Skip to main content

Goede Vrijdag met de kinderen

Met de onderstaande stukjes kun je elke dag in de week van Goede Vrijdag nadenken over het thema ‘En toen werd het stil…’ Elk stukje eindigt met het woord stil. Je kunt dan zelf een minuut stil zijn en nadenken over wat de Heere met dit stukje tegen jou te zeggen heeft.


Maandag
Stilte in het paradijs – Genesis 3 : 6 – 15

Het is heel stil in het paradijs. Zojuist is er iets heel ergs gebeurd. Adam en Eva hebben gedaan wat God heeft verboden: ze hebben gegeten van de boom. Eigenlijk wilden ze vooral (zoals) God zijn. Nu is het niet meer goed op aarde. In die stilte klinkt het geluid van de wind. Adam weet wat dat betekent: God komt eraan! Aan het begin van de dag vond Adam dat juist fijn, maar nu is hij bang. Snel verstopt hij zich samen met Eva tussen de struiken. Maar God roept hen tevoorschijn. Ze moeten vertellen dat ze vrienden zijn geworden met de duivel, door naar hem te luisteren. Wat is dat erg! Dat heeft hun Schepper toch niet verdiend? Maar God gaat hen iets beloven (vers 15): de vriendschap tussen de mensen en de duivel verandert in vijandschap en eens zal Christus de duivel vermorzelen. Dat betekent: verpletteren, kapot maken, overwinnen. Wat een wonder! De duivel wordt verpletterd en wij mogen blijven leven. En door die overwinning kun jij eeuwig leven krijgen wat jou ontzettend gelukkig maakt.
Wat worden Adam en Eva nu… stil.

Vragen:
1. Waarom waren Adam en Eva bang voor God?
2. Wat heb jij aan het eeuwige leven wat God beloofd?

Zingen:
Psalm 62 : 1
Dank U, Uw liefde kent geen grenzen

Verwerking:
Kleurplaat
Bijbelse kijktafel

DinsdagStilte in Egypte – Exodus 12 : 1 – 13

Verdrietig kijkt de jongen naar zijn vader. Hij begrijpt er niets van. Zojuist heeft zijn vader dat lieve lammetje geslacht, dat al vier dagen bij hen in huis is. Ze hebben samen gespeeld, geknuffeld en nu moet hij het diertje missen. ‘Kom eens mee,’ zegt vader. Stilletjes lopen ze samen naar de deur van hun huis. Vader heeft een schaaltje in zijn hand. Daarin zit bloed. Hij doopt er een kwastje van takjes in en smeert wat bloed aan de deurpost. ‘Door dat lammetje kun jij blijven leven.’ De jongen begrijpt er niets van, maar zijn vader gaat het uitleggen: ‘Ik heb dat lam geslacht en zijn bloed smeer ik aan de deurposten en aan de bovendorpel. Dan kan iedereen zien dat hier een lammetje is gedood. Vannacht komt er een engel van God. Als hij geen bloed ziet, doodt hij het oudste kind.’ De jongen schrikt. ‘Ik ben de oudste.’ Maar vader stelt hem gerust: ‘Wees maar niet bang, want het lam is gedood, zodat jij mag blijven leven.’
Het was nodig dat dit lieve dier stierf voor hem. De jongen wordt helemaal… stil.

Vragen:
1. Waarom lijkt dit lam op de Heere Jezus?
2.Hoe kun je weten dat Heere Jezus ook voor jou gestorven is?

Zingen:
Psalm 72 : 11
U zij de glorie

Verwerking:
Kleurplaat
Maak een huis

WoensdagStilte in het verhoor – Mattheüs 26 : 57 – 68

De Heere Jezus is gevangen genomen. Hij is naar het huis van de hogepriester Kajafas gebracht. Nu wordt Hij ondervraagd. De leiders van de Joodse kerk willen iets vinden waarmee ze de Heere Jezus kunnen veroordelen. Zijn preken en wonderen zorgen ervoor dat zoveel mensen Jezus gingen volgen en niet meer naar hen luisterden. Maar de Heere Jezus heeft toch niets verkeerds gedaan? Dat klopt en dat vinden de Joodse leiders nou juist zo vervelend. Want dan hadden ze een reden om Hem ter dood te veroordelen. Nu Hij hier voor hen staat, kunnen ze Hem ook niet op iets verkeerds betrappen. Dan komen er twee mensen binnen die iets heel gemeens zeggen: ‘Hij heeft verteld dat Hij de tempel kan afbreken en in drie dagen weer opbouwt.’
Ongelovig kijkt de hogepriester naar de Heere Jezus. Dat kan nooit! Als je zoiets oneerbiedigs bedenkt én zegt, krijg je de doodstraf. De Heere Jezus heeft dit niet bedoeld over de tempel, maar Hij had het over Zichzelf. Dat zal Hij zeker nu wel gaan uitleggen? Nee, want. Zijn Vader gebruikt zondige mensen en leugens om Hem ter dood te veroordelen. Jezus weet dat Hij moet lijden en sterven voor Zijn lieve kinderen en daarom blijft Hij… stil.

Vragen:
1. Wat bedoelde de Heere Jezus wél met de opmerking over de tempel?
2.Hoe reageer jij als je vals wordt beschuldigd?

Zingen:
Hij kwam bij ons heel gewoon
Gebed des Heeren : 9

Verwerking:
Kleurplaat
Aan de slag met verzoening


Donderdag
Stilte tijdens de bespotting – Markus 15 : 13 – 20

Jesaja had al voorzegd: ‘Zoals een schaap naar het slachthuis gaat, zo gaat de Messias gestraft worden. Dat doet Hij helemaal gewillig en stil, zodat mensen een nieuw hart kunnen krijgen en heel gelukkig zullen zijn.’
Zo staat de Heere Jezus daar in het huis van Pilatus. Soldaten hebben Hem een purperen (paarse) mantel om gedaan, een kroon van doornen op Zijn hoofd gezet en een rietstengel als staf in Zijn hand gedrukt. Spottend roepen ze dat Hij nu wel op een koning lijkt. Ze doen de Heere Jezus heel veel pijn door Hem te slaan en Hem te bespotten. Toch zegt de Heere Jezus niets, want Hij heeft dit allemaal over voor zondige mensen, zodat zij de straf op de zonde niet hoeven te dragen. Hij doet dit om hen ontzettend gelukkig te maken. Jesaja zegt: ‘De Messias is gestraft, zodat wij vrede kunnen krijgen met God. Hij heeft door Zijn dood helemaal betaald.’ De Heere Jezus bleef stil, terwijl Hij dacht aan Zijn kinderen. Word jij nu ook… stil?

Vragen:
1. Wat zegt Jesaja nog meer in hoofdstuk 53 over het lijden van de Heere Jezus?
2. Heeft de Heere Jezus al voor jouw zonden betaald?

Zingen:
Is dat, is dat mijn Koning?
Psalm 103 : 6

Verwerking:
Kleurplaat
Leertekst Jesaja 53

VrijdagStilte op Golgotha – Markus 15 : 22 – 39

Hierover heb je in de kerk gehoord. Weet je nog dat Jezus stil werd?

Verwerking:
Kleurplaat
Doe-plaat kruiswoorden


Wanneer?
Goede Vrijdag, 29 maart 2024 om 10.00 uur in de kerk. Aansluitend is er gelegenheid om iets te drinken in de zaal.

Download hier de kleurplaat.
Lever deze uiterlijk zondag 24 maart in bij de hoofdingang van de kerk of op maandag 25 of dinsdag 26 maart bij jouw meester en juf op de Eben-Haëzerschool of het Mosterdzaadje. Ze worden opgehangen in een zaal van de kerk.