Skip to main content

Orgel

Het orgel in onze kerk heeft een prominente plaats in het gebouw. Dat heeft te maken met de belangrijke taak die het heeft in onze erediensten. Het orgel moet naast de geschiktheid om de gemeentezang te begeleiden ook over voldoende klankkleuren en poëzie beschikken om op een passende manier invulling te kunnen geven aan een gevarieerde muzikale expressie tijdens de voor-en naspelen in de dienst, als ook tijdens het spel voor en na de dienst.

Het orgel is gebouwd in het jaar 2000 door orgelbouwer De Jongh uit Lisse. Het is een z.g. twee-klaviers orgel met Hoofdwerk, Nevenwerk en een zelfstandig Pedaal. Het is een mechanisch orgel met sleepladen en z.g. balansklavieren. De windvoorziening bestaat uit z.g. beweegbare bodems. Het orgel telt 25 registers met een totaal van 1502 ‘sprekende’ pijpen.

In 2020 heeft er een algehele herintonatie plaats gevonden. Dit op verzoek van de orgelcommissie en de organisten vanwege ontevredenheid over het gebrek aan draagkracht en samenhang in de klank. Bij deze herintonatie moesten 3 registers worden vernieuwd om ze beter te laten passen in het totale klankbeeld: te weten De Octaaf 2, de Openfluit 4 op het Hoofdwerk en de Terts 1 3/5 op het Nevenwerk. De winddrukken van Hoofdwerk en Pedaal zijn teruggebracht naar het oorspronkelijke uitgangspunt: 76 mm voor het Hoofdwerk en 78 mm voor het Pedaal. Het Nevenwerk heeft de oorspronkelijke druk behouden van 76 mm. Deze intonatiewerkzaamheden zijn, met respect voor het oorspronkelijke concept, uitgevoerd door F. Elshout.

De toonhoogte is vanaf het begin aan de hoge kant geweest: 444 Hz bij 20 C˚ . Deze toonhoogte is om praktische redenen gehandhaafd.

Het Hoofdwerk wordt bespeeld vanaf het onderste klavier en vormt als het krachtigste klavier de ruggengraat van de klank. Het Nevenwerk wordt bespeeld vanaf het boven-klavier en heeft wat meer poëtische elementen. Het Pedaal wordt met de voeten bespeeld.

Zo ziet de dispositie (registers) er uit:

Hoofdwerk

56 tonen met 872 pijpen

Prestant 16′
Prestant 8′
Roerfluit 8′
Octaaf 4′
Openfluit (conisch) 4′
Quint 3′
Octaaf 2′
Sesquialter 2 st.
Mixtuur 4-5 st
Dulciaan 16′
Trompet 8′
Tremulant

Nevenwerk

56 tonen en 480 pijpen

Prestant 8′
Holpijp 8′
Gamba 8′
Octaaf 4′
Gedekt fluit 4′
Nasard (conisch) 3′
Flageolet 2′
Terts 1 3/5′
Schalmey 8′
Tremulant

Pedaal

30 tonen en 150 pijpen

Subbas 16′
Octaaf 8′
Gedekt 8′
Roerquint 6′
Bazuin 16′

Koppelingen

  • Hoofdwerk + Nevenwerk
  • Hoofdwerk + Pedaal
  • Nevenwerk + Pedaal