Goede Vrijdag voor jou?!

Met de onderstaande stukjes kun je elke dag in de week van Goede Vrijdag nadenken over het thema ‘Goede Vrijdag voor…’


Maandag
: Een Goede Vrijdag voor Petrus? – Lukas 22:54-62

De Heere Jezus is gevangen genomen. Wat vindt Petrus dat erg. Eerst is hij samen met de andere discipelen gevlucht, maar nu is hij nieuwsgierig wat er met zijn Meester gaat gebeuren. Daarom gaat hij het huis van de hogepriester in. Hij schrikt als hij daar drie keer wordt herkend. Zou hij nu ook gevangen worden genomen? De eerste twee keer liegt hij en zegt dat hij de Heere Jezus niet kent. De derde keer begint hij zelfs te vloeken. Wat erg. Petrus had nog wel beloofd dat hij samen met de Heere Jezus zou sterven. Hij vindt zijn eigen leven nu even belangrijker dan de Heere Jezus. Als hij de haan hoort kraaien, kijkt hij naar boven en kijkt de Heere Jezus hem aan. Alsof de Heere wil zeggen: ‘Petrus, je kunt Mij wel vergeten. Maar Ik vergeet jou niet!’
Huilend loopt Petrus naar buiten. Is dat nu een Goede Vrijdag voor hem? Ja! Want de Heere laat zien: Petrus, het was wel fout van jou, maar Ik heb voor jou gebeden, dat jouw geloof niet ophoud!

Vragen:
1. Waarom werd Petrus zo verdrietig?
2. Heb jij de Heere Jezus ook wel eens verloochend en wat vind je daarvan?

Zingen:
Psalm 22: 1 en 16
Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten


Dinsdag
: Een Goede Vrijdag voor Pilatus? – Lukas 23:13-25

De Heere Jezus is naar Pilatus gebracht. Pilatus is de Romeinse stadhouder en de baas van de stad. Hij ondervraagt de Heere Jezus, maar merkt al snel dat Hij niets verkeerd heeft gedaan. Als Pilatus dat zegt tegen het volk, worden de mensen heel boos. Pilatus wordt bang. Als zijn baas, de keizer van Rome, dit hoort, mag hij vast geen stadhouder meer zijn. Hij bedenkt een plannetje. Het is Paasfeest en dan wordt er altijd een gevangene losgelaten. Als hij nu eens Barabbas, een moordenaar, uit de gevangenis haalt en die naast de Heere Jezus zet, dan roepen de mensen vast dat de Heere Jezus vrijgelaten moet worden. Maar nee, het volk kiest voor de moordenaar; Barabbas moet vrijgelaten worden. Voor Pilatus is het helemaal geen goede dag. Voor Barabbas is het wel een fijne dag, want hij wordt vrijgelaten uit de donkere gevangenis. De Heere Jezus neemt dus eigenlijk de plaats in van Barabbas.

Vragen:
1. Waarom hebben de Joden zo’n hekel aan de Heere Jezus?
2. De Heere Jezus neemt de plaats in van Barabbas. Wat heeft dit jou te zeggen?

Zingen:
Hij kwam bij ons heel gewoon

Verwerking:
Kleurplaat
Nadenken over gevangen zijn


Woensdag
: Een Goede Vrijdag voor de Joden? – Lukas 23:26-31

Pilatus laat de Heere Jezus kruisigen. Samen met de Joodse mensen loopt de Heere Jezus de stad uit. Simon van Cyréne moet het kruis dragen. De mensen lopen mee. Zij willen wel eens zien wat er gaat gebeuren. Een paar dagen geleden riepen ze nog: ‘Hosanna! Gezegend is de Heere Jezus!’ En nu roepen ze: ‘Kruis Hem! Dood Hem!’  Een paar vrouwen langs de kant van de weg huilen. Ze hebben medelijden. De Heere Jezus staat stil en zegt dat ze niet om Hem hoeven te huilen, maar dat ze beter kunnen huilen over zichzelf en over hun kinderen. Want wat zal het vreselijk zijn als ze moeten sterven en niet in Hem hebben geloofd. De Heere Jezus waarschuwt hen dus nog een keer. Misschien ken je het lied van dominee M’Cheyne wel: Ik deed als Jeruzalems dochters weleer; Ik weende om de pijn van mijn lijdende Heer’ En dacht er niet aan, dat ik zelf door mijn schuld Zijn kroon had gevlochten, Zijn beker gevuld.’

Vragen:
1. Het volk spot en huilt. Waarom wil de Heere Jezus hen nog een keer waarschuwen?
2. Kun je in je eigen woorden vertellen wat de tekst uit het lied betekent?

Zingen:
Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis

Verwerking:
Kleurplaat
Maak een kijktafel die past bij Goede Vrijdag en Pasen


Donderdag
: Een Goede Vrijdag voor de Heere Jezus – Lukas 23:33-38

De Heere Jezus wordt gekruisigd. Ongeveer 33 jaar geleden werd Hij in een beestenstal geboren en eindigt Zijn leven dan nu aan het kruis? Als je er aan denkt wat er met Hem is gebeurd, dan heeft Hij veel meegemaakt. In die jaren is de Heere Jezus vaak bespot en weggejaagd. Zeker de laatste uren van Zijn leven. Waarom wilde Hij naar deze wereld komen? Is dat het nu waard? In de hemel was het toch goed? Dan is de dag dat de Heere Jezus sterft toch geen “Goede” vrijdag? Toch wel… Omdat Hij stierf is er betaald voor de zonden van Zijn volk. Hij betaalt daarmee voor Zijn kinderen. Hoor jij daar ook al bij? Want dan alleen heb je toekomst en heb jij ook een Goede Vrijdag!

Vragen:
1. Kun je voorbeelden uit de Bijbel noemen waar je van weet dat de Heere Jezus is bespot en weggejaagd?
2. Wat betekent ‘Goede Vrijdag’ voor jou?

Zingen:
Alzo lief had God de wereld

Verwerking:
Kleurplaat
Tekst


Vrijdag
: een Goede Vrijdag voor een moordenaar? – Lukas 23:39-46

Hierover hoor je in de kerk.

Verwerking:
De Kruiswoorden

Wanneer?
Goede Vrijdag, 7 april 2023 om 10.00 uur in de kerk. Aansluitend is er gelegenheid om iets te drinken in de zaal.

Download hier de kleurplaat.
Lever deze uiterlijk zondag 2 april in bij de hoofdingang van de kerk of op maandag 3 of dinsdag 4 april bij jouw meester en juf op de Eben-Haëzerschool of het Mosterdzaadje. Ze worden ophangen in een zaal van de kerk.