Skip to main content

Geschiedenis Apeldoorn

Patrimonium

De geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente van Apeldoorn begint in 1907. Er worden doordeweeks bijeenkomsten gehouden in gebouw Patrimonium aan de Roggestraat. Dit gebeurt onder toezicht en verantwoordelijkheid van de Gereformeerde Gemeente van Beekbergen. Vanaf 1914 worden er ook zondagse diensten gehouden. Voorgangers kwamen in die tijd lopend uit Beekbergen…

Rustenburgstraat

Op 29 maart 1927 wordt het nieuwe kerkgebouw aan de Rustenburgstraat in gebruik genomen. Het aantal leden neemt nu snel toe. Op 9 november 1937 wordt de Apeldoornse gemeente zelfstandig. De gemeente telt inmiddels 141 leden. Ouderling van Grol is de nieuwe voorzitter van de kerkenraad. Vanaf 1950 komt ook het verenigingsleven tot bloei. Er ontstaan jongelingverenigingen en zangverenigingen. Het ledental blijft groeien en het gebouw aan de Rustenburgstraat kan het aantal kerkgangers niet meer bevatten. In 1953 is het ledenaantal 366. Bij sommige diensten is zelfs de trap van de preekstoel nog bezet. Er wordt gezocht naar een oplossing die uiteindelijk wordt gevonden aan de Graaf van Lijndenlaan.

Graaf van Lijndenlaan

Op 18 november 1959 wordt het nieuwe kerkgebouw in gebruik genomen op dezelfde plaats waar momenteel nog steeds de gemeente bij elkaar komt. Na de komst van ds. G. Schipaanboord in 1961 blijkt na enkele jaren de kerk alweer te klein. Besloten wordt om het gebouw uit te bouwen. In 1972 is de verbouwing gereed. De kerk biedt nu plaats aan ongeveer 1000 personen en de vergaderruimten zijn uitgebreid. Ook krijgt de kerk een nieuwe toren.
Ds. G. Schipaanboord vertrekt in 1969 naar de Gemeente van Rotterdam-Zuid. Van 1981 tot en met 1985 is ds. J.M. Kleppe aan onze gemeente verbonden. Hij vertrekt dan naar de Gemeente van Rijssen. Ds. J.S. van der Net dient vervolgens lange tijd de gemeente. Zijn ambtsperiode loopt van 1991 tot en met 2001. Daarna dient ds. C.J. Meeuse gedurende bijna 4 jaar onze gemeente: van 2002 tot 2006.
Vanaf mei 2016 tot heden dient ds. R.A.M. Visser onze gemeente.
De gemeente telt momenteel ongeveer 1200 leden.