Skip to main content

+16 Jeugdvereniging

Wij zijn een jeugdvereniging voor jongeren tussen de 16 en 20 jaar. Een keer in de twee weken komen we op vrijdagavond bij elkaar voor bezinning en gezelligheid. Elke avond begint met een inleiding door een leidinggevende of door een jongere zelf. Na de pauze doen we meestal een spel of een andere activiteit.

Daarnaast hebben we ook activiteiten die elk jaar terugkomen zoals een sportavond, een kerstavond en een avond waarop we de oudste gemeenteleden gezelligheid bezorgen. Andere highlights zijn het populaire en drukbezochte JV-weekend en de opening van het seizoen door middel van een gezellige BBQ!

Zo af en toe hebben we op de zondag ook preekbespreking. We eten dan met z’n allen na de dienst en bespreken daarna de preek in groepjes. De vragen die ons dan te binnen schieten, vragen we dan aan de dominee en ouderlingen.

Dus ben je tussen de 16 en 20 jaar? Dan ben je van harte welkom op onze JV-avonden. Elke avond begint om 8 uur en is rond 10 uur weer afgelopen.

Contactgegevens

Voorzitters
Mevr. M.E. ten Bolscher – Kok
Dhr. J.M. de Gelder
Dhr. I.J. IJsselstein

Mevr. B.B. van Woerden – Roosink

Secretaris/PR-functionaris
Johannes Pol

Penningmeester
Tabitha Wisse

NL62 INGB 0000 2043 50