Kerkdienst meeluisteren

Overzicht kerkdiensten

 • 4 december 2022
  18:30 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Romeinen 6. De Heilige doop. 1. De instelling. 2. De betekenis. 3. De grond.
  H.C. Zondag 26

  10:00 uurVoorbereiding Heilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser Lukas 1: 13-20. De aankondiging van Johannes' werk. 1. De dienst van de Heere. 2. De eenheid in de Heere. 3. De voorbereiding op de Heere.
  Lukas 1: 17

 • 27 november 2022
  18:30 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser 2 Korinthe 4: 1-15. De genademiddelen. 1. De waarde. 2. De kracht. 3. Het nut.
  H.C. Zondag 25

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Lukas 1: 5-14. De aankondiging van Johannes' geboorte. 1. De genade van God. 2. De dienst van God. 3. De belofte van God.
  Lukas 1:13

 • 20 november 2022
  18:30 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Mattheüs 20: 1-16. De goede werken. 1. Tekort voor de zaligheid. 2. Beloond uit genade. 3. Een bron in Christus.
  H.C. zondag 24

  10:00 uurLeesdienst
  -Ev.v.Johannes 17: 1-15. Het voorrecht van Gods kinderen in Christus. 1. Gods naam is hun geopenbaard. 2. Zij hebben Gods woord bewaard.
  Ev.v.Johannes 17:6

 • 13 november 2022
  18:30 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Psalm 32. Rechtvaardig voor God. 1. Beleden. 2. Verklaard. 3. Aangenomen.
  H.C. zondag 23

  10:00 uurHeilige Doop
  ds. R.A.M. Visser Psalm 81. Israëls feestlied. 1. Het werk van God. 2. De opdracht van God.
  Psalm 81:11

 • 6 november 2022
  18:30 uurReguliere dienst
  ds. A.B. van der Heiden Exodus 15: 11-27. Het volk van Israël te Mara. 1. De weg naar Mara. 2. De bitterheid van Mara. 3. Het wonder te Mara.
  Exodus 15: 23-25a

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. A.B. van der Heiden Psalm 31. Davids smeekbede om hulp. 1. Deze bede in het licht van Gods strafeisende gerechtigheid.2. Deze bede op grond van Christus' verzoenende gerechtigheid.
  Psalm 31: 2b

 • 2 november 2022
  19:30 uurDankdag
  ds. R.A.M. Visser Habakuk 3: 1-19. Vreugde in God. 1. Alhoewel. 2. Nochtans.
  Habakuk 3: 17-18

  14:30 uurDankdag
  ds. R.A.M. Visser 1 Koningen 17: 1-16. Wie dank jij? 1. De God van het Woord. 2. De God van de raven. 3. De God van de weduwen.
  1 Koningen 17: 6 en 16

 • 30 oktober 2022
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Lukas 12:22-34. Het eeuwige leven. 1. De ziel opgenomen. 2. Het lichaam opgewekt. 3. De zaligheid ontvangen.
  H.C. zondag 22

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Psalm 18: 29-36 en Habakuk 3:16-19. Eindigen in God. 1. De kracht van de Heere. 2. De voeten van de hinden. 3. Het lied van de gemeente.
  Habakuk 3: 19

 • 23 oktober 2022
  16:00 uurLeesdienst
  -Genesis 3:1-15. De eerste rechtspraak in de Bijbel. 1. De ondervraging. 2. De verdediging. 3. De uitspraak.
  Genesis 3:15

  10:00 uurLeesdienst
  -Ev.v.Johannes 15:1-17. De geestelijke wijnranken. 1. Die ranken zonder wijnstok. 2. Die ranken in de wijnstok.
  Ev.v.Johannes 15:5

 • 19 oktober 2022
  19:30 uurJubileum zangavond Gem. koor Adoraïm

 • 16 oktober 2022
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Jesaja 54 De Kerk. 1. Het werk van God. 2. De gemeenschap der heiligen. 3. De vergeving van zonden.
  H.C. zondag 21

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Habakuk 3:3-16 De Heere komt. 1. Zijn verschijning. 2. Zijn strijd. 3. Zijn overwinning.
  Habakuk 3:13a

 • 9 oktober 2022
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Ev.v.Joh. 14:15-31 De Heilige Geest. 1. Wie Hij is. 2. Hoe Hij komt. 3. Wat Hij doet.
  H.C. zondag 20

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Habakuk 3:1-16 Habakuks smeekgebed. 1. Het woord van God. 2. Het werk van God. 3. De ontferming van God.
  Habakuk 3:2

 • 2 oktober 2022
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Hebreeën 1 De verhoogde Christus. 1. Zijn regering. 2. Zijn gaven. 3. Zijn macht. 4. Zijn komst.
  H.C. zondag 19

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Habakuk 2:15-20 De Heere regeert. 1. De dienst van de zonde. 2. De macht van God.
  Habakuk 2:20

 • 25 september 2022
  16:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Psalm 8. De lof van de Heere. 1. De bron. 2. De inhoud.
  Psalm 8:3

  10:00 uurReguliere dienst
  ds. R.A.M. Visser Habakuk 2:5-14 Gericht en genade. 1.Gericht. 2. Genade
  Habakuk 2:14

 • 23 september 2022
  19:30 uuropeningsavond catechisatie- en verenigingsseizoen
  Opening: ds R.A.M. Visser spreker: dhr J.W.J. Treur

 • 18 september 2022
  16:00 uurreguliere dienst
  ds. W.A. Zondag Markus 4: 30-41 Het antwoord op de vraag: Wie is toch Deze? 1. Een rustige avond. 2. Een onstuimige nacht. 3. Na verkregen onderwijs.
  Markus 4:41b

  10:00 uurLeesdienst
  -1 Kronieken 13. Davids verlangen naar de ark des Heeren. 1. Een bange vraag, een vreselijk antwoord. 2.Een bange vraag, een diepe vernedering. 3. Een bange vraag, een heerlijke uitkomst.  
  1 Kronieken 13: 12b

 • 11 september 2022
  16:00 uurNabetrachting Heilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser Psalm 63. Een leven met God. 1. Gods heiligdom. 2. Gods goedertierenheid. 3. Gods lof.
  Psalm 63: 3-6

  10:00 uurHeilig Avondmaal
  ds. R.A.M. Visser 1Korinthe 11:23-29. Uitzien naar God.
  Psalm 63:2

Collecte

Wilt u geld overmaken voor de kerk of diaconie? Dat kan via onderstaande knoppen:

DiaconieKerkBijzonder doel

Vragen bij de preek

U kunt de vragen en verwerkingsopdrachten bij de preken van onze dominee vinden via de volgende link: Vragen bij de preek