Beluister diensten

Hier kunt u kerkdiensten en eventuele andere samenkomsten van de gemeente beluisteren of downloaden.

Informatie voor gebruikers van Windows Media Player
Het afspelen van de 'live' audio stream met Windows Media Player kan gepaard gaan met haperingen of verstoringen in het geluid. U wordt geadviseerd om in dat geval gebruik te maken van een andere media player. Een goed alternatief is b.v. VLC (downloaden via http://www.videolan.org/vlc).

 

Informatie voor tablet- en smartphonegebruikers
Het is mogelijk om een kerkdienst met een Media player op uw smartphone of tablet te beluisteren door als netwerkstream het adres http://luister.gergemapeldoorn.nl in te voeren.

 


Hieronder vind u een lijst met opnamen van diensten.
Via de knop kunt u een opgenomen dienst direct afspelen.
Via de knop kunt u een opname downloaden en op uw PC opslaan.


27-11-2016
16:30 uur
Het adventsgeloof uit de diepten
Ds. R.A.M. Visser - Psalm 130: 6-8
Het adventsgeloof uit de diepten: 1. De verwachting, 2. De opwekking, 3. De vrucht

27-11-2016
10:00 uur
De adventsverwachting uitde diepten
Ds. R.A.M. Visser - Psalm 130: 5
De adventsverwachting uitde diepten

20-11-2016
16:30 uur
Gods Zoon werd mens
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 14
Gods Zoon werd mens: 1. De belijdenis, 2. De belofte, 3. De beleving

20-11-2016
10:00 uur
Het lied uit de diepten
Ds. R.A.M. Visser - Psalm 130: 1-4
Het lied uit de diepten: 1. Benauwdheid, 2. Verootmoediging, 3. Belijdenis

13-11-2016
16:30 uur
David in de spelonk van Adullam
Leesdienst - 1 Samuël 22: 1,2
David in de spelonk van Adullam: 1. Zijn schuilplaats, 2. Zijn mannen, 3. Zijn positie

13-11-2016
10:00 uur
Vermaning en vertroosting
Leesdienst - 1 Thessalonicenzen 2: 11-13
Vermaning en vertroosting: 1. Paulus betuigde, 2. God roept, 3. De gemeente nam het aan

06-11-2016
16:30 uur
Godgeleerde kinderen
Ds. R.A.M. Visser - Jesaja 54: 13
Godgeleerde kinderen: 1. Onderwijs, 2. Vrede

06-11-2016
10:00 uur
Laatste bladzijde van Gideons levensboek
Ds. R.A.M. Visser - Richteren 8: 22-35
Laatste bladzijde van Gideons levensboek: 1. Gideons koningschap, 2. Gideons afgoderij, 3. Gideons levenseinde

02-11-2016
19:30 uur
De gelijkenis van de onvruchtbare wijngaard
Ds. R.A.M. Visser - Jesaja 5: 1-7
De gelijkenis van de onvruchtbare wijngaard: 1. Het werk in deze wijngaard, 2. De verwachting van deze wijngaard, 3. De vrucht uit deze wijngaard.

02-11-2016
14:30 uur
Davids lofzang op God
Ds. R.A.M. Visser - Psalm 65: 2
Davids lofzang op God: 1. Vanwege Gods genade, 2. Vanwege Gods daden, 3. Vanwege Gods gaven

30-10-2016
16:30 uur
Gods eniggeboren Zoon, onze Heere
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 13
Gods eniggeboren Zoon, onze Heere: 1. De Goddelijke natuur, 2. De Goddelijke genade, 3. De Goddelijke heerschappij

30-10-2016
10:00 uur
Zeba en Zalmuna
Ds. R.A.M. Visser - Richteren 8: 1-21
Zeba en Zalmuna: 1. Hoogmoed, 2. Ingezonkenheid, 3. Gericht

23-10-2016
16:30 uur
Christus en de christen
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 12
Christus en de christen: 1. Wie Christus is, 2. Wie christen zijn

23-10-2016
10:00 uur
De strijd tegen de Midianieten
Ds. R.A.M. Visser - Richteren 7: 9-25
De strijd tegen de Midianieten: 1. De troost voor de strijd, 2. Het verloop van de strijd, 3. De overwinning na de strijd

16-10-2016
16:30 uur
Het burgerschap van de gelovigen
Leesdienst - Filipenzen 3: 20
Het burgerschap van de gelovigen: 1. Een aards burgerschap, 2. Een hemels burgerschap, 3. Een toekomstig burgerschap

16-10-2016
10:00 uur
Het evangelie van de koperen slang
Leesdienst - Numeri 21: 8
Het evangelie van de koperen slang: 1. Een vreselijk oordeel, 2. Een wonderlijk redmiddel, 3. Een zalig zien

09-10-2016
16:30 uur
De naam Jezus
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 11
De naam Jezus: 1. De vraag naar deze naam, 2. De betekenis van deze naam, 3. De belijdenis van deze naam

09-10-2016
10:00 uur
De aanloop naar de strijd
Ds. R.A.M. Visser - Richteren 7: 1
De aanloop naar de strijd: wordt gekenrmerkt door 1. geloofsversterking, 2. geloofsbeproeving

02-10-2016
16:30 uur
Gaven van God
Ds. R.A.M. Visser - Romeinen 12: 7,8
Gaven van God: 1. In hun verscheidenheid, 2. In hun gebruik

02-10-2016
10:00 uur
Gideons eerste richterdaad
Ds. R.A.M. Visser - Richteren 6: 27
Gideons eerste richterdaad: 1. De opdracht, 2. De uitvoering, 3. De zegen

25-09-2016
16:30 uur
God bevestigt Zijn verbond
Ds. R.A.M. Visser - Genesis 17: 7
God bevestigt Zijn verbond: 1. Van Wie deze bevestiging uitgaat, 2. Wie deze bevestiging geldt, 3. Wat deze bevestiging inhoudt

25-09-2016
10:00 uur
Gideon gezonden
Ds. R.A.M. Visser - Richteren 6: 14
Gideon gezonden: 1. Gideons taak, 2. Gideons worsteling, 3. Gideons teken

18-09-2016
16:30 uur
Het geloof in Gods voorzienigheid
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 10
Het geloof in Gods voorzienigheid: 1. Gods onderhoudende hand, 2. Gods regerende hand, 3. Gods bewarende hand

18-09-2016
10:00 uur
Gideon geroepen
Ds. R.A.M. Visser - Richteren 6: 11
Gideon geroepen: 1. De verdrukking van Israël, 2. De boodschap van de profeet, 3. De zorg van de HEERE

11-09-2016
16:30 uur
Het geloof in God de Vader
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 9
Het geloof in God de Vader: 1. Zijn Zoon, 2. Zijn schepping, 3. Zijn kinderen

11-09-2016
10:00 uur
De gelijkenis van de goede huisheer
Ds. R.A.M. Visser - Mattheüs 13: 52
De gelijkenis van de goede huisheer: 1. Zijn toerusting, 2. Zijn voorraadkamer, 3. Zijn werk

04-09-2016
16:30 uur
Rebekka in verwachting
Leesdienst - Genesis 25: 21-23
Rebekka in verwachting: 1. Een beweldadigde Rebekka, 2. Een bestreden Rebekka, 3. Een onderwezen Rebekka, 4. Een bemoedigde Rebekka

04-09-2016
10:00 uur
De oorlog des Heeren
Leesdienst - 1 Samuel 17: 47
De oorlog des Heeren: 1. De zwaarte van die oorlog, 2. Het wapen in die oorlog, 3. De overwinning op die oorlog

28-08-2016
16:30 uur
Het geloof in de drieenige God
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 8
Het geloof in de drieenige God: 1. Beleden, 2. Geopenbaard, 3. Beleefd

28-08-2016
10:00 uur
De gelijkenis van het visnet
Ds. R.A.M. Visser - Mattheüs 13: 47-50
De gelijkenis van het visnet: 1. Het net, 2. De vangst, 3. De scheiding

21-08-2016
16:30 uur
De HEERE gedenkt
Ds. R.A.M. Visser - Psalm 105: 8
De HEERE gedenkt: 1. Zijn verbond, 2. Het woord

21-08-2016
10:00 uur
De gelijkenis van de Parel van grote waarde
Ds. R.A.M. Visser - Mattheüs 13: 45,46
De gelijkenis van de Parel van grote waarde: 1. Zoeken, 2. Vinden, 3. Kopen

14-08-2016
16:30 uur
Het ware geloof
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 7
Het ware geloof: 1. Geloofsverbinding, 2. Geloofsinhoud, 3. Geloofsbelijdenis

14-08-2016
10:00 uur
De gelijkenis van de schat in de akker
Ds. R.A.M. Visser - Mattheüs 13: 44
De gelijkenis van de schat in de akker: 1. Verborgen, 2. Gevonden, 3. Begraven, 4. Verkregen

07-08-2016
16:30 uur
De Middelaar
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 6
De Middelaar: 1. De naturen van de Middelaar, 2. De herkomst van de Middelaar, 3. De kennis van de Middelaar

07-08-2016
10:00 uur
De gelijkenis van het zuurdezem
Ds. R.A.M. Visser - Mattheüs 13: 33
De gelijkenis van het zuurdezem: 1. De herkomst van het zuurdezem, 2. De bestemming van het zuurdezem, 3. De werkzaamheid van het zuurdezem

31-07-2016
16:30 uur
Bijna
Leesdienst - Handelingen 26: 28
Bijna: 1. Paulus verantwoording, 2. Paulus oproep, 3. Agrippas verweer, 4. Paulus getuigenis

31-07-2016
10:00 uur
Gods volk
Leesdienst - Deuteronomium 7: 6-8
Gods volk: 1. Wie zijn ze, 2. Wat zijn ze, 3. Wat verwacht de Heere van Zijn volk

24-07-2016
16:30 uur
De verlossing
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 5
De verlossing: 1. Eisende gerechtigheid, 2. Eigen gerechtigheid, 3. Borggerechtigheid

24-07-2016
10:00 uur
De gelijkenis van het mosterdzaad
Ds. R.A.M. Visser - Mattheüs 13: 31,32
De gelijkenis van het mosterdzaad: 1. De omvang van het zaad, 2. De kracht van het zaad, 3. Het nut van het zaad

17-07-2016
16:30 uur
De straf op de zonde
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 4
De straf op de zonde: 1. Rechtvaardig, 2. Verschrikkelijk, 3. Eeuwig

17-07-2016
10:00 uur
De gelijkenis van het onkruid in de tarwe
Ds. R.A.M. Visser - Mattheüs 13: 24
De gelijkenis van het onkruid in de tarwe: 1. De vermenging, 2. De zorg, 3. De toekomst

10-07-2016
16:30 uur
De oorsprong van onze ellende
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 3
De oorsprong van onze ellende: 1. Goed geschapen, 2. Diep gevallen, 3. Totaal verdorven

10-07-2016
10:00 uur
De gelijkenis van het zaad
Ds. R.A.M. Visser - Mattheüs 13: 3
De gelijkenis van het zaad: 1. De weg, 2. De steenachtige plaatsen, 3. De doornen, 4. De goede aarde

03-07-2016
16:30 uur
De gelijkenis van de weduwe en de onrechtvaardige rechter
Leesdienst - Lukas 18: 1-8
De gelijkenis van de weduwe en de onrechtvaardige rechter: 1. Het beeld van deze gelijkenis, 2. De lering in deze gelijkenis, 3. De troost uit deze gelijkenis.

03-07-2016
10:00 uur
Ezau als een waarschuwend voorbeeld
Leesdienst - Hebreëen 12: 16,17
Ezau als een waarschuwend voorbeeld: 1. Waarvan hij een waarschuwend voorbeeld is, 2. Waarin hij een waarschuwend voorbeeld is, 3. Waarom hij een waarschuwend voorbeeld is

26-06-2016
16:30 uur
De geloofsbelijdenis van de twaalven
Ds. R.A.M. Visser - Johannes 6: 67-69
De geloofsbelijdenis van de twaalven: 1. De vraag van Jezus, 2. De woorden van de Heere, 3. Het werk van Christus

26-06-2016
10:00 uur
Gemeenschap met Christus
Ds. R.A.M. Visser - Johannes 6: 56
Gemeenschap met Christus

19-06-2016
16:30 uur
Het loflied op de HEERE
Ds. R.A.M. Visser - Psalm 100: 5
Het loflied op de HEERE: 1. De HEERE is goed, 2. De HEERE is trouw

19-06-2016
10:00 uur
Het werk van God
Ds. R.A.M. Visser - Johannes 6: 29
Het werk van God: 1. gezocht, 2. aangewezen, 3. verklaard

12-06-2016
16:30 uur
De wet in het gedeelte van onze ellende
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 2
De wet in het gedeelte van onze ellende: 1. De wet gegeven, 2. De wet samengevat, 3. De wet geleerd

12-06-2016
10:00 uur
De eerstelingen van de Geest
Ds. R.A.M. Visser - Romeinen 8: 23
De eerstelingen van de Geest: 1. De personen, 2. Het werk, 3. De toekomst

05-06-2016
16:30 uur
Uw enige troost
Ds. R.A.M. Visser - H.C. zondag 1
Uw enige troost: 1. De vraag, 2. De inhoud, 3. Het leven

05-06-2016
10:00 uur
Genade voor Barnabas
Ds. R.A.M. Visser - Handelingen 4: 36-37
Genade voor Barnabas: 1. De afkomst van Barnabas, 2. Het leven van Barnabas

29-05-2016
16:30 uur
Het bewaren van de inzettingen van de Heere
Ds. R.A.M. Visser - Deuteronomium 6: 6,7
Het bewaren van de inzettingen van de Heere: 1. Het Woord, 2. Het hart, 3. Het leven