Kerkdienst meeluisteren

Ongeveer een kwartier voor het begin van de kerkdienst kunt u met beeld en geluid.
Voorgaande diensten vindt u hieronder.

U kunt ook meeluisteren zonder beeld via onderstaande link:

Collecte

Wilt u geld overmaken voor de kerk of diaconie? Dat kan via onderstaande knoppen:

DiaconieKerkBijzonder doel

Vragen bij de preek

U kunt de vragen en verwerkingsopdrachten bij de preken van onze dominee vinden via de volgende link: Vragen bij de preek

Naluisteren kerkdiensten

 • 18 februari 2024
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Mattheüs 19:16-30. De wet en de kennis van de zonde. 1. Het onderwijs door de wet. 2. De eis van de wet. 3. De verhouding tot de wet.
  H.C. zondag 2

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Exodus 27:1-9 en Exodus 29:36-46. Het brandofferaltaar. 1. De bouw. 2. De betekenis.
  Exodus 27:1

 • 11 februari 2024
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Jesaja 40:1-11. De troost van de christen. 1. De enige troost. 2. De volkomen troost. 3. De blijvende troost.
  H.C. zondag 1

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Exodus 27:9-19. Het voorhof van de tabernakel. 1. Sluit buiten. 2. Sluit binnen.
  Exodus 27:16

 • 4 februari 2024
  16:00 uurReguliere dienst (Heilige Doop)
  ds. R.A.M. Visser Psalm 119:73-80. Davids verwachting. 1. De belijdenis. 2. Het gebed.
  Psalm 119:73

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. A.B. van der Heiden Markus 12:18-34. Jezus onderwijs aangaande het Koninkrijk Gods. 1. Mensen die ver van het Koninkrijk zijn. 2. Mensen die niet ver van het Koninkrijk zijn. 3. Mensen die in het Koninkrijk zijn.

 • 28 januari 2024
  16:00 uurLeesdienst
  -Ev.v.Johannes 3:22-36. De vriend van de Bruidegom. 1. Wat de vriend niet is. 2. Wat de vriend wel is. 3. Wat de blijdschap van de vriend is.
  Ev.v.Johannes 3:29

  10:00 uurLeesdienst
  -Mattheüs 13:31-35. De gelijkenis van het mosterdzaadje. 1. Een klein begin. 2. Een krachtige groei. 3. Een wonderlijk einde.
  Mattheüs 13:31-32

 • 21 januari 2024
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Deuteronomium 6. Het bewaren van de inzettingen van de Heere. 1. Het woord. 2. Het hart. 3. Het leven.
  Deut. 6:6-7

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Mattheüs 21:33-41. De gelijkenis van de wijngaardeniers. 1. Het geschenk van de wijngaard. 2. De vrucht van de wijngaard. 3. De waarschuwing bij de wijngaard.
  Mattheüs 21:37

 • 14 januari 2024
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Jakobus 1:1-18. Het gebed om bewaring en verhoring. 1. De noodzaak van bewaring. 2. De grond van verhoring. 3. De zekerheid van verhoring.
  H.C. zondag 52

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Mattheüs 8:5-13. De hoofdman over honderd. 1. De vraag. 2. Het antwoord. 3. Het onderwijs.
  Mattheüs 8:10

 • 7 januari 2024
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. A. Schreuder Mattheüs 3:13 - 4:11. De verzoeking van de Heere Jezus in de woestijn. 1. Christus' onderworpenheid aan Zijn Vader. 2. Christus' onderworpenheid aan het Woord van Zijn Vader. 3. Christus' gericht zijn op de eer van Zijn Vader.

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Psalm 89:20-38. Hulp beschikbaar!
  Psalm 89:20c

 • 1 januari 2024
  10:00 uurNieuwjaarsdienst
  ds. R.A.M. Visser Exodus 33:1-17. Een gebed van Mozes. 1. Een schuldig volk dat buigt. 2. Een worstelende Mozes die bidt. 3. Een genadig God die zorgt.
  Exodus 33:14-15

 • 31 december 2023
  16:00 uurOudejaarsdienst
  ds. R.A.M. Visser 1Petrus 1:13-25. Petrus' oudejaarsboodschap. 1. Het vergankelijke vlees. 2. Het blijvende Woord. 3. Het verkondigde Woord.
  1Petrus 1:24-25

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Mattheüs 2: 1-12. De Wijzen uit het Oosten. 1. Gelokt door de ster. 2. Geleid door het Woord. 3. Geknield voor het Kind.
  Mattheüs 2:11

 • 26 december 2023
  10:00 uurTweede Kerstdag
  -Kinderkerstfeest.

 • 25 december 2023
  16:00 uurEerste Kerstdag
  ds. R.A.M. Visser 2 Korinthe 9. Gods grootste Kerstgeschenk. 1. De Gever. 2. De Gave. 3. De ontvangst.
  2 Korinthe 9:15

  10:00 uurEerste Kerstdag
  ds. R.A.M. Visser Lukas 2:1-7. De geboorte van de Heere Jezus. 1. Gods almacht. 2. Gods wijsheid. 3. Gods liefde.
  Lukas 2:6-7

 • 24 december 2023
  16:00 uurLeesdienst
  -Jesaja 49:1-21. God vergeet Sion nooit! 1. Een klacht. 2. Een vraag. 3. Een belofte. 4. Een verzekering.
  Jesaja 49:14-16

  10:00 uurLeesdienst
  -Genesis 22:1-17. Ev.v.Joh. 8:48-59. 1. Abrahams wens. 2. De vervulling daarvan.
  Ev.v.Joh. 8:56

 • 17 december 2023
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Lukas 1:46-56. De lofzang van Maria op de verbondstrouw van God. 1. De barmhartigheid van God. 2.De dienst van God.
  Lukas 1:50

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Lukas 1:39-45. Maria en Elisabet. 1. De haast van het geloof. 2. De verwondering van het geloof. 3. De bevestiging van het geloof.
  Lukas 1:45

 • 16 december 2023
  19:00 uurKerstzangavond

 • 10 december 2023
  16:00 uurNabetrachting Heilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser Lukas 1:34-38. Woorden van genade. 1. De vraag. 2. Het antwoord. 3. De overgave.
  Lukas 1:38a

  10:00 uurHeilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser 1Korinthe 11:23-29. Gods goedertierenheid.
  Psalm 63:4a

 • 3 december 2023
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Mattheüs 18:21-35. Het gebed om vergeving. 1. De ootmoed in dit gebed. 2. De grond voor dit gebed. 3. De gezindheid bij dit gebed.
  H.C. zondag 51

  10:00 uurVoorbereiding Heilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser Lukas 1:26-33. De aankondiging van Jezus' geboorte. 1. Gods tijd. 2. Gods boodschap. 3. Gods Koninkrijk.
  Lukas 1:30-31

 • 26 november 2023
  16:00 uurLeesdienst
  -Jeremia 29:1-14. Een belofte voor zoekers. 1. Waar God gezocht moet worden. 2. Hoe God gezocht moet worden.
  Jeremia 29:13

  10:00 uurLeesdienst
  -Filippenzen 3. Paulus' oproep tot een heilige wandel. 1. De drang tot deze oproep. 2. De waarschuwing in deze oproep. 3. De troost in deze oproep.
  Filippenzen 3:17-21

 • 19 november 2023
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Genesis 8:20 t/m 9:17. Het gebed om ons dagelijks brood. 1. De vraag. 2. De belijdenis. 3. De overgave.
  H.C. zondag 50

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Judas:17-25. Verwacht het van God. 1. Gods ontferming. 2. Gods macht. 3. Gods eer.
  Judas:22-25

 • 12 november 2023
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Lukas 1:26-38. Uw wil geschiede. 1. Levensbehoefte. 2. Levensregel. 3. Levenspraktijk.
  H.C. zondag 49

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Judas:5-25. Wees er zuinig op! 1. Bouwen. 2. Bewaren.
  Judas:20-21

 • 5 november 2023
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. A.B. van der Heiden Psalm 42. Een verlangen naar God. 1. Het beeld waarin dat verlangen wordt voorgesteld. 2. De Persoon tot wie dat verlangen uitgaat. 3. Het heimwee dat uit dit verlangen spreekt.
  Psalm 42:2-3

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. A.B. van der Heiden Romeinen 7:13-26. De klacht en de jubel van de christenen. 1. Het vermaak van de christenen. 2. De nood van de christenen. 3. De verlossing van de christenen.
  Romeinen 7:22-23

 • 1 november 2023
  19:30 uurDankdag
  ds. R.A.M. Visser Deuteronomium  26:1-11. Het offer van de eerstelingen. 1. De gaven van God. 2. Het offer aan God. 3. De blijdschap in God.
  Deuteronomium 26:10-11

  14:30 uurDankdag
  ds. R.A.M. Visser Ev.v. Johannes 6:1-15. Waar kijk jij naar? 1. De honger van de mensen. 2. De voorraad van de discipelen. 3. De overvloed van Jezus.
  Ev.v. Johannes 6:11

 • 29 oktober 2023
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Mattheüs 13:31-35. Het gebed om de komst van Gods Koninkrijk. 1. Het begin. 2. De voortgang. 3. Het einde.
  H.C. zondag 48

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Judas : 1-19. Vergeet het niet. 1. De woorden. 2. De tijd. 3. De mensen.
  Judas : 17-19

 • 28 oktober 2023
  19:30 uurHervormingsavond
  Sola Gratia.

 • 22 oktober 2023
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. C.J. Meeuse Psalm 121. Israëls waakzame Wachter. 1. Hoe noodzakelijk het is dat er over ons gewaakt wordt. 2. Op welke wijze die Wachter zijn moet. 3. Hoe Israëls Wachter waakt.
  Psalm 121:4

  10:00 uurLeesdienst
  -1Samuël 5 en 6. God spreekt tot Filistijnen en Israëlieten. 1.Het spreken van Gods macht, en het antwoord van de Filistijnen. 2. Het spreken van Gods Heiligheid, en het antwoord van de Israëlieten.

 • 15 oktober 2023
  16:00 uurreguliere dienst
  ds. A. Schreuder Genesis 42:1-21. Jozef ontvangt zijn broers. 1. Hij ziet ze voor hem buigen. 2. Hij brengt hen in grote nood. 3. Hij hoort dat hun geweten hen aan gaat klagen.
  Genesis 42:8

  10:00 uurLeesdienst
  -Mattheüs 3:1-12. Bekeert u! 1. De prediking over bekering. 2. De noodzaak van bekering. 3. De aandrang bij de oproep tot bekering.
  Mattheüs 3:1-2

 • 8 oktober 2023
  16:00 uurReguliere dienst (Heilige Doop)
  ds. R.A.M. Visser Psalm 136. Gods lof. 1. De inhoud. 2. De reden. 3. De duur.
  Psalm 136:1

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Filémon: 8-25. Het pleidooi van Paulus. 1. De vraag van Paulus. 2. De verandering van Filémon. 3. De schuld van Onesimus.
  Filémon:17-18

 • 1 oktober 2023
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser 1Petrus 2:1-17. De heiliging van Gods Naam. 1. De kennis van Gods Naam. 2. De belijdenis van Gods Naam. 3. De eer van Gods Naam.  
  H.C. zondag 47

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Filémon : 1-7. De groeten van Paulus. 1. Genade en vrede. 2. Liefde en geloof. 3. Vreugde en troost.
  Filémon :6

 • 24 september 2023
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Psalm 103. De aanhef van het gebed. 1. De kinderlijke aanspraak. 2. Het kinderlijk vertrouwen. 3. Het kinderlijke opzien.
  H.C. zondag 46

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Markus 4:26-29. Het wonder van groei. 1. Het werk. 2. De vrucht. 3. De oogst.
  Markus 4:28

 • 17 september 2023
  16:00 uurLeesdienst
  -1 Koningen 18:1-16. Obadja's  toewijding aan God. 1. Zijn jonge begin. 2. Zijn belangrijke positie. 3. Zijn angstige antwoord.
  1 Koningen 18:12b

  10:00 uurLeesdienst
  -Lukas 18:35 - Lukas 19:10. Jezus en Zacheüs. 1. Een wonder van genade. 2. Een storm van kritiek. 3. Een balsem van vertroosting.
  Lukas 19:7-10

 • 15 september 2023
  19:30 uurOpeningsavond Catechisatie- en verenigingsseizoen
  Hoe lief heb ik Uw wet.

 • 10 september 2023
  16:00 uurNabetrachting Heilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser Psalm 25. Davids verwachting. 1. De levensvraag. 2. De levensweg.
  Psalm 25:12

  10:00 uurHeilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser 1 Korinthe 11:23-29. Davids belijdenis.
  Psalm 25:8a

 • 3 september 2023
  16:00 uurHeilige Doop
  ds. R.A.M. Visser Jesaja 54. Godgeleerde kinderen. 1. Het onderwijs. 2. De vrede.
  Jesaja 54:13

  10:00 uurVoorbereiding Heilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser Psalm 25. Davids gebed. 1. Om leiding. 2. Om onderwijs. 3. Om bevestiging.
  Psalm 25:5

 • 27 augustus 2023
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Psalm 116. Het gebed. 1. De noodzaak. 2. De kenmerken. 3. De inhoud.
  H.C. zondag 45