Skip to main content

+21 Vereniging ‘Geef Hem de hand’

De +21 ‘Geef Hem de hand’ is een vereniging voor jongvolwassenen van de Gereformeerde Gemeente te Apeldoorn in de leeftijd van 21 tot 30 jaar. De start van +21 ‘Geef Hem de hand’ is geweest in september 2018 en is daarmee de jongste vereniging van de gemeente. De vereniging is aangesloten bij de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten (JBGG).

De naam ‘Geef Hem de hand’ voor de vereniging is gebaseerd op 2 Kronieken 30:8. Hizkia leefde in een tijd waarin veel te reformeren viel. Een lange tijd was het Pascha niet meer gevierd. Hizkia riep het volk op tot deelname aan het Pascha. Het was een koninklijk bevel niet weg te blijven, maar om als volk de inzettingen van de Heere te gehoorzamen en zich te bekeren tot God. De kanttekening bij deze tekst zegt: “Geeft den HEERE de hand: dat is, weest Hem gehoorzaam en getrouw, gelijk handgeving bij de mensen alzo gebruikt wordt.”

Bij onze doop heeft God zich aan ons verbonden en nu is het Gods uitnodiging, als de God van het verbond, Hem de hand te geven. Hij strekt Zijn liefdevolle hand uit naar ons als jongeren. Het is een oproep van God onze vuile handen in Zijn heilige hand te leggen, ons onreine hart aan Hem over te geven. Overgave aan Hem is de diepste kern van het ‘de HEERE de hand geven’. Het gaat vergezeld met berouw van de zonden en het verlangen om ons te leiden naar Zijn dienst.

Door de hand te geven verbinden wij ons als jongeren aan de HEERE en Zijn dienst. Zoals dominee Visser in de belijdenisdienst op 5 juni 2017 aangehaald heeft, moet dit een verbinding met de HEERE zijn die beheerst wordt door geloof en liefde. Op deze manier willen we als jongeren ‘het onderzoeken van Gods Woord’ bewust onderdeel maken van ons leven.

Het doel van de verenigingsavonden is het onderzoeken van Gods Woord en gezellig samen te zijn als jongeren van de gemeente. Een doorsnee verenigingsavond kent een spreker die ons meeneemt in een bijbels thema. De spreker kan een gemeente- of verenigingslid zijn, maar ook een spreker vanuit een christelijke organisatie. De avonden kennen veel interactie om met elkaar te spreken over het thema van de avond. Aan het einde van de avond is er de gelegenheid om bij te kletsen met elkaar onder het genot van een hapje en een drankje.

De verenigingsavonden worden vermeld in de kerkbode. Daarnaast hebben we een gezamenlijke WhatsAppgroep. Wil je daar onderdeel vanuit maken? Stuur ons dan gerust een bericht via geefHemdehand@gmail.com.

Je bent van harte welkom! Zien we je snel?

Contactgegevens

Voorzitter
Dhr. J. Bisschop

Secretaresse
Mevr. J. Heger – van der Schoor

Penningmeester
Dhr. W. Molenaar

PR-functionaris
Mevr. L. den Hollander

geefHemdehand@gmail.com

NL62 RABO 0323 4844 33