Skip to main content

Kerkdienst meeluisteren

Ongeveer een kwartier voor het begin van de kerkdienst start de stream en kunt u meeluisteren met beeld en geluid.
Voorgaande diensten vindt u hieronder.

U kunt ook meeluisteren zonder beeld via onderstaande link:

Collecte

Wilt u geld overmaken voor de kerk of diaconie? Dat kan via onderstaande knoppen:

DiaconieKerkBijzonder doel

Vragen bij de preek

U kunt de vragen en verwerkingen bij de preken van onze dominee vinden via de volgende link: Vragen bij de preek

Naluisteren kerkdiensten

 • 16 juni 2024
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Mattheüs 3. De Driëenige God. 1. Het werk van de Driëenige God. 2. Het Wezen van de Driëenige God. 3. De kennis van de Driëenige God.
  H.C. zondag 8

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. P.G. Heijkamp Markus 5:21-24 en 35-43. Een ontmoeting tussen Christus en een bezorgde vader. 1. Een woord voor de vader. 2. Een woord voor de dochter.

 • 9 juni 2024
  16:00 uurNabetrachting Heilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser Handelingen 4:13-22. Met Jezus geweest. 1. Gezien. 2. Vernomen. 3. Herkend.
  Handelingen 4:13

  10:00 uurHeilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser 1Korinthe 11:23-29. Davids gebed om leiding.
  Psalm 43:3a

 • 2 juni 2024
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Mattheüs 15:21-28. Het ware geloof. 1. Geloofsverbinding. 2. Geloofsinhoud. 3. Geloofsbelijdenis.
  H.C. zondag 7

  10:00 uurVoorbereiding Heilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser Handelingen 4:1-12. Petrus' Christusprediking voor het Sanhedrin. 1. De verkondigde zaligheid. 2. De gegeven Naam. 3. De noodzakelijke verlossing.
  Handelingen 4:12

 • 26 mei 2024
  16:00 uurLeesdienst
  -Psalm 68. De uitbreiding van het rijk van Sions Koning. 1. Egypteland buigt zich voor deze Koning. 2. Morenland haast zich naar deze Koning.
  Psalm 68:32

  10:00 uurLeesdienst
  -Handelingen 7:44-60. Hoe weerstaan wij de Heilige Geest? 1. Door de zonde lief te hebben. 2. Door het Woord te verwerpen. 3. Door Christus te verachten.
  Handelingen 7:51

 • 20 mei 2024
  10:00 uurBelijdenisdienst
  ds. R.A.M. Visser 1Timotheüs 6:3-21. Paulus' opwekking aan Timotheüs. 1. De inhoud. 2 De aansporing.
  1Timotheüs 6:12

 • 19 mei 2024
  16:00 uurEerste Pinksterdag
  ds. R.A.M. Visser Handelingen 2:14-21. Het Pinksterevangelie. 1. De uitgestrektheid. 2. De werkzaamheid. 3. De zaligheid.
  Handelingen 2:21

  10:00 uurEerste Pinksterdag
  ds. R.A.M. Visser Handelingen 2:1-13. Het pinksterfeest. 1. De Pinkstertijd. 2. De Pinkstergenade. 3. De Pinkstervrucht.
  Handelingen 2:1-4

 • 15 mei 2024
  19:30 uurBidstond
  ds. A. Schreuder Filippenzen 3. Paulus' oproep tot heilige wandel. 1. De drang in die oproep. 2. De waarschuwing in die oproep. 3. De troost in die oproep.

 • 12 mei 2024
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Jesaja 44:1-5. De belofte van de Geest van Pinksteren voor de kinderen van de gemeente. 1. Wie de belofte doet. 2. Wat de belofte inhoudt. 3. Voor wie de belofte is.
  Jesaja 44:3

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. A.B. van der Heiden 1Koningen 10:1-13. De heerlijkheid van de meerdere Salomo. 1. Het geluk van Zijn onderdanen. 2. Zijn heerlijke troon. 3. Zijn eeuwige liefde.

 • 9 mei 2024
  10:00 uurHemelvaartsdag
  ds. R.A.M. Visser Handelingen 1:1-14. De Hemelvaart van Christus. 1. Het onderwijs voor de hemelvaart. 2. Het feit van de Hemelvaart. 3. De troost vanuit de Hemelvaart.
  Handelingen 1:9

 • 5 mei 2024
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Ev.v.Joh. 9:8-41. De Middelaar. 1. De Persoon van de Middelaar. 2. De Heerlijkheid van de Middelaar. 3. Het Evangelie van de Middelaar.
  H.C. zondag 6

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser 1Korinthe 15:50-58. Paulus' oproep na Christus' opstanding. 1. Het adres van de oproep. 2. De inhoud van de oproep. 3. De troost van de oproep.
  1Korinthe 15:58

 • 28 april 2024
  16:00 uurLeesdienst
  -Genesis 40:14-23. Jozefs uitzien naar vrijlating. 1. Een smekende Jozef. 2. Een pleitende Jozef. 3. Een vergeten Jozef.
  Genesis 40:14-15 en 23

  10:00 uurLeesdienst
  -Openbaring 6. De Ruiter op het witte paard. 1. De tekenen die Hem sieren. 2. De vijanden die Hem dienen. 3. De oordelen die Hem volgen.
  Openbaring 6:1-2

 • 21 april 2024
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Handelingen 16:16-40. Verzoening door voldoening. 1. De eis. 2. De onmogelijkheid. 3. De weg.
  H.C. zondag 5

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Mattheüs 28:11-20. Jezus' grote belofte. 1. De oproep. 2. De inhoud. 3. De duur.
  Mattheüs 28:20

 • 14 april 2024
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. A. Schreuder Ev.v.Johannes 21:1-14. Een blijde morgen na een bange nacht. 1. Hoe Jezus Zijn discipelen beproeft. 2. Hoe Jezus Zijn discipelen verrast. 3. Hoe Jezus Zijn discipelen verkwikt.

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser 1Korinthe 15:12-23. Christus ís opgewekt! 1. De zekerheid. 2. De troost.
  1Korinthe 15:20

 • 13 april 2024
  10:00 uurBondsdag +12/+14
  Ds. R.A.M. VisserOm écht blij van te worden!

 • 7 april 2024
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Jeremia 28. Drie vluchtwegen afgesloten. 1. Gods eis. 2. Gods rechtvaardigheid. 3. Gods barmhartigheid.
  H.C. zondag 4

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser 1Petrus 1:1-12. Petrus' Paaslied. 1. De barmhartige God. 2. De wedergeboren zondaar. 3. De levende Jezus.
  1Petrus 1:3

 • 1 april 2024
  10:00 uurTweede Paasdag
  ds. W. Harinck Lukas 24:36-49. De bewijzen van Jezus' opstanding. 1. Zijn littekens als bewijs van Zijn opstanding. 2. Zijn littekens als bewijs van Zijn voldoening.
  Lukas 24:40

 • 31 maart 2024
  16:00 uurEerste Paasdag
  ds. R.A.M. Visser Mattheüs 28:9-20. Jezus verschijnt aan de vrouwen. 1. De weg van de gehoorzaamheid. 2. De weg van het wonder. 3. De weg van het woord.
  Mattheüs 28:9-10

  10:00 uurEerste Paasdag
  ds. R.A.M. Visser Mattheüs 28:1-8. Het lege graf. 1. De liefde tot Jezus. 2. De opstanding van Jezus. 3. De verkondiging over Jezus.
  Mattheüs 28:6-7a

 • 29 maart 2024
  19:30 uurGoede Vrijdag
  ds. R.A.M. Visser Mattheüs 27:45-56. Jezus aan het kruis beleden. 1. De omstandigheden. 2. De mensen. 3. De woorden.
  Mattheüs 27:54

  10:00 uurGoede Vrijdag met de kinderen
  En toen werd het stil....

 • 24 maart 2024
  16:00 uurReguliere dienst (Heilige Doop)
  ds. R.A.M. Visser Psalm 95. Opwekking om de Heere te loven. 1. De eer van de Heere. 2. Het werk van de Heere.
  Psalm 95:6

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Mattheüs 27:33-44. Jezus bespot aan het kruis. 1. De mensen. 2. De woorden. 3. De Heere Jezus.
  Mattheüs 27:39-44

 • 17 maart 2024
  16:00 uurLeesdienst
  -Jesaja 53:1-12. De lijdende Man van smarten. 1. De belijdenis van de ongerechtigheid. 2. De overdracht van de ongerechtigheid.
  Jesaja 53:6

  10:00 uurLeesdienst
  -Lukas 23:13-25. Het lijden van de Heere Jezus in het rechthuis van Pilatus. 1. Een Weldoener gegeseld. 2. Een Verzoener die ter dood veroordeeld werd. 3. Een kwaaddoener die losgelaten werd.

 • 13 maart 2024
  19:30 uurBiddag
  ds. R.A.M. Visser Mattheüs 15:21-28. Het gebed van de Kananese vrouw. 1. De inhoud van dit gebed. 2. De afwijzing van dit gebed. 3. De verhoring van dit gebed.
  Mattheüs 15:28

  14:30 uurBiddag
  ds. R.A.M. Visser Psalm 23. Davids verwachting. 1. De leiding van de Heere. 2. De zorg van de Heere.
  Psalm 23:4b

 • 10 maart 2024
  16:00 uurNabetrachting Heilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser Mattheüs 26:26-35. Jezus' lofzang. 1. Wanneer. 2. Wat. 3. Waartoe.
  Mattheüs 26:30

  10:00 uurHeilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser 1Korinthe 11:23-29. Christus' gevende liefde.
  Openbaring 1:5b

 • 3 maart 2024
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Deuteronomium 32:1-20. De oorsprong van onze ellende. 1. Schepping. 2. Val. 3. Herschepping.
  H.C. zondag 3

  10:00 uurVoorbereiding Heilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser Exodus 30:17-21 en Exodus 38: 1-8. Het koperen wasvat. 1. De plaats. 2. Het gebruik.
  Exodus 30:18

 • 25 februari 2024
  16:00 uurLeesdienst
  -Lukas 9:21-36. Jezus op de berg der verheerlijking. 1. Een sprekende Petrus. 2. Een sprekende God. 3. Een sprekende Jezus.
  Mattheüs 17:4-8

  10:00 uurLeesdienst
  -Ev.v.Johannes 13:1-20. De heerlijkheid van het priesterlijke werk van de Heere Jezus. 1. Uitgebeeld door wat Hij deed. 2. Bevestigd in de rijke boodschap die de Heere Jezus geeft.

 • 18 februari 2024
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Mattheüs 19:16-30. De wet en de kennis van de zonde. 1. Het onderwijs door de wet. 2. De eis van de wet. 3. De verhouding tot de wet.
  H.C. zondag 2

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Exodus 27:1-9 en Exodus 29:36-46. Het brandofferaltaar. 1. De bouw. 2. De betekenis.
  Exodus 27:1

 • 11 februari 2024
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Jesaja 40:1-11. De troost van de christen. 1. De enige troost. 2. De volkomen troost. 3. De blijvende troost.
  H.C. zondag 1

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Exodus 27:9-19. Het voorhof van de tabernakel. 1. Sluit buiten. 2. Sluit binnen.
  Exodus 27:16

 • 4 februari 2024
  16:00 uurReguliere dienst (Heilige Doop)
  ds. R.A.M. Visser Psalm 119:73-80. Davids verwachting. 1. De belijdenis. 2. Het gebed.
  Psalm 119:73

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. A.B. van der Heiden Markus 12:18-34. Jezus onderwijs aangaande het Koninkrijk Gods. 1. Mensen die ver van het Koninkrijk zijn. 2. Mensen die niet ver van het Koninkrijk zijn. 3. Mensen die in het Koninkrijk zijn.

 • 28 januari 2024
  16:00 uurLeesdienst
  -Ev.v.Johannes 3:22-36. De vriend van de Bruidegom. 1. Wat de vriend niet is. 2. Wat de vriend wel is. 3. Wat de blijdschap van de vriend is.
  Ev.v.Johannes 3:29

  10:00 uurLeesdienst
  -Mattheüs 13:31-35. De gelijkenis van het mosterdzaadje. 1. Een klein begin. 2. Een krachtige groei. 3. Een wonderlijk einde.
  Mattheüs 13:31-32

 • 21 januari 2024
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Deuteronomium 6. Het bewaren van de inzettingen van de Heere. 1. Het woord. 2. Het hart. 3. Het leven.
  Deut. 6:6-7

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Mattheüs 21:33-41. De gelijkenis van de wijngaardeniers. 1. Het geschenk van de wijngaard. 2. De vrucht van de wijngaard. 3. De waarschuwing bij de wijngaard.
  Mattheüs 21:37

 • 14 januari 2024
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Jakobus 1:1-18. Het gebed om bewaring en verhoring. 1. De noodzaak van bewaring. 2. De grond van verhoring. 3. De zekerheid van verhoring.
  H.C. zondag 52

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Mattheüs 8:5-13. De hoofdman over honderd. 1. De vraag. 2. Het antwoord. 3. Het onderwijs.
  Mattheüs 8:10

 • 7 januari 2024
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. A. Schreuder Mattheüs 3:13 - 4:11. De verzoeking van de Heere Jezus in de woestijn. 1. Christus' onderworpenheid aan Zijn Vader. 2. Christus' onderworpenheid aan het Woord van Zijn Vader. 3. Christus' gericht zijn op de eer van Zijn Vader.

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Psalm 89:20-38. Hulp beschikbaar!
  Psalm 89:20c

 • 1 januari 2024
  10:00 uurNieuwjaarsdienst
  ds. R.A.M. Visser Exodus 33:1-17. Een gebed van Mozes. 1. Een schuldig volk dat buigt. 2. Een worstelende Mozes die bidt. 3. Een genadig God die zorgt.
  Exodus 33:14-15

 • 31 december 2023
  16:00 uurOudejaarsdienst
  ds. R.A.M. Visser 1Petrus 1:13-25. Petrus' oudejaarsboodschap. 1. Het vergankelijke vlees. 2. Het blijvende Woord. 3. Het verkondigde Woord.
  1Petrus 1:24-25

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Mattheüs 2: 1-12. De Wijzen uit het Oosten. 1. Gelokt door de ster. 2. Geleid door het Woord. 3. Geknield voor het Kind.
  Mattheüs 2:11