Skip to main content

Maatjesproject

Wij zien het als een christelijke opdracht om oog te hebben voor de naaste in nood. Eén van de activiteiten is het maatjesproject. Er is dringend vraag naar maatjes.

Wat doen we?

Maatjesproject’ is een verzamelbegrip voor projecten die vrijwilligers één-op-één koppelen aan iemand die op bepaalde punten in het leven even een coach, mentor of maatje nodig heeft. Het kan gaan om het leren van de Nederlandse taal, om het bieden van emotionele steun, maar ook om hulp bij in Nederland wonen, of bijvoorbeeld het aangaan van sociale contacten. De kracht van een maatjesproject is dat zij de verbondenheid in de samenleving versterkt. Een maatje opent deuren, verbreedt paden en is een steun voor de ander. Maatjesprojecten draaien op vrijwilligers. Zij willen iets betekenen voor mensen, die in moeilijke omstandigheden verkeren, geïsoleerd zijn geraakt of hulp willen bij het maken van goede keuzes. Dit contact is wederkerig: ook het maatje doet allerlei nieuwe ervaringen op en geniet van het contact.

Voor wie zijn we er?

We willen er zijn voor asielzoekers, alleenstaande minderjarige vluchtelingen en statushouders. Ook kunnen mensen met een migratieachtergrond die al langer in Nederland wonen en zich eenzaam voelen een beroep op ons doen.

Een ‘maatjescontact’ wordt vaak aangegaan voor een bepaalde periode met als belangrijk uitgangspunt hen in contact brengen met het evangelie door er voor hen te zijn als Christen en als er vragen komen deze in alle eenvoud te beantwoorden.

Wat doen we?

Als maatje ben je er in de eerste plaats om te luisteren. Er trouw te zijn voor de mensen die ons een bepaalde periodein hun leven nodig hebben. Een kopje koffie drinken. Een wandeling maken. Winkelen en vertellen over de gewoonten van Nederland en Nederlanders. Helpen bij het leren van Nederlands. Helpen bij het inburgeren in onze zo andere cultuur. En zijn er andere vragen? We denken mee.

Waarom doen we dit?

Onze motivatie komt uit de Bijbel:” Mattheüs 25 vers 35: Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mijgeherbergd”. Gastvrij zijn- , aandacht en vriendschap geven. Even wat licht brengen aan hen die, van huis en haardverdreven, een weg moeten vinden in onze soms zo donkere wereld. 

Ik heb wel interesse en nu…..?

De coördinator koppelt je op een zorgvuldige manier, waarbij hij/zij let op ieders wensen en mogelijkheden, want het is de bedoeling dat het tussen deelnemer en vrijwilliger klikt! Vaak vindt er eerst een ontmoeting plaats om te zien of het klikt. Veel maatjeskoppels ontmoeten elkaar doorgaans eens per week of één keer in de twee weken.

Daarnaast zoeken we ook mensen die af en toe een kerkbezoeker willen begeleiden of mensen op willen halen bij het AZC voor het koffie-uurtje eens per maand op donderdagavond.

Wil je meer informatie of jezelf aanmelden voor het maatjes project? Stuur ons gerust een e-mail.

Hartelijke groet,
De vluchtelingencommissie.