Skip to main content

Vrouwenvereniging

Onze vereniging telt momenteel 45 leden. Dit zijn zowel ouderen als jongeren en juist deze mix maakt het erg gezellig.

We komen eenmaal per veertien dagen op woensdagavond van 20:00 – 21:45 uur bij elkaar in een zaal van de kerk. Alle avonden beginnen we met het lezen uit Gods Woord, daarna een meditatie, vaak n.a.v. een jaarlijks gekozen thema. Voor de verdere invulling van de avonden staan de onderlinge contacten centraal en proberen we een afwisselend programma te bieden. Dat varieert van een gastspreker die een inleiding verzorgt of een PowerPointpresentatie vertoont, een Bijbelstudie, een gedicht, creatief bezig zijn tot het maken van een bloemstukje of organiseren een high tea. Als afsluiting van het verenigingsseizoen gaan we uit eten.

Iedere verenigingsavond is er een pauze met koffie, thee en iets lekkers waarbij er waardevolle momenten van ontmoeting zijn.

Eens per anderhalf jaar wordt er in onze gemeente een actiedag gehouden. Deze dag wordt georganiseerd door een actiecommissie. Ook de vrouwenvereniging levert een bijdrage aan deze actiedag: door o.a. het maken van artikelen die we dan proberen te verkopen, catering verzorgen, taarten bakken etc. De opbrengst van deze dag is voor bijvoorbeeld de zending, school of andere kerkelijke doeleinden.

De verenigingsleden brengen (als dit mogelijk is) jaarlijks een bezoek aan ouderen en alleenstaanden (boven de 75 jaar). Rond Pasen brengen we samen met leden van de andere verenigingen bij de ouderen een boek. Onze leden met een beperking krijgen dan ook een attentie.
Ook organiseren we drie keer per jaar een contactmiddag voor leden uit de gemeente die hiervoor in aanmerking komen. Er wordt een spreker uitgenodigd en enkele dames van de vereniging bieden hulp, ook tijdens de aangeboden broodmaaltijd. Ook dit zijn waardevolle momenten van ontmoeting die erg gewaardeerd worden door de gasten.

Bent u/jij geïnteresseerd in onze vereniging? Kom geheel vrijblijvend eens een avond op bezoek!

Hartelijk welkom.

Contactgegevens

Voorzitters
Mevr. A. Bik – van Kralingen
Mevr. J.P.J. van Oost – Hovestadt

Secretaresse
Mevr. J. van der Linden – Hertgers

Penningmeester
Mevr. S.D. Pool – Wielink

Algemeen adjunct
Mevr. H.J. Wilbrink – de Kok

NL26 RABO 0394 0398 74