Beluister diensten

Hier kunt u kerkdiensten en eventuele andere samenkomsten van de gemeente beluisteren of downloaden.

Informatie voor gebruikers van Windows Media Player
Het afspelen van de 'live' audio stream met Windows Media Player kan gepaard gaan met haperingen of verstoringen in het geluid. U wordt geadviseerd om in dat geval gebruik te maken van een andere media player. Een goed alternatief is b.v. VLC (downloaden via http://www.videolan.org/vlc).

 

Informatie voor tablet- en smartphonegebruikers
Het is mogelijk om een kerkdienst met een Media player op uw smartphone of tablet te beluisteren door als netwerkstream het adres http://luister.gergemapeldoorn.nl in te voeren.

 


Hieronder vind u een lijst met opnamen van diensten.
Via de knop kunt u een opgenomen dienst direct afspelen.
Via de knop kunt u een opname downloaden en op uw PC opslaan.


30-08-2015
17:00 uur
De wet des Heeren
Leesdienst - H.C. zondag 34
De wet des Heeren: 1. De afkondiging en de verdeling, 2. Het gebod en het verbod

30-08-2015
10:00 uur
Een geloof als een mosterdzaad
Leesdienst - Lukas 17: 5,6
Een geloof als een mosterdzaad: 1. De vruchten van zulk geloof, 2. De aard van zulk geloof

23-08-2015
17:00 uur
De gelijkenis van het verloren schaap
Ds. K. Boeder - Lukas 15: 4-7
De gelijkenis van het verloren schaap: 1. Verloren, 2. Gezocht, 3. Gevonden

23-08-2015
10:00 uur
Het evangeliewoord van de koperen slang
Ds. P.G. Heijkamp - Numeri 21: 1-9
Het evangeliewoord van de koperen slang: 1. De straf, 2. Het middel tot behoud, 3. Het gelovig zien

16-08-2015
17:00 uur
De waarachtige bekering
Ds. A.J. de Waard - H.C. zondag 33
De waarachtige bekering: 1. Waarin deze bestaat, 2. Wat deze inhoudt, 3. Wat hieruit voortkomt.

16-08-2015
10:00 uur
Een drievoudig roepen
Ds. A.J. de Waard - Markus 10: 47
Een drievoudig roepen: 1. Het roepen van Bartimeüs, 2. Het roepen van de schare, 3. Het roepen van Jezus

09-08-2015
17:00 uur
De goede werken
Ds. A.J. de Waard - H.C. zondag 32
De goede werken: 1. Verlossing, 2. Vernieuwing, 3. Dankbaarheid, 4. Vruchtbaarheid, 5. Zaligheid

09-08-2015
10:00 uur
Gods goede werk
Ds. A.J. de Waard - Filippenzen 1: 6
Gods goede werk: 1. Een begonnen werk, 2. Een voortgezet werk, 3. Een voleindigd werk

02-08-2015
15:30 uur
Een welmenende nodiging
Ds. W.J. Karels - Spreuken 23: 26
Een welmenende nodiging: 1. Tot wie zij komt, 2. Waartoe zij aanspoort, 3. Van Wie zij komt.

02-08-2015
10:00 uur
Elisa's roep om profetische kracht
Ds. L. Terlouw - 2 Koningen 2: 14
Elisa's roep om profetische kracht: 1. Staande zonder kracht, 2. Vragend om Gods gave, 3. Gaande in Gods kracht

26-07-2015
17:00 uur
De sleutelmacht in de gemeente van Christus
Leesdienst - H.C. zondag 31
De sleutelmacht in de gemeente van Christus: 1. Wat deze sleutelmacht inhoudt, 2. Hoe zij werkt door het Woord, 3. Hoe zij werkt door de tucht

26-07-2015
10:00 uur
Het evangelie voor een wereld in nood
Leesdienst - Handelingen 27: 21-25
Het evangelie voor een wereld in nood: 1. De oorzaak van de nood, 2. De bemoediging in de nood, 3. De redding uit de nood

19-07-2015
17:00 uur
De voorbidding van de Heilige Geest
Ds. J.S. van der Net - Romeinen 8: 26,27
De voorbidding van de Heilige Geest: 1. De behoefte aandeze voorbidding, 2. De aard van deze voorbidding, 3. De verhoring van deze voorbidding

19-07-2015
10:00 uur
De genezing van de kreupel geborene
Ds. J.S. van der Net - Handelingen 3: 6
De genezing van de kreupel geborene: 1. Hij krijgt niet wat hij begeert, 2. Hij krijgt wat hij niet verwacht, 3. Hij krijgt wat hij niet verdient

12-07-2015
18:30 uur
De ware avondmaalsviering
Ds. A. Schreuder - H.C. zondag 30
De ware avondmaalsviering: 1. De dwaling die ze tegenstaat, 2. De gestalte die ze vraagt, 3. De grens die ze heeft

05-07-2015
16:00 uur
Een rijke Goddelijke belofte bij het doopvont
Ds. A.B. van der Heiden - Psalm 22: 31
Een rijke Goddelijke belofte bij het doopvont: 1. Het Zaad, 2. Een ontvangen zaad, 3. Een dienend zaad

05-07-2015
10:00 uur
De valse en de ware Avondmaalsleer
Leesdienst - H.C. zondag 29
De valse en de ware Avondmaalsleer: 1. De dwaling van mensen, 2. Het doel van Christus, 3. Het werk van de Heilige Geest

28-06-2015
18:00 uur
De roepstem van de rechtvaardige
Ds. A. Schot - Jesaja 57: 1,2
De roepstem van de rechtvaardige: 1. Wat de rechtvaardige wedervaart, 2. Wat het sterven van de rechtvaardige betekent, 3. Wat de rechtvaardige na zijn sterven verkrijgt

28-06-2015
10:00 uur
Het Heilig Avondmaal des Heeren
Leesdienst - H.C. zondag 28
Het Heilig Avondmaal des Heeren: 1. De inzetting van het Heilig Avondmaal, 2. De vermaning in het Heilig Avondmaal, 3. De geloofsoefening door het Heilig Avondmaal

21-06-2015
16:00 uur
Gods leiding met Apollos
Ds. A. Schreuder - Handelingen 18: 24-28
Gods leiding met Apollos: 1. Gebracht op de weg des Heeren, 2. Verder onderwezen in de weg des Heeren, 3. Predikende over de weg des Heeren

21-06-2015
10:00 uur
De Heilige Doop
Leesdienst - H.C. zondag 27
De Heilige Doop: 1. De overschatting van de Doop, 2. De onderschatting van de Doop, 3. De grond van de kinderdoop.

14-06-2015
16:00 uur
Gods gemeente bewaard door Jezus Christus
Ds. J.W. Verweij - Judas: 17-20
Gods gemeente bewaard door Jezus Christus: 1. De dwaling in het heden, 2. De dwaling in het verleden, 3. De bewaring in het verleden en in het heden

14-06-2015
10:00 uur
Goddelijk antwoord aan schuldverslagen zondaren
Ds. J.W. Verweij - Handelingen 2: 38
Goddelijk antwoord aan schuldverslagen zondaren: 1. Een ernstige vermaning, 2. Een troostrijke boodschap, 3. Een heilrijke belofte

07-06-2015
17:30 uur
Een drievoudige verbondsbelofte
Ds. A. Schot - Ezechiël 36: 25-27
Een drievoudige verbondsbelofte: 1. Een belofte van reiniging, 2. Een belofte van vernieuwing, 3. Een belofte van inwoning

07-06-2015
10:00 uur
De leiding van de Geest Gods
Ds. B. van der Heiden - Romeinen 8: 14
De leiding van de Geest Gods: 1. Het wonder van deze leiding, 2. Het doel van deze leiding, 3. De zaligheid door deze leiding

31-05-2015
16:00 uur
De verkondiging van de gekruisigde Christus
Ds. W. Visscher - Handelingen 3: 18,19
De verkondiging van de gekruisigde Christus: 1. De inhoud van deze verkondiging, 2. De oproep bij deze verkondiging, 3. De weldaden in deze verkondiging

25-05-2015
09:00 uur
De pinksterprediking
Leesdienst - Handelingen 2: 37-39
De pinksterprediking: 1. Wekt veslagenheid, 2. Wekt bekering, 3. Wekt hoop

24-05-2015
10:00 uur
Een veelzeggende vraag
Leesdienst - Handelingen 2: 12
Een veelzeggende vraag: 1. De aanleiding tot die vraag, 2. De betekenis van die vraag, 3. Het antwoord op die vraag

17-05-2015
10:00 uur
Het bloed van Jezus Christus in de Heilige Doop aangewezen
Leesdienst - H.C. zondag 26
Het bloed van Jezus Christus in de Heilige Doop aangewezen: 1. De heenwijzing naar het bloed, 2. De kracht van het bloed, 3. De toezegging van het bloed

14-05-2015
09:00 uur
De Hemelvaart
Leesdienst - Handelingen 1: 6-11
De Hemelvaart

10-05-2015
18:30 uur
De levensweg van Petrus
Ds. A. Schreuder - Johannes 21: 18,19
De levensweg van Petrus: 1. Leven voor Jezus, 2. Sterven met Jezus, 3. Volgen van Jezus

10-05-2015
10:00 uur
Christus belofte aan Zijn Kerk
Ds. P.G. Heijkamp - Mattheüs 28: 20
Christus belofte aan Zijn Kerk

03-05-2015
15:30 uur
Christus verschijnt aan Johannes
Ds. J. van Laar - Openbaring 1: 17,18
Christus verschijnt aan Johannes: 1. De openbaring, 2. De vernedering, 3. De versterking

03-05-2015
10:00 uur
De Heilige Geest en het geloof
Leesdienst - H.C. zondag 25
De Heilige Geest en het geloof: 1. De Heilige Geest werkt het geloof, 2. De Heilige Geest versterkt het geloof

26-04-2015
18:30 uur
De rechtvaardigmaking door het geloof zonder de werken der wet; drie bezwaren tegen de rechtvaardiging uit genade
Ds. A.B. van der Heiden - H.C. zondag 24
De rechtvaardigmaking door het geloof zonder de werken der wet; drie bezwaren tegen de rechtvaardiging uit genade: 1. Hebben de goede werken geen waarde, 2. Worden de goede werken niet beloond, 3. Zijn de goede werken niet nodig

26-04-2015
10:00 uur
De vereniging van Gods kinderen met Christus
Ds. A.B. van der Heiden - Romeinen 5: 6
De vereniging van Gods kinderen met Christus: 1. Die vereniging is onverbrekelijk, 2. Die vereninging is zondedodend, 3. Die vereniging is levengevend.

19-04-2015
17:00 uur
De verschijning aan meer dan vijhonderd broederen
Ds. K. Boeder - 1 Korinthe 15: 6
De verschijning aan meer dan vijhonderd broederen: 1. De liefde van Christus, 2. Het zien op Christus, 3. De vrucht van Christus

19-04-2015
10:00 uur
De rechtvaardigheid van de goddeloze door het geloof om niet
Leesdienst - H.C. zondag 23
De rechtvaardigheid van de goddeloze door het geloof om niet: 1. Het grote nut dat ontvangen wordt door het ware geloof, 2. De rijke inhoud daarvan, 3. Het middel waardoor dit nut wordt ontvangen

16-04-2015
19:30 uur
De goede belijdenis
Ds. W. Visscher - Johannes 20: 24-31
De goede belijdenis: 1. De aanleiding voor deze belijdenis, 2. De inhoud van deze belijdenis.

12-04-2015
10:00 uur
Een opgestane Jezus
Ds. G.J. Baan - Markus 16: 6
Een opgestane Jezus

06-04-2015
09:00 uur
De verschijning van de opgestane Christus aan de discipel Thomas
Leesdienst - Johannes 20: 26-28
De verschijning van de opgestane Christus aan de discipel Thomas: 1. Deze verschijning vond plaats in de kring van de discipelen, 2. Deze verschijning ging gepaard met een liefdevolle bestraffing en een liefdevolle neerbuigende goedheid, 3. Deze verschijning had een godzalige geloofsbelijdenis als vrucht.

05-04-2015
15:30 uur
De verschijning van de opgestane aan Zijn gemeente
Ds. A. Schreuder - Lukas 24: 36-45
De verschijning van de opgestane aan Zijn gemeente: 1. Hoe Hij Zijn gemeente groet, 2. Hoe Hij Zijn gemeente bestraft, 3. Hoe Hij Zijn gemeente overtuigt, 4. Hoe Hij Zijn gemeente onderwijst

03-04-2015
19:30 uur
De begrafenis van Jezus
Leesdienst - Markus 15: 42-47
De begrafenis van Jezus: 1. Door Jozef, 2. Met toestemming van Pilatus, 3. In het bijzijn van de vrouwen

29-03-2015
19:00 uur
Dubbele troost
Ds. B. Labee - H.C. zondag 22
Dubbele troost: 1. Voor ziel en lichaam, 2. Voor nu en straks

29-03-2015
10:00 uur
Drieerlei kruis op de weg naar Golgotha
Ds. A.B. van der Heiden - Mattheüs 27: 32
Drieerlei kruis op de weg naar Golgotha: 1. Een borgtochtelijk kruis, 2. Een opgelegd kruis, 3. Een geheiligd kruis

11-03-2015
19:30 uur
Het gezicht van Amos die de Heere met het paslood op de muur ziet
Leesdienst - Amos 7: 7,8
Het gezicht van Amos die de Heere met het paslood op de muur ziet: 1. Naar het paslood gemaakt, 2. Naar het paslood beoordeeld, 3. Naar het paslood verwoest, 4. Naar het paslood hersteld

11-03-2015
14:30 uur
Soep met brood
Ds. J. IJsselstein - 2 Koningen 4
Soep met brood: 1. Zelf gekookt, 2. Van God gekregen

08-03-2015
15:30 uur
De gevangenneming van Jezus
Ds. J. van Laar - Mattheüs 26: 47-56
De gevangenneming van Jezus: 1. Het verraad, 2. Het grijpen, 3. Het verweer, 4. Het onderwijs

08-03-2015
10:00 uur
Een gebed om Goddelijke trekking
Leesdienst - Hooglied 1: 4
Een gebed om Goddelijke trekking:1. Het waarom van dit gebed, 2. Het waartoe van dit gebed