Skip to main content

Vragen bij de ochtendpreek van 23 juni 2024

 

Tekst: Handelingen 15 vers 10 en 11:

 1. Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk op den hals der discipelen te leggen, hetwelk noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen?
 2. Maar wij geloven door de genade des Heeren Jezus Christus zalig te worden, op zulke wijze als ook zij.

 

Thema: De vergadering in Jeruzalem

 1. Vragen bij de eerste gedachte: Samen levenPaulus en Barnabas zijn terug in Antiochië van hun eerste zendingsreis.
  1. Met welk voorbeeld begint de preek?
  2. De deur van het geloof is open gegaan voor mensen die Paulus en Barnabas hebben ontmoet op hun eerste zendingsreis. Wat betekent dit?
  3. Er komen mensen uit Jeruzalem op bezoek in Antiochië. Welke boodschap verspreiden ze?
  4. Ze zijn het niet met elkaar eens. Er lijkt wel ruzie te komen. Wat moeten Paulus en Barnabas gaan doen?
  5. Hoe wil de Heere dat we met elkaar omgaan?

 

 1. Vragen bij de tweede gedachte: Samen buigen
  1. Paulus en Barnabas zijn in Jeruzalem aangekomen. En wat gebeurt er dan?
  2. Petrus vertelt dat hij terugdenkt aan wat er gebeurde bij Cornelius (Handelingen 10). Wat was dat ook al weer?
  3. Waarom denkt Petrus daar nu weer aan terug?
  4. Wat wilde de Heere daarmee leren?

 

 1. Vragen bij de derde gedachte: Samen gaan
  1. Dan krijgt Jakobus het woord. Hij vertelt dat de besnijdenis niet meer nodig en niet meer belangrijk is. Maar wat dan wel?
  2. Toch is het wel belangrijk dat de heidenen en de christenen uit de Joden elkaar respecteren. Leg eens uit.
  3. Wat kunnen we leren van deze geschiedenis?

Verwerkingen:

 • Kun je op de landkaart de reis aangeven die Paulus en Barnabas hebben gemaakt (van Antiochië naar Jeruzalem)?
 • De kleurplaten passen bij het werk van Paulus en Barnabas onder de heidenen.

 

Om over door te praten:

 • Praat eens met elkaar na op welke manier jij ‘een verbinder’ binnen de gemeente bent of dit kunt worden?
 • Welk gedeelte uit het ‘Onze Vader’ past heel goed bij de preek?
 • En welke psalm past bij heel goed bij de preek?

 

Download PDF

Kleurplaat bij Handelingen 13: 1-12 (bron: Bijbelsopvoeden.nl)

Kleurplaat ‘Ook de heidenen!’ (bron: Bijbelsopvoeden.nl)

Vragen bij de middagpreek van 23 juni 2024

Doopdienst

Tekst: Psalm 134 vers 3:

De HEERE zegene u uit Sion, Hij Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.

 

Thema: De beste wens

 1. Vragen bij de eerste gedachte: De zegen van de HEERE
  1. Met welk voorbeeld begint de preek?
  2. In Jeruzalem is het heel druk. Waarom?
  3. De mensen zíngen met elkaar de liederen van Hamaäloth. Wat zijn dat voor liederen?
  4. De Israëlieten zingen Psalm 134 voordat ze weer terug gaan naar huis. Het is een afscheidsgroet. Wie geven er antwoord?
  5. Wat leer je over de woorden: De HEERE zegene u uit Sion?
 1. Vragen bij de tweede gedachte: Het werk van de HEERE
  1. De HEERE is de Schepper van hemel en aarde. Wat betekent dit?
  2. De HEERE is ook jouw Schepper. Wat betekent dit voor je?
  3. Waar en hoe zegent de HEERE ons?

 

Verwerkingen:

 • Wil je voor de kinderen die vanmiddag gedoopt zijn en voor hun ouders bidden?
 • De tekst van deze dooppreek kun je misschien wel uit je hoofd leren.

 

Om over door te praten:

 • Wat betekent het voor jou dat je gedoopt bent?
 • Wat betekent de tekst van vanmiddag voor jou?

 

Download PDF

Kleurplaat Heilige Doop_Mattheüs 28 vers 19 (bron: Bijbelsopvoeden.nl)

Kleurplaat Heilige Doop (bron: Bijbelsopvoeden.nl)

Kleurplaat Psalm 134: 3 (bron: Bijbelsopvoeden.nl)

Kleurplaat Psalm 105: 5 (bron: Bijbelsopvoeden.nl)

Eerdere vragen en verwerkingen bij de preek zijn op te vragen via jongeren@gergemapeldoorn.nl

Al het beeldmateriaal op deze pagina is voorzover bekend met toestemming of rechtenvrij geplaatst. Wanneer u hier een vraag of klacht over hebt, kunt u contact opnemen met de webmaster.