in de nood, 3. De redding uit de nood

19-07-2015
17:00 uur
De voorbidding van de Heilige Geest
Ds. J.S. van der Net - Romeinen 8: 26,27
De voorbidding van de Heilige Geest: 1. De behoefte aandeze voorbidding, 2. De aard van deze voorbidding, 3. De verhoring van deze voorbidding

19-07-2015
10:00 uur
De genezing van de kreupel geborene
Ds. J.S. van der Net - Handelingen 3: 6
De genezing van de kreupel geborene: 1. Hij krijgt niet wat hij begeert, 2. Hij krijgt wat hij niet verwacht, 3. Hij krijgt wat hij niet verdient

12-07-2015
18:30 uur
De ware avondmaalsviering
Ds. A. Schreuder - H.C. zondag 30
De ware avondmaalsviering: 1. De dwaling die ze tegenstaat, 2. De gestalte die ze vraagt, 3. De grens die ze heeft

05-07-2015
16:00 uur
Een rijke Goddelijke belofte bij het doopvont
Ds. A.B. van der Heiden - Psalm 22: 31
Een rijke Goddelijke belofte bij het doopvont: 1. Het Zaad, 2. Een ontvangen zaad, 3. Een dienend zaad

05-07-2015
10:00 uur
De valse en de ware Avondmaalsleer
Leesdienst - H.C. zondag 29
De valse en de ware Avondmaalsleer: 1. De dwaling van mensen, 2. Het doel van Christus, 3. Het werk van de Heilige Geest

28-06-2015
18:00 uur
De roepstem van de rechtvaardige
Ds. A. Schot - Jesaja 57: 1,2
De roepstem van de rechtvaardige: 1. Wat de rechtvaardige wedervaart, 2. Wat het sterven van de rechtvaardige betekent, 3. Wat de rechtvaardige na zijn sterven verkrijgt

28-06-2015
10:00 uur
Het Heilig Avondmaal des Heeren
Leesdienst - H.C. zondag 28
Het Heilig Avondmaal des Heeren: 1. De inzetting van het Heilig Avondmaal, 2. De vermaning in het Heilig Avondmaal, 3. De geloofsoefening door het Heilig Avondmaal

21-06-2015
16:00 uur
Gods leiding met Apollos
Ds. A. Schreuder - Handelingen 18: 24-28
Gods leiding met Apollos: 1. Gebracht op de weg des Heeren, 2. Verder onderwezen in de weg des Heeren, 3. Predikende over de weg des Heeren

21-06-2015
10:00 uur
De Heilige Doop
Leesdienst - H.C. zondag 27
De Heilige Doop: 1. De overschatting van de Doop, 2. De onderschatting van de Doop, 3. De grond van de kinderdoop.

14-06-2015
16:00 uur
Gods gemeente bewaard door Jezus Christus
Ds. J.W. Verweij - Judas: 17-20
Gods gemeente bewaard door Jezus Christus: 1. De dwaling in het heden, 2. De dwaling in het verleden, 3. De bewaring in het verleden en in het heden

14-06-2015
10:00 uur
Goddelijk antwoord aan schuldverslagen zondaren
Ds. J.W. Verweij - Handelingen 2: 38
Goddelijk antwoord aan schuldverslagen zondaren: 1. Een ernstige vermaning, 2. Een troostrijke boodschap, 3. Een heilrijke belofte

07-06-2015
17:30 uur
Een drievoudige verbondsbelofte
Ds. A. Schot - Ezechiël 36: 25-27
Een drievoudige verbondsbelofte: 1. Een belofte van reiniging, 2. Een belofte van vernieuwing, 3. Een belofte van inwoning

07-06-2015
10:00 uur
De leiding van de Geest Gods
Ds. B. van der Heiden - Romeinen 8: 14
De leiding van de Geest Gods: 1. Het wonder van deze leiding, 2. Het doel van deze leiding, 3. De zaligheid door deze leiding

31-05-2015
16:00 uur
De verkondiging van de gekruisigde Christus
Ds. W. Visscher - Handelingen 3: 18,19
De verkondiging van de gekruisigde Christus: 1. De inhoud van deze verkondiging, 2. De oproep bij deze verkondiging, 3. De weldaden in deze verkondiging

25-05-2015
09:00 uur
De pinksterprediking
Leesdienst - Handelingen 2: 37-39
De pinksterprediking: 1. Wekt veslagenheid, 2. Wekt bekering, 3. Wekt hoop

24-05-2015
10:00 uur
Een veelzeggende vraag
Leesdienst - Handelingen 2: 12
Een veelzeggende vraag: 1. De aanleiding tot die vraag, 2. De betekenis van die vraag, 3. Het antwoord op die vraag