+14 Vereniging

Wij zijn de +14 van de Gereformeerde Gemeente van Apeldoorn. Een bruisende club van ongeveer dertig jongeren tussen de veertien en zestien jaar ‘oud’. Om de week komen we bij elkaar. Meestal in een van de zalen van ons kerkgebouw, maar soms ook elders. Dat kan dan een dropping zijn, een sportavond of bijvoorbeeld een avond bowlen.

Een JV-avond is geen school, geen catechisatie en geen kerk. Toch willen we graag dat de boodschap vanuit de Bijbel centraal staat. Het is onbegrijpelijk mooi dat de Heere ons uitnodigt tot Hem te komen. En dat terwijl Hij weet dat we niet meer kunnen voldoen aan ons scheppingsdoel. Hij laat Zich zien in de Bijbel en daarom besteden we daar met elkaar aandacht aan. Soms door een inleiding, soms door een Bijbelstudie. Hierna houden we meestal pauze en wordt de inwendige mens in de watten gelegd.

Na de pauze wordt er een spel of activiteit gedaan. Dit is overigens niet per se ontspannend. Er ontstaat altijd wel een competitie waarbij alles gegeven wordt om als team te winnen. Als er gastsprekers zijn dan is dit vaak de hele avond. Denk aan een rechter, politieagent of een vlieger-arts. Ook zijn er bijvoorbeeld organisaties of goede doelen die over hun werk komen vertellen. Vaak ondersteund met beeld en geluid.

In de kerkbode staat de recente informatie. Kom jij ook?

Contactgegevens

Voorzitter
Dhr. H.S. IJsselstein

Secretaresse
Mevr. J.I. IJsselstein – Bleumink

Penningmeester
Mevr. A.H. van Kralingen – ten Voorde

Lid
Dhr. J.R. Brouwer
Mevr. C. van den Ende – van der Meer

NL53 RABO 0159 5904 85