Skip to main content

Opvoedkring

Wat is het een zegen dat we onze kinderen mogen opvoeden bij de Bijbel en het geloof in God. Het is een roeping en een verantwoordelijke taak, maar daarnaast ook een zoektocht en een mooie ontdekkingsreis. Op de opvoedkring hebben moeders uit de gemeente de gelegenheid elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en te ondersteunen vanuit Gods Woord. Je krijgt handvatten die je helpen invulling te geven aan een christelijke opvoeding en daarmee gestalte te geven aan je doopbelofte.

Vier keer per jaar wordt er een ochtend of avond georganiseerd. Een spreker vertelt over een specifiek onderwerp, we gaan in gesprek aan de hand van een reader of een ouder gemeentelid vertelt bijvoorbeeld over zijn ervaringen met het gezinsleven. De thema’s zijn divers en passen bij de verschillende leeftijdsfasen van de kinderen. Opvoeden met sociale media, het evangelie aan het kinderhart brengen, goede voeding, huisgodsdienst, seksuele opvoeding, zelfverloochening, bidden met kinderen, wie ben je als vrouw in het gezin… Zomaar een greep uit de thema’s van de afgelopen jaren. We maken daarbij ook regelmatig gebruik van materiaal van het deputaatschap KGJO (kerk, gezin, jeugd en onderwijs). Af en toe organiseren we een avond voor alle vrouwen uit de gemeente met een breder thema.

Het is goed om elkaar te ontmoeten en ervaringen te kunnen delen. Je mag geven en ontvangen. Het is verrijkend als jonge moeders in gesprek zijn met moeders met veel ervaring, als leraressen van het goede. We geloven dat deze ontmoetingen ook horen bij gemeente-zijn, zoals Paulus ons ook voorhoudt in Titus 2.

We hopen dat de kringmomenten inspirerend zijn, maar dat er ook ruimte is voor ontspanning. We verwennen je dan ook graag met een lekker hapje en sapje. Voor de kleine kinderen wordt een crèche verzorgd door studenten en een aantal dames uit de gemeente.

De opvoedkring bestaat sinds 2017 en wordt georganiseerd door een commissie van zes moeders. Het is geen vereniging met leden. Voor de opvoedkring worden alle moeders/opvoeders uit de gemeente uitgenodigd. Heb je een vraag of suggestie? Neem gerust contact op via opvoedkring@gergemapeldoorn.nl.
Weet je van harte welkom!