Skip to main content

Verenigingen – Samuëlclub

De Samuëlclub is een vereniging voor de kinderen uit groep 7 en 8 uit onze gemeente. Eén keer in de twee weken komen we op zaterdagochtend van 10:00-12:00 uur in een zaal van de kerk bij elkaar. De ochtenden zijn bedoeld om met elkaar na te denken over de dingen van de Bijbel. We beginnen de ochtenden met het luisteren naar een Bijbelverhaal of een verhaal uit de kerkgeschiedenis. Ook zingen we samen en denken we na over dingen uit de Bijbel en hoe de Heere werkt in de levens van mensen. Na de pauze doen we binnen of buiten een spel of knutselen we leuke dingen. Soms komt er een spreker die iets vertelt over zijn/haar werk, een organisatie of een speciaal onderwerp. Vlak voor de kerstvakantie hebben we een speciale kerstavond bij iemand thuis. Er wordt dan een verhaal verteld, met elkaar gezongen en warme chocomel gedronken. Het seizoen wordt afgesloten met de Bondsdag, waarop we eerst samenkomen in een kerk met clubs uit andere gemeentes. ’s Middags is er altijd een leuk uitje georganiseerd. De Samuëlclub is altijd erg gezellig en waardevol, dus als je ook naar groep 7 of 8 gaat, kom dan vooral ook langs!

Contactgegevens

Voorzitter
Dhr. H. Ligtenberg

Secretaresse
Mevr. H. Wielink – Bisschop

Penningmeester
Dhr. H.M. Wilbrink

Lid
Mevr. J.G. Hertgers

samuelclub@gergemapeldoorn.nl
NL32 RABO 0300 5783 26