Skip to main content

Kerkdiensten

Wat gebeurt er in de kerkdienst?

Voor in de kerk hangen de borden waarop de Psalmen staan die we in die dienst zingen. Ook staat op het bord het Bijbelgedeelte aangegeven dat de ouderling zal lezen en dat in de preek centraal zal staan.

Tijdens de kerkdienst zingen we berijmde Psalmen. Deze staan meestal achterin de Bijbels. In onze diensten wordt de Bijbel in de zogenoemde Statenvertaling gebruikt en zingen we de Psalmen in de berijming van 1773.

De Bijbel is Gods eigen Woord dat Hij de mensen gegeven heeft. De kernboodschap van de Bijbel is dat wij zondaren zijn en dat Jezus Christus de Zoon van God en tegelijk de Zaligmaker van zondaren is. Hij is in wezen de hoofdinhoud van de Bijbel. Hij roept zondige mensen op tot bekering en wil van de zonde verlossen door Zijn Woord en Geest.

In het zingen van de Psalmen wordt uiting gegeven aan ervaren nood en verlossing, vreugde en dankbaarheid. Daarin zoeken we de eer van God of, zoals een van de Psalmen het zegt: “Komt, maakt God met mij groot…” In het gebed spreken we tot God, danken we Hem voor wat we kregen en bidden we Hem om wat wij nodig hebben.

Tijdens het zingen wordt gecollecteerd. Ieder geeft, naar de mate dat hij iets missen kan. Het geld is bestemd voor de onkosten van de kerkdiensten, maar ook voor (diaconale) hulp aan minder bedeelden. Ook de collecte hoort bij het dienen van God.

Aan het eind van de kerkdienst legt de predikant in de naam van God de zegen op de gemeente.

Indien u eens een preek zou willen beluisteren, bent u van harte welkom in onze kerk.

Voor de kinderen

Kinderen zijn welkom in de kerk tijdens de kerkdienst. Ze kunnen daarbij gebruik maken van het aantekeningen-blad. Om het aantekeningen-blad voor kinderen te downloaden klikt u hier.
Voor kinderen die nog niet mee kunnen naar de kerk, is er tijdens de diensten oppas. Er zijn crèches voor kinderen van 0 t/m 2 jaar en voor kinderen vanaf 2,5-3 t/m 5 jaar. De crèches zijn in de zalen achter de kerk. Ook kinderen van gasten zijn van harte welkom bij deze crèches.