Kerkdienst meeluisteren

Overzicht kerkdiensten

 • 26 maart 2023
  18:30 uurNabetrachting Heilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser Lukas 22:14-38. Het onderwijs na het Pascha. 1. Jezus' onderzoek. 2. Jezus' toerusting. 3. Jezus' eenzaamheid.
  Lukas 22:38

  09:30 uurHeilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser 1Korinthe 11:23-29. Het verlangen naar het Pascha.
  Lukas 22:15

 • 19 maart 2023
  18:30 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser 2Koningen 17:6-23. De juiste dienst van God. 1. Het gebod van God. 2. De dienst van God. 3. De barmhartigheid van God.
  H.C. zondag 35

  10:00 uurVoorbereiding Heilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser Lukas 22:1-13. De voorbereiding van het Pascha. 1. De zorg. 2. De opdracht. 3. De gehoorzaamheid.
  Lukas 22:13

 • 12 maart 2023
  18:30 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Jeremia 31:27-40. De wet in het gedeelte van de dankbaarheid. 1. De bedoeling van de wet. 2. De verdeling van de wet. 3. Het hoofdgebod van de wet.
  H.C. zondag 34

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Lukas 19:28-40. Jezus' intocht in Jeruzalem. 1. Jezus' opdracht. 2. Jezus' komst. 3. Jezus' eer.
  Lukas 19:37-38

 • 10 maart 2023
  19:00 uurZangavond kinderkoren
  Gebed om vrede.

 • 8 maart 2023
  19:30 uurBiddag
  ds. R.A.M. Visser Lukas 18:1-8. De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. 1. Het doel. 2. De inhoud. 3. De betekenis.
  Lukas 18:1

  14:30 uurBiddag
  ds. R.A.M. Visser 2 Koningen 6:8-23. Zie jij het ook? 1. De vraag van de knecht. 2. Het vertrouwen van Elisa. 3. De macht van God.
  2 Koningen 6:16

 • 5 maart 2023
  18:30 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Ezechiël 36:16-32. De bekering. 1. De kern. 2. De inhoud. 3. De vrucht.
  H.C. zondag 33

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Lukas 10:38-42. Maria en Martha. 1. Jezus' komst. 2. Jezus' ontvangst. 3. Jezus' onderwijs.
  Lukas 10:42a

 • 26 februari 2023
  18:30 uurLeesdienst
  -1Samuël 21:10 t/m 1Samuël 22:5. In de spelonk van Adullam. 1. Een genadige toevlucht. 2. Een veilige schuilplaats. 3. Een heerlijk overste.
  1Samuël 22: 1-2

  10:00 uurLeesdienst
  -Lukas 9:12-27. Het lijden van de Zoon des mensen. 1. In zijn breedte. 2. In zijn diepte. 3. In zijn hoogte.
  Lukas 9:21-22

 • 19 februari 2023
  18:30 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Efeze 2:1-10. De goede werken. 1. De oorsprong. 2. Het doel. 3. De noodzaak.
  H.C. zondag 32

  10:00 uurReguliere dienst (Heilige Doop)
  ds. R.A.M. Visser Psalm 22:1-12. Gods trouw vanaf het begin. 1. Door God gegeven. 2. Bij God gebracht. 3. Door God aangenomen.
  Psalm 22:10-11

 • 12 februari 2023
  18:30 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Mattheüs 18:1-22. De sleutels van het Hemelrijk. 1. De inhoud. 21. De prediking. 3. De tucht.
  H.C. zondag 31

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Lukas 5:27-32. De roeping van Levi. 1. Door Jezus gezien. 2. Door Jezus geroepen. 3. Aan Jezus verbonden.
  Lukas 5:27-28

 • 5 februari 2023
  18:30 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Mattheüs 22:1-14. De tafel van de Heere. 1. Het offer op de tafel. 2. De gasten aan de tafel. 3. De wacht bij de tafel.
  H.C. zondag 30

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Lukas 5:17-26. De genezing van een verlamde. 1. Het geloof in Jezus. 2. De vergeving door Jezus. 3. Het werk van Jezus.
  Lukas 5:20

 • 29 januari 2023
  18:30 uurLeesdienst
  -Romeinen 8:18-30. De christelijke hoop. 1. De aard van die hoop. 2. Het fundament van die hoop. 3. De beoefening van die hoop.
  Romeinen 8:24

  10:00 uurLeesdienst
  -Ev.v.Johannes 5:31-47. 's Mensen grootste zonde. 1. De noodzakelijkheid van het komen tot Christus. 2. De onwilligheid van het komen tot Christus.
  Ev.v.Johannes 5:40

 • 22 januari 2023
  18:30 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Ev.v.Johannes 6:35-59. Christus in het Heilig Avondmaal. 1. De aanwezigheid van Christus. 2. Het onderwijs van Christus. 3. De verzekering van Christus.
  H.C. zondag 29

  10:00 uurReguliere dienst ( Heilige Doop)
  ds. R.A.M. Visser Psalm 86. Davids loflied op Gods Grootheid. 1. Gods wonderen. 2. Gods bestaan.
  Psalm 86:10

 • 15 januari 2023
  18:30 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Lukas 22: 14-23. Het Heilig Avondmaal. 1. Het onderwijs. 2. De zegen. 3. De instelling.
  H.C. zondag 28

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Lukas 5:12-16. De genezing van een melaatse. 1. De macht van de Heere Jezus. 2. De gewilligheid van de Heere Jezus. 3. Het werk van de Heere Jezus.
  Lukas 5:13

 • 8 januari 2023
  18:30 uurReguliere dienst
  -Openbaring 3:14-22. Christus' staan aan de deur. 1. Wat Hij doet. 2. Wat Hij vraagt. 3. Wat Hij beloofd.
  Openbaring 3:20

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Deuteronomium 31:1-8. Belofte van blijvende trouw.
  Deuteronomium 31:8c

 • 1 januari 2023
  18:30 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Genesis 17: 1-14. De betekenis van de Heilige Doop. 1. Door water afgebeeld. 2. Door God geleerd. 3. Aan kinderen beloofd.
  H.C. Zondag 27

  10:00 uurNieuwjaarsdienst
  ds. R.A.M. Visser Psalm 28. Davids nieuwjaarsgebed. 1. Om verlossing. 2. Om zegening. 3. Om verzorging. 4. Om ondersteuning.
  Psalm 28:9

 • 31 december 2022
  19:30 uurOudejaarsdienst
  ds. R.A.M. Visser Deuteronomium 32:1-14. Mozes' loflied op Gods trouw. 1. Het beeld van de arend. 2. De leiding van de Heere.
  Deuteronomium 32: 11-12

 • 26 december 2022
  10:00 uurKerstfeest met de kinderen
  -
 • 25 december 2022
  18:30 uurEerste Kerstdag
  ds. R.A.M. Visser Lukas 2: 21-35. Simeon. 1. Door Gods Geest begenadigd. 2. Door Gods Geest geleerd. 3. Door Gods Geest geleid. 4. Door Gods Geest gekroond.
  Lukas 2:30

  10:00 uurEerste Kerstdag
  ds. R.A.M. Visser Lukas 2:1-7. Vier wegen die naar Bethlehem leiden. 1. Een weg vanuit de Hemel naar Bethlehem. 2. Een weg vanuit Rome naar Bethlehem. 3. Een weg vanuit Nazareth naar Bethlehem. 4. Een weg vanuit ons hart naar Bethlehem.
  Lukas 2:1-7

 • 18 december 2022
  18:30 uurLeesdienst
  -Genesis 49: 1-18. Jakobs geloofsverwachting. 1. De tijd van deze verwachting. 2. De bron van deze verwachting. 3. De inhoud van deze verwachting.
  Genesis 49:18

  10:00 uurLeesdienst
  -Zacharia 6. De Man die de tempel zal bouwen. 1. Een adventsbelofte uitgebeeld. 2. Een adventsbelofte uitgelegd. 3. Een adventsbelofte vervuld.
  Zacharia 6:12

 • 16 december 2022
  19:30 uurkerstzangavond

 • 11 december 2022
  18:30 uurNabetrachting Heilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser Lukas 1: 18-25. Gods werk gaat door. 1. Zacharias' vraag. 2. Gods antwoord. 3. Elizabeths dank.
  Lukas 1: 25

  09:30 uurHeilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser 1Korinthe 11: 23-29. Wonen bij God.
  Psalm 84:4

 • 4 december 2022
  18:30 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Romeinen 6. De Heilige doop. 1. De instelling. 2. De betekenis. 3. De grond.
  H.C. Zondag 26

  10:00 uurVoorbereiding Heilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser Lukas 1: 13-20. De aankondiging van Johannes' werk. 1. De dienst van de Heere. 2. De eenheid in de Heere. 3. De voorbereiding op de Heere.
  Lukas 1: 17

 • 27 november 2022
  18:30 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser 2 Korinthe 4: 1-15. De genademiddelen. 1. De waarde. 2. De kracht. 3. Het nut.
  H.C. Zondag 25

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Lukas 1: 5-14. De aankondiging van Johannes' geboorte. 1. De genade van God. 2. De dienst van God. 3. De belofte van God.
  Lukas 1:13

 • 20 november 2022
  18:30 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Mattheüs 20: 1-16. De goede werken. 1. Tekort voor de zaligheid. 2. Beloond uit genade. 3. Een bron in Christus.
  H.C. zondag 24

  10:00 uurLeesdienst
  -Ev.v.Johannes 17: 1-15. Het voorrecht van Gods kinderen in Christus. 1. Gods naam is hun geopenbaard. 2. Zij hebben Gods woord bewaard.
  Ev.v.Johannes 17:6

 • 13 november 2022
  18:30 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Psalm 32. Rechtvaardig voor God. 1. Beleden. 2. Verklaard. 3. Aangenomen.
  H.C. zondag 23

  10:00 uurHeilige Doop
  ds. R.A.M. Visser Psalm 81. Israëls feestlied. 1. Het werk van God. 2. De opdracht van God.
  Psalm 81:11

 • 6 november 2022
  18:30 uurReguliere dienst
  ds. A.B. van der Heiden Exodus 15: 11-27. Het volk van Israël te Mara. 1. De weg naar Mara. 2. De bitterheid van Mara. 3. Het wonder te Mara.
  Exodus 15: 23-25a

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. A.B. van der Heiden Psalm 31. Davids smeekbede om hulp. 1. Deze bede in het licht van Gods strafeisende gerechtigheid.2. Deze bede op grond van Christus' verzoenende gerechtigheid.
  Psalm 31: 2b

 • 2 november 2022
  19:30 uurDankdag
  ds. R.A.M. Visser Habakuk 3: 1-19. Vreugde in God. 1. Alhoewel. 2. Nochtans.
  Habakuk 3: 17-18

  14:30 uurDankdag
  ds. R.A.M. Visser 1 Koningen 17: 1-16. Wie dank jij? 1. De God van het Woord. 2. De God van de raven. 3. De God van de weduwen.
  1 Koningen 17: 6 en 16

 • 30 oktober 2022
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Lukas 12:22-34. Het eeuwige leven. 1. De ziel opgenomen. 2. Het lichaam opgewekt. 3. De zaligheid ontvangen.
  H.C. zondag 22

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Psalm 18: 29-36 en Habakuk 3:16-19. Eindigen in God. 1. De kracht van de Heere. 2. De voeten van de hinden. 3. Het lied van de gemeente.
  Habakuk 3: 19

 • 23 oktober 2022
  16:00 uurLeesdienst
  -Genesis 3:1-15. De eerste rechtspraak in de Bijbel. 1. De ondervraging. 2. De verdediging. 3. De uitspraak.
  Genesis 3:15

  10:00 uurLeesdienst
  -Ev.v.Johannes 15:1-17. De geestelijke wijnranken. 1. Die ranken zonder wijnstok. 2. Die ranken in de wijnstok.
  Ev.v.Johannes 15:5

 • 19 oktober 2022
  19:30 uurJubileum zangavond Gem. koor Adoraïm

 • 16 oktober 2022
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Jesaja 54 De Kerk. 1. Het werk van God. 2. De gemeenschap der heiligen. 3. De vergeving van zonden.
  H.C. zondag 21

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Habakuk 3:3-16 De Heere komt. 1. Zijn verschijning. 2. Zijn strijd. 3. Zijn overwinning.
  Habakuk 3:13a

 • 9 oktober 2022
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Ev.v.Joh. 14:15-31 De Heilige Geest. 1. Wie Hij is. 2. Hoe Hij komt. 3. Wat Hij doet.
  H.C. zondag 20

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Habakuk 3:1-16 Habakuks smeekgebed. 1. Het woord van God. 2. Het werk van God. 3. De ontferming van God.
  Habakuk 3:2

 • 2 oktober 2022
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Hebreeën 1 De verhoogde Christus. 1. Zijn regering. 2. Zijn gaven. 3. Zijn macht. 4. Zijn komst.
  H.C. zondag 19

Collecte

Wilt u geld overmaken voor de kerk of diaconie? Dat kan via onderstaande knoppen:

DiaconieKerkBijzonder doel

Vragen bij de preek

U kunt de vragen en verwerkingsopdrachten bij de preken van onze dominee vinden via de volgende link: Vragen bij de preek