Skip to main content

Mannenkoor Jubilate Deo

Het mannenkoor ‘Jubilate Deo’ is een enthousiast koor dat bestaat uit ongeveer 50 leden. Het koor is in 1998 opgericht en staat sinds 2010 onder leiding van dirigent Roelof van Middendorp. Gerard Harbers is onze vaste organist. We geven jaarlijks gemiddeld vijf uitvoeringen in diverse kerken en één uitvoering in een verzorgingstehuis. De kosten van de uitvoeringen worden gedragen door een aantal vaste sponsoren, waardoor de collectes volledig bestemd zijn voor een goed doel. Daarbij richten wij ons vooral op onze medemensen met een beperking. Al een aantal jaren verlenen wij in de vakantieperiode medewerking aan de zangavonden van gasten van de Vakantieweken voor mensen met een beperking. Wij hebben een aantal cd’s uitgebracht waarvan we de opbrengsten hebben bestemd voor de stichting ‘Helpende Handen’ en de genoemde vakantieweken. Ons jaarlijks hoogtepunt is het kerstconcert in de dorpskerk van Beekbergen.

De naam ‘Jubilate Deo’ (Juicht voor de Heere) komt o.a. tot uiting in ons repertoire, dat bestaat uit psalmen, geestelijke en vaderlandse liederen. Deze worden wekelijks geoefend in de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in een prettige en gezellige sfeer. We staan onder toezicht van de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente. Maar ook zij die tot een ander kerkverband behoren en zich kunnen vinden in ons repertoire, zijn welkom.

Contactgegevens

Voorzitters
Dhr. C.W.L. van Kralingen
Dhr. D. de Bruin

Secretaris
Dhr. G. Wielink

Penningmeester
Dhr. K. van Vliet

Algemeen adjunct
Dhr. B. van Engelen

Dirigent
Dhr. R. van Middendorp

Koormeester
Dhr. M.P. van Kralingen
NL32 INGB 0008 1241 64