Kerkdienst meeluisteren

Ongeveer een kwartier voor het begin van de kerkdienst kunt u met beeld en geluid.
Voorgaande diensten vindt u hieronder.

U kunt ook meeluisteren zonder beeld via onderstaande link:

Collecte

Wilt u geld overmaken voor de kerk of diaconie? Dat kan via onderstaande knoppen:

DiaconieKerkBijzonder doel

Vragen bij de preek

U kunt de vragen en verwerkingsopdrachten bij de preken van onze dominee vinden via de volgende link: Vragen bij de preek

Naluisteren kerkdiensten

 • 17 september 2023
  16:00 uurLeesdienst
  -1 Koningen 18:1-16. Obadja's  toewijding aan God. 1. Zijn jonge begin. 2. Zijn belangrijke positie. 3. Zijn angstige antwoord.
  1 Koningen 18:12b

  10:00 uurLeesdienst
  -Lukas 18:35 - Lukas 19:10. Jezus en Zacheüs. 1. Een wonder van genade. 2. Een storm van kritiek. 3. Een balsem van vertroosting.
  Lukas 19:7-10

 • 15 september 2023
  19:30 uurOpeningsavond Catechisatie- en verenigingsseizoen
  Hoe lief heb ik Uw wet.

 • 10 september 2023
  16:00 uurNabetrachting Heilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser Psalm 25. Davids verwachting. 1. De levensvraag. 2. De levensweg.
  Psalm 25:12

  10:00 uurHeilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser 1 Korinthe 11:23-29. Davids belijdenis.
  Psalm 25:8a

 • 3 september 2023
  16:00 uurHeilige Doop
  ds. R.A.M. Visser Jesaja 54. Godgeleerde kinderen. 1. Het onderwijs. 2. De vrede.
  Jesaja 54:13

  10:00 uurVoorbereiding Heilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser Psalm 25. Davids gebed. 1. Om leiding. 2. Om onderwijs. 3. Om bevestiging.
  Psalm 25:5

 • 27 augustus 2023
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Psalm 116. Het gebed. 1. De noodzaak. 2. De kenmerken. 3. De inhoud.
  H.C. zondag 45

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Handelingen 14:19-28. Terug in Antiochië. 1. De aankomst. 2. De grote dingen. 3. De geopende deur.
  Handelingen 14:27

 • 20 augustus 2023
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Romeinen 7:7-26. Het tiende gebod. 1. De vraag naar volmaaktheid. 2. Het verlangen naar volmaaktheid. 3. De prediking van volmaaktheid.
  H.C. zondag 44

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Handelingen 14:8-23. Terug naar Antiochië. 1. Verkondiging. 2. Versterking. 3. Opbouw.
  Handelingen 14:21-23

 • 13 augustus 2023
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. D.W. Tuinier
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. D.W. Tuinier Jona 3 en Mattheüs 12:38-42. Gods genadewerk in Ninevé. 1. De vrucht op Jona' s preek. 2. De hoop van Ninevé. 3. Gods berouw.
  Jona 3:5-10

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. D.W. Tuinier Ruth 2. Gods genade voor Ruth. 1. Op de akker van Boaz. 2. Inde ogen van Boaz.
  Ruth 2:1-4

 • 6 augustus 2023
  16:00 uurLeesdienst
  -Openbaring 3:1-13. De bemoediging van de christenen in Sardis. 1. De levensheiliging die ze laten zien. 2. De heerlijkheid die hun wacht. 3. De beloften die hun worden geschonken.
  Openbaring 3:4-5

  10:00 uurLeesdienst
  -Psalm 51. Davids binnenste. 1. De waarheid door God begeerd. 2. De wijsheid door God geleerd.
  Psalm 51:8

 • 30 juli 2023
  16:00 uurLeesdienst
  -Openbaring 7:1-17. De grote schare voor de troon. 1. De schare die Johannes zag. 2. De plaats waar hij hen zag. 3. De uitrusting waarin hij hen zag.
  Openbaring 7:9

  10:00 uurLeesdienst
  -Filippenzen 3:1-16. Hoe krijgt een zondaar kennis aan Christus. 1. Door te verliezen. 2. Door te ontvangen. 3. Door te verfoeien.
  Filippenzen 3:7-8

 • 23 juli 2023
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Jakobus 3. Het negende gebod. 1. De inhoud. 2. De waarschuwing. 3. De aansporing.
  H.C. zondag 43

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Handelingen 14:1-18. De verkondiging van Gods werk in Lystre. 1. De aanleiding. 2. De inhoud. 3. De aansporing.
  Handelingen 14:15-17

 • 16 juli 2023
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Lukas 19:1-10. Ons bezit. 1. De herkomst. 2. De bescherming. 3. Het gebruik.
  H.C. zondag 42

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Handelingen 13:42-52. Het Evangelie bij de heidenen. 1. Horen. 2. Verblijden. 3. Geloven.
  Handelingen 13:48

 • 9 juli 2023
  16:00 uurReguliere dienst (Heilige Doop)
  ds. R.A.M. Visser Psalm 150. Geroepen om te loven. 1. Alles wat adem heeft. 2. Love den Heere, Hallelujah!
  Psalm 150:6

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Handelingen 13:13-41. Paulus en Barnabas in Antiochië. 1. De trouw van God. 2. Het werk van Christus. 3. De ernst van Paulus.
  Handelingen 13:38-39

 • 2 juli 2023
  16:00 uurLeesdienst
  -2 Koningen 5:1-19. De verlossing van een melaatse Syriër. 1. Hoe de verlossing werd verwacht. 2. Hoe de verlossing werd ontvangen. 3. Hoe de verlossing werd beleden.
  2 Koningen 5:14

  10:00 uurLeesdienst
  -
  10:00 uurLeesdienst
  Ev.v. Johannes 5:1-15. Een merkwaardige en toch noodzakelijke vraag. 1. Deze vraag niet altijd goed begrepen. 2. Meerdere antwoorden mogelijk op deze vraag. 3. Een teken van Gods genade als we een bevestigend antwoord mogen geven op deze vraag. 4. Een vreselijke zonde als we een ontkennend antwoord moeten geven op deze vraag.

 • 25 juni 2023
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Genesis 2:18-25. Het zevende gebod. 1. Het huwelijk. 2. Het leven. 3. Het lichaam.
  H.C. zondag 41

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Handelingen 13:1-12. Het begin. 1. Gods leiding. 2. Gods weg. 3. Gods werk.
  Handelingen 13:12

 • 18 juni 2023
  16:00 uurNabetrachting Heilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser Psalm 16. De rijkdom door de Geest. 1. De kinderen. 2. De erfgenamen. 3. De erfenis.
  Romeinen 8:17

  10:00 uurHeilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser Psalm 143. Geleid door de Geest.
  Psalm 143:10b

 • 11 juni 2023
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Genesis 9:1-17. Het zesde gebod. 1. De eis in dit gebod. 2. De wortel van dit gebod. 3. De aansporing bij dit gebod.
  H.C. zondag 40

  10:00 uurVoorbereiding Heilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser Romeinen 8:1-17. De Geest als Leidsman. 1. De Geest maakt scheiding. 2. De Geest geeft leiding.
  Romeinen 8:14

 • 4 juni 2023
  16:00 uurLeesdienst
  -Numeri 11. Het pinksterverlangen van Mozes. 1. De gave van de Geest. 2. De gestalte van Christus. 3. Het gebed om de Pinkstergeest.
  Numeri 11:29

  10:00 uurLeesdienst
  -Openbaring 22. Verwachting na Pinksteren. 1. In het gebed van de Geest. 2. In het gebed van de bruid. 3. In het evangelie van Christus.
  Openbaring 22:17

 • 29 mei 2023
  10:00 uurTweede Pinksterdag
  ds. R.A.M. Visser 1Petrus 2:11-25. Mijn treden in Christus' spoor. 1. De roeping. 2. Het voorbeeld.
  1Petrus 2:21

 • 28 mei 2023
  16:00 uurEerste Pinksterdag
  ds. J.B. Huisman Handelingen 2:14-41. De prediking van Petrus. 1. Verslagenheid ervaren. 2. Verlossing aangewezen. 3. Verzegeling gewenst.
  Handelingen 2: 37-38

  10:00 uurEerste Pinksterdag
  ds. R.A.M. Visser Handelingen 2:1-13. Het Pinksterfeest. 1. De pinkstertijd. 2. De pinkstertekenen. 3. De pinkstergenade.
  Handelingen 2:1-4

 • 21 mei 2023
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Lukas 2:39-52. Het gezag. 1. De bron. 2. De onderwerping. 3. De grens.
  H.C. zondag 39

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. D.W. Tuinier Mattheüs 9:27-38. Jezus' opdracht om te bidden voor arbeiders in Zijn oogst. 1. De aanleiding tot. 2. De inhoud van. 3. De zekerheid in.
  Mattheüs 9:38

 • 18 mei 2023
  10:00 uurHemelvaartsdag
  ds. R.A.M. Visser Lukas 24:44-53. De hemelvaart van de Heere Jezus. 1. Zijn leiding. 2. Zijn zegening. 3. Zijn opneming.
  Lukas 24:50-51

 • 14 mei 2023
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Numeri 15:32-36. De rustdag. 1`. Gegeven. 2. Gevierd. 3. Vervuld.
  H.C. zondag 38

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Openbaring 5. Het lied van de hemelse aanbidding. 1. De zangers van dit lied. 2. Het adres van dit lied. 3. De inhoud van dit lied.
  Openbaring 5:13

 • 7 mei 2023
  16:00 uurReguliere dienst (Heilige Doop)
  ds. R.A.M. Visser Psalm 139. Het loflied op Gods wonderwerken. 1. U deed het. 2. Ik weet het.
  Psalm 139:14

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Galaten 2:11-21. Het Paasleven van de christen. 1. Gekruisigd met Christus. 2. Levend door Christus. 3. Verwonderd over Christus.
  Galaten 2:20

 • 30 april 2023
  16:00 uurLeesdienst
  -Jesaja 57. Gods woning bij de mensen. 1. Zijn stem. 2. Zijn woning boven. 3. Zijn woning beneden. 4. Zijn doel.
  Jesaja 57:15

  10:00 uurLeesdienst
  -Ev.v.Johannes 21:1-14. De derde openbaring van de Heere Jezus aan Zijn discipelen. 1. Niets gevangen. 2. Veel gevangen. 3. Alles gevangen.
  Ev.v.Johannes 21:3b

 • 23 april 2023
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Mattheüs 5: 33-48. Het Godzalig eedzweren. 1. Gods Naam. 2. Gods Woord. 3. Gods eer.
  H.C. Zondag 37

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Psalm 21. Davids koningslied. 1. Het leven. 2. De heerlijkheid. 3. De zegeningen.
  Psalm 21:5-7

 • 16 april 2023
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Leviticus 24:10-16. Het misbruik van Gods naam. 1. De aard van deze zonde. 2. De straf op deze zonde. 3. De strijd tegen deze zonde.
  H.C. Zondag 36

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Lukas 24:36-49. De Heere Jezus verschijnt aan Zijn discipelen. 1. Zijn groet. 2. Zijn openbaring. 3. Zijn opdracht.
  Lukas 24:45

 • 10 april 2023
  10:00 uurTweede Paasdag
  ds. D.W. Tuinier 2 Timotheüs 2. Een troostvolle Paasopwekking. 1. De aanleiding daartoe. 2. De inhoud van deze Paasopwekking.
  2 Timotheüs 2:8

 • 9 april 2023
  18:30 uurEerste Paasdag
  ds. R.A.M. Visser 1Thessalonicenzen 4:13-18. De hoop van het eeuwige leven. 1. De voeding. 2. De bron. 3. De troost.
  1 Thessalonicenzen 4:14

  10:00 uurEerste Paasdag
  ds. R.A.M. Visser Lukas 24:1-8. Rondom het open graf. 1. De vrouwen. 2. De engelen. 3. Het Woord.
  Lukas 24:6a

 • 7 april 2023
  19:30 uurGoede Vrijdag
  ds. R.A.M. Visser Lukas 23:33-48. Christus' stervensgebed. 1. De aanspraak. 2. De inhoud. 3. De aandrang.
  Lukas 23:34a

  10:00 uurGoede Vrijdag met de kinderen
  Een Goede Vrijdag, ook voor jou?

 • 2 april 2023
  18:30 uurLeesdienst
  -Psalm 22:1-12. Het zwijgen Gods. 1. Een rechtvaardig zwijgen. 2. Een toornend zwijgen. 3. Een liefdevol zwijgen.
  Psalm 22:3

  10:00 uurLeesdienst
  -Lukas 22:63  -  23:12. Koning Jezus voor koning Herodes. 1. De blijdschap om Jezus bij Herodes. 2. Het zwijgen van Jezus voor Herodes. 3. Het bespotten van Jezus door Herodes.
  Lukas 23:8-12

 • 31 maart 2023
  19:30 uurPaas-zangavond

 • 26 maart 2023
  18:30 uurNabetrachting Heilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser Lukas 22:14-38. Het onderwijs na het Pascha. 1. Jezus' onderzoek. 2. Jezus' toerusting. 3. Jezus' eenzaamheid.
  Lukas 22:38