Skip to main content

Jeugdkoor ‘Met hart en stem’

Jeugdkoor ‘Met hart en stem’ is een enthousiast koor met ruim 30 jongens en meisjes in de leeftijd van ongeveer 6 tot 15 jaar. Iedere week oefenen we samen met onze dirigente Laura Overeem – Paalman. De repetitieavonden zijn op woensdag van 18:45 uur tot 19:30 uur in de zaal van ons kerkgebouw.

Door met elkaar te zingen willen we de naam van de Heere groot maken en hopen we voor luisteraars tot zegen te zijn. Meerdere keren per jaar leveren we daarom een bijdrage aan een muziekavond of zingen we in een zorgcentrum. Ook hopen we het zingen in de eredienst te bevorderen door onze jonge kinderen te leren hun stem op een juiste manier te gebruiken.

Als jeugdkoor zijn we aangesloten bij de Bond van Zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten.

Heb je ook zin om mee te zingen in ons jeugdkoor?
Je bent van harte welkom!

Contactgegevens

Voorzitter
Mevr. D. Achterberg – Habekotté

Secretaresse
Mevr. A.E. Visscher – van Woerden

Penningmeester
Vacature

Dirigent
Mevr. L.B. Overeem – Paalman

NL86 RABO 0159 5927 04