Vragen bij de ochtendpreek van 4 december 2022

 

Tweede adventszondag

 Tekst: Lukas 1 vers 17

Thema: De aankondiging van Johannes’ werk.

 1. Vragen bij de eerste gedachte: De dienst van de Heere
  Zacharias is uitgekozen om in de tempel te offeren.
  1. Terwijl Zacharias in het Heilige is, komt opeens engel Gabriël naar hem toe. De engel vertelt dat Zacharias en Elizabeth toch nog een baby krijgen. Hoe zal de baby heten?
  2. Wat vertelt de engel nog meer?
  3. De engel Gabriël vertelt ook over Elia in vers 17a. Wie lijkt er op Elia en waarom?

 

 1. Vragen bij de tweede gedachte: De eenheid in de Heere
  1. Schrijf Lukas 1 vers 17b over. Dit is een tekst uit het Oude Testament. De engel Gabriël gebruikt deze woorden van de profeet Maleachi. Waar staat dit?
  2. Maleachi waarschuwt de mensen. Waarom?
  3. Maleachi roept de mensen op om het goed te maken. Met wie?

 

 1. Vragen bij de derde gedachte: De voorbereiding op de Heere
  1. De engel Gabriël vertelt dat Johannes als hij groot is de mensen zal voorbereiden op de komst van de Heere Jezus. Waarom was dat nodig?
  2. Schrijf de tekst uit Johannes 1 vers 29b over.
  3. Wie is Het Lam Gods?

 

Verwerkingen:

 • Waar denken we aan terug in de adventsweken? Stel dat er bij jou in de straat een jongen of meisje woont die nog nooit over de Heere Jezus heeft gehoord. Of misschien zit er wel een jongen of meisje bij jou in de klas die niet naar de kerk gaat. Hoe kun je dan uitleggen wat ‘advent’ betekent? En wat zou je kunnen doen voor hem of haar?
 • Op welke manieren kun jij je voorbereiden op het kerstfeest? Praat er eens over met elkaar.

 

Download PDF

Adventskalender (bron: Bijbelsopvoeden.nl)

Johannes 1 vers 29b (bron: Bijbelsopvoeden.nl)

Vragen bij de avondpreek van 4 december 2022

 

Vragen bij de avondpreek van 4 december 2022

 

Heidelbergse Catechismus zondag 26

 Thema: De Heilige Doop.

 1. Vragen bij de eerste gedachte: De instelling
  De Heilige Geest werkt het geloof en maakt het ook sterker.
  1. Wat gebruikt de Heilige Geest daarvoor?
  2. Tijdens een doopdienst zien we water op het hoofdje van een baby, kind of volwassene neerkomen. Wat vertelt dit water aan de kinderen van God?
  3. Wat zegt de Heere Jezus tegen je wanneer je naar het water kijkt tijdens een doopdienst?

 

 1. Vragen bij de tweede gedachte: De betekenis
  1. Wat betekent het ‘met het bloed en de Geest van Christus gewassen te zijn’? Wat gaat er dan weg en wat krijg je ervoor terug?
  2. De Heere Jezus heeft ‘Zijn bloed gestort’. Wat betekent dit?
  3. Probeer eens uit te leggen: ‘bij vergeving van zonden hoort ook vernieuwing van je leven’.

 

 1. Vragen bij de derde gedachte: De grond
  1. Op welke plaatsen in de Bijbel gaat het over de Heilige Doop?
  2. In het Oude Testament was de besnijdenis het teken van het Verbond. In het Nieuwe Testament is de Heilige Doop het teken van het Verbond. Wat betekent het Verbond van God met mensen?

 

Verwerkingen:

 • De verwerkingen passen bij de preek.

 

Download PDF

Werkblad Heilige Doop (bron: Bijbelsopvoeden.nl)

Kleurplaat Heilige Doop (bron: Bijbelsopvoeden.nl)

Eerdere vragen en verwerkingen bij de preek zijn op te vragen via jongeren@gergemapeldoorn.nl

Al het beeldmateriaal op deze pagina is voorzover bekend met toestemming of rechtenvrij geplaatst. Wanneer u hier een vraag of klacht over hebt, kunt u contact opnemen met de webmaster.