Skip to main content

Bijbelstudievereniging Berea

De inwoners van Berea onderzochten dagelijks de Schriften (Hand. 17:11). Dat is ook wat Bijbelstudievereniging Berea doet. Als vereniging niet dagelijks, maar circa twaalf keer per jaar. We komen op donderdagavonden met ongeveer vijftien leden in een zaal van de kerk bijeen. Dit jaar (2021-2022) staan we stil bij de profeet Hosea. Hosea gebruikt voor de verhouding tussen God het het volk Israƫl het beeld van een Man en Zijn overspelige vrouw. Er zijn veel lessen naar onze tijd en ons persoonlijke leven te trekken. Wat is er een tegenstelling tussen Gods trouw en onze ontrouw en wat roept Hij ons op om terug te keren tot Hem. Iedere verenigingsavond verzorgt een van de leden een Bijbelstudie. Dit kan door een inleiding, maar ook door het aansturen van een gezamenlijke Bijbelstudie of een combinatie van beide.
Behalve voor inhoudelijke verdieping en Bijbelstudie is er uiteraard ruimte voor ontmoeting. Traditiegetrouw wordt het jaar afgesloten met een ontspannen en gezellige activiteit. De avonden beginnen om 19:45 uur. De vereniging is bedoeld voor alle leden tot 45 jaar. Voor leden van 25 tot 30 jaar hebben we overlap met de vereniging ‘Geef Hem de hand’. Ten opzichte van onze zustervereniging is Berea net wat meer gericht op Bijbelstudie en iets minder op ontmoeting.

Voor vragen kun je contact opnemen met de voorzitter van Berea, Geerten Moerkerken.

Hartelijk welkom!

Contactgegevens

Voorzitters
Dhr. G.E.P. Moerkerken
Dhr. M.C. Pool

Secretaresse
Mevr. E. van Ulden

Penningmeester
Mevr. J.J. van Schaar – van der Haar

NL38 RABO 0152 3853 04