Home Beluister diensten
Beluister diensten
Hier kunt u kerkdiensten en eventuele andere samenkomsten van de gemeente beluisteren of downloaden.

Informatie voor gebruikers van Windows Media Player
Het afspelen van de 'live' audio stream met Windows Media Player kan gepaard gaan met haperingen of verstoringen in het geluid. U wordt geadviseerd om in dat geval gebruik te maken van een andere media player. Een goed alternatief is b.v. VLC (downloaden via http://www.videolan.org/vlc).Hieronder vind u een lijst met opnamen van diensten.
Via de knop kunt u een opgenomen dienst direct afspelen.
Via de knop kunt u een opname downloaden en op uw PC opslaan.


20-04-2014
19:00 uur
De opgestane Christus
Ds. A.A. Brugge - Lukas 24: 25-27
De opgestane Christus: 1. Die het ongeloof bestraft, 2. Die het lijden verklaart, 3. Die het Woord opent

20-04-2014
10:00 uur
De paasprediking van de hemelbode
Ds. A.B. van der Heiden - Mattheüs 28: 5-7
De paasprediking van de hemelbode: 1. Een woord van bemoediging, 2. Een woord vol heil, 3. Een woord vol ontferming

18-04-2014
19:30 uur
De begrafenis van de Heere Jezus
Ds. J.M. Kleppe - Lukas 23: 50-56
De begrafenis van de Heere Jezus: 1. Hij is door liefdevolle handen begraven, 2. Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, 3. Hij verwierf voor een arm zondaarvolk de rust van de eeuwige sabbath.

13-04-2014
18:00 uur
Drieërlei reactie op het kruis
Ds. A. Schot - Lukas 23: 47-49
Drieërlei reactie op het kruis: 1. De reactie van een heidense hoofdman, 2. De reactie van de godsdienstige schare, 3. De reactie van de godvruchtige bekenden.

13-04-2014
10:00 uur
De gehoorzaamheid aan Gods wil
Leesdienst - H.C. zondag 49
De gehoorzaamheid aan Gods wil: 1. De goede wil van God, 2. De verkeerde wil van de mens, 3. De voorbeeldige wil van de engelen.

06-04-2014
17:00 uur
Jezus en Barabbas
Ds. K. Boeder - Mattheüs 27: 17
Jezus en Barabbas: 1. De voorstelling aan het volk, 2. De voorkeur van het volk, 3. De overgave van het volk

06-04-2014
10:00 uur
De bede om de komst van het Koninkrijk Gods
Leesdienst - H.C. zondag 48
De bede om de komst van het Koninkrijk Gods: 1. De burgers van dat Koninkrijk, 2. De omvang van dat Koninkrijk, 3. De overwinning van dat Koninkrijk

30-03-2014
19:00 uur
De betalende Borg
Ds. A.A. Brugge - Jesaja 53: 6
De betalende Borg: 1. Schuld rekening, 2. Schuld vordering, 3. Schuld betaling.

30-03-2014
10:00 uur
De eerste bede
Leesdienst - H.C. zondag 47
De eerste bede: 1. Om te mogen kennen, 2. Om te mogen heiligen, 3. Om te mogen schikken.

27-03-2014
19:30 uur
Het enige Middel tot de zaligheid
Ds. W. Silfhout - Johannes 18: 11
Het enige Middel tot de zaligheid: 1. Vleselijke middelen afgewezen, 2. Het enige Middel gegeven, 3. Het uiterste middel aanvaard.

23-03-2014
16:00 uur
De onvruchtbare vijgeboom
Ds. G.J. Baan - Lukas 13: 6-9
De onvruchtbare vijgeboom: 1. Was onvruchtbaar, 2. Werd bemest, 3. Wordt uitgehouwen.

23-03-2014
10:00 uur
De Bloedfontein
Ds. G.J. Baan - Zacharia 13: 1
De Bloedfontein: 1. Die geopend is, 2. Die rijk is, 3. Die reinigend is.

16-03-2014
15:30 uur
Liefde in Bethanië
Ds. A. Schreuder - Mattheüs 26: 6-13
Liefde in Bethanië: 1. Betoonde liefde, 2. Gesmade liefde, 3. Verklaarde liefde

16-03-2014
10:00 uur
De liefde van Christus voor Zijn volk
Ds. A. Schreuder - Johannes 15: 9
De liefde van Christus voor Zijn volk: 1. De oorsprong van die liefde, 2. De betoning van die liefde

12-03-2014
19:30 uur
Het gebed van een discipel van Jezus om een gebed
Ds. J.M. Kleppe - Lukas 11: 1
Het gebed van een discipel van Jezus om een gebed: 1. De reden tot dit gebed, 2. De nood in dit gebed, 3. De verhoring van dit gebed.

12-03-2014
14:30 uur
De biddag van een rechteloze moeder
Ds. J.M. Kleppe - Mattheüs 15: 21-28
De biddag van een rechteloze moeder: 1. De nood in haar gebed, 2. De onwaardigheid in haar gebed, 3. De verhoring op haar gebed.

09-03-2014
17:00 uur
Het teken van het bloed
Ds. A.B. van der Heiden - Exodus 12: 13,14
Het teken van het bloed: 1. Het teken van Gods oordeel over Egypte, 2. Het teken van behoudenis van Israël, 3. Een gedachtenis voor Gods volk

09-03-2014
10:00 uur
De opgang van Christus naar Jeruzalem
Ds. M. Golverdingen - Markus 10: 32-34
De opgang van Christus naar Jeruzalem: 1. De weg die Hij gaat, 2. De betekenis die Hij heeft, 3. De lijdensaankondiging die Hij uitspreekt

02-03-2014
16:00 uur
De blijvende naam van koning Jezus
Ds. A.B. van der Heiden - Psalm 72: 17
De blijvende naam van koning Jezus: 1. De eeuwigheid van die naam, 2. De voortplanting van die naam

02-03-2014
10:00 uur
De aanspraak van het gebed
Leesdienst - H.C. zondag 46
De aanspraak van het gebed: 1. Die opwekt tot kinderlijke vrees, 2. Die opwekt tot kinderlijk vertrouwen, 3. Die opwekt tot kinderlijke eerbied

23-02-2014
16:00 uur
Het gebed des Heeren
Ds. A. Verschuure - H.C. zondag 45
Het gebed des Heeren: 1. De voornaamste oorzaak van het gebed, 2. De rechte inhoud van het gebed, 3. De vaste grond bij het gebed, 4. De korte samenvatting van het gebed

23-02-2014
10:00 uur
Vergevende liefde
Ds. J.M. Kleppe - Psalm 32: 5
Vergevende liefde: 1. Beleden zonden, 2. Verkregen genade

13-02-2014
19:30 uur
Een drievoudige zegen
Ds. J.J. van Eckeveld - Johannes5: 24
Een drievoudige zegen: 1. De zegen van het horen, 2. De zegen van het geloven, 3. De zegen van het leven.

09-02-2014
17:00 uur
De bekroonde strijd in een tweevoudige belofte
Ds. J.M. Kleppe - Openbaring 2: 17
De bekroonde strijd in een tweevoudige belofte: 1. De belofte van een witte keursteen, 2. De belofte van een nieuwe naam

02-02-2014
17:00 uur
De wet des Heeren
Ds. W. Visscher - H.C. zondag 44
De wet des Heeren: 1. De geestelijkheid van de wet, 2. Het houden van de wet, 3. De prediking van de wet

02-02-2014
10:00 uur
De verzoeking van de Heere Jezus
Ds. W. Visscher - Mattheüs 4: 1-11
De verzoeking van de Heere Jezus: 1. Hij wordt in de verzoeking geleid, 2. Hij wordt door de duivel verzocht, 3. Hij wordt door de engelen gediend.

26-01-2014
17:00 uur
Gods liefde-eis aan Abram
Ds. J.M. Kleppe - Genesis 17: 1
Gods liefde-eis aan Abram: 1. De tijd van deze eis, 2. De grond van deze eis, 3. De inhoud van deze eis.

26-01-2014
10:00 uur
De bescherming van onze naam
Ds. A.B. van der Heiden - H.C. zondag 43
De bescherming van onze naam: 1. De vormen van de leugen, 2. De aard van de zonde, 3. Het eren van de naaste