Skip to main content

Bijbelstudievereniging Calvijn

In het verenigingsseizoen, dat loopt van september tot mei, komen om de twee weken zo’n dertig mannen en vrouwen op dinsdagavond samen in een van de vergaderlokalen van onze kerk aan de Graaf van Lijndenlaan. Om met elkaar het Woord van God te bestuderen. Dat is de voornaamste doelstelling van Bijbelstudievereniging Calvijn, genoemd naar de reformator die tot vandaag van grote betekenis is binnen het gereformeerde protestantisme.

De vereniging werd in 1974 opgericht als mannenvereniging en in 1988 omgevormd tot een Bijbelstudievereniging voor zowel mannen als vrouwen. Terwijl zustervereniging Berea zich richt op gemeenteleden tussen de 30 en 45 jaar, is Calvijn bedoeld voor gemeenteleden en belangstellenden in de leeftijd boven de 45 jaar.

Vanaf kwart voor acht is er inloop met koffie, om acht uur beginnen we. Na de opening door de voorzitter houdt een van de leden een inleiding. Het ene jaar behandelen we een boek of Bijbelgedeelte uit het Oude Testament, het andere jaar een boek of meerdere korte boeken uit het Nieuwe Testament. Na de pauze wordt over de inleiding doorgesproken, in kleine groepjes of plenair, vaak aan de hand van door de inleider opgestelde vragen. Het aantal leden ligt momenteel rond de veertig, meestal is circa driekwart van hen aanwezig. Eens per jaar houdt Calvijn een gezamenlijke avond met Berea. Het seizoen wordt afgesloten met een informele avond, waarop het onderlinge contact centraal staat.

Onze diepste drijfveer is het verlangen om door het onderzoek van de Bijbel God Zelf te leren kennen, of Hem beter te leren kennen in en door Zijn Zoon Jezus Christus. Zou je eens een avond bij willen wonen, schroom niet maar kom gewoon voor een vrijblijvende kennismaking met de vereniging. De drempel is laag en nieuwelingen zijn van harte welkom.

Contactgegevens

Voorzitter
Dhr. H. de Vries   

Secretaresse
Mevr. C. de Looze – Eikelboom

Penningmeester
Mevr. C. Jans – de Ruiter

Algemeen adjunct
Dhr. R.G. Jansen