Vragen bij de ochtendpreek van 26 maart 2023

 

Viering van het Heilig Avondmaal

Tekst: Lukas 22 vers 15:

En Hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat Ik lijde;

 

Thema: Het verlangen naar het Pascha.

De Heere Jezus wil graag samen met Zijn discipelen het Paasfeest vieren, het Pascha. Vorige week ging het in de preek over Petrus en Johannes die een opdracht kregen van de Heere Jezus.

 1. Welke opdracht was dat ook al weer?
 2. De maaltijd is voorbereid. Alles is klaar. De Heere Jezus en de discipelen zitten aan tafel. Wat zegt de Heere Jezus dan tegen de discipelen?
 3. Probeer eens uit te leggen wat de Heere Jezus daarmee bedoelt?
 4. Waarom is het een wonder dat de Heere Jezus zoveel van Zijn discipelen houdt?
 5. Johannes heeft later over de liefde van de Heere Jezus voor Zijn kinderen geschreven en ook over de liefde van Zijn kinderen tot de Heere Jezus. Deze woorden staan in de Bijbel. Weet je waar? Schrijf de tekst maar over.

 

Verwerkingsopdracht:

 

Download PDF

Download kleurplaat (bron: Bijbelsopvoeden.nl)

Vragen bij de avondpreek van 26 maart 2023

 

Zesde lijdenszondag – nabetrachting op de viering van het Heilig Avondmaal

Tekst: Lukas 22 vers 38

Thema: Het onderwijs na het Pascha.

 1. Vragen bij de eerste gedachte: Jezus’ onderzoek
  De Heere Jezus en de discipelen hebben de Paasmaaltijd gegeten en daarna heeft de Heere Jezus het Heilig Avondmaal ingesteld en gevierd met Zijn discipelen.
  1. Daarna stelt de Heere Jezus hen een vraag. Schrijf de vraag uit Lukas 22 vers 35 over.
  2. Toen de Heere Jezus Zijn discipelen erop uitstuurde om het Koninkrijk van God te preken en zieken te genezen, mochten ze niet veel spullen meenemen. Wat niet?
  3. De Heere Jezus zei dit omdat ze iets belangrijks moesten leren. Wat moesten ze leren?
  4. Wat is het antwoord van de discipelen aan de Heere Jezus?
  5. Wat zou jouw antwoord zijn?

 

 1. Vragen bij de tweede gedachte: Jezus’ toerusting
  1. De Heere Jezus bereidt Zijn discipelen voor op een andere periode. Wat moeten ze vanaf nu wél meenemen wanneer ze op reis gaan om andere mensen te vertellen over de Heere Jezus?
  2. Wat bedoelt de Heere Jezus met ‘een zwaard’?
  3. Wat wil de Heere Jezus aan de discipelen leren? Gebruik in je antwoord de woorden: ‘baby, groeien, strijd’.
  4. Welke twee dingen leven er in het hart van een kind van God?

 

 1. Vragen bij de derde gedachte: Jezus’ eenzaamheid
  1. Probeer eens uit te leggen wat de Heere Jezus bedoelt in vers 37?
  2. De Heere Jezus zegt: ‘het is genoeg’. Wat leer je hiervan?
  3. Noem eens een paar voorbeelden van gebeurtenissen die de discipelen eerst nog niet goed begrijpen?

 

Verwerkingen:

 

Download PDF

Download kleurplaat

Eerdere vragen en verwerkingen bij de preek zijn op te vragen via jongeren@gergemapeldoorn.nl

Al het beeldmateriaal op deze pagina is voorzover bekend met toestemming of rechtenvrij geplaatst. Wanneer u hier een vraag of klacht over hebt, kunt u contact opnemen met de webmaster.