Vragen bij de ochtendpreek van 18 februari 2024

 

Tweede lijdenszondag

Tekst: Exodus 27 vers 1:

Gij zult ook een altaar maken van sittimhout; vijf ellen zal de lengte zijn en vijf ellen de breedte (vierkant zal dit altaar zijn), en drie ellen zijn hoogte.

 

Thema: Het brandofferaltaar

 

 1. Vragen bij de eerste gedachte: De bouw
  1. Het volk Israël is op reis door de woestijn naar het land Kanaän. De Heere wil graag wonen bij de mensen. De mensen moeten de tabernakel maken. Vorige week ging het vooral over het witte gordijn, de voorhof en de deur. Wat betekende ‘de deur’ ook al weer?
  2. Wat leer je over het brandofferaltaar?
  3. Waarom brengen de mensen een dier, bijvoorbeeld een lam, mee naar de tabernakel?

 

 1. Vragen bij de tweede gedachte: De betekenis
  1. Wanneer de Israëlieten bij het brandofferaltaar staan, zien ze heel veel dingen die iets belangrijks betekenen. Wat betekenen bijvoorbeeld het hout en het koper?
  2. Leg eens uit wat iemand deed die een offer voor zijn zonden wilde brengen?
  3. In het Oude Testament moest een dier worden geslacht voor de zonden van de mensen. Waarom is dit in het Nieuwe Testament niet meer nodig?

 

Verwerking:

 • De verwerking past bij de preek. Kun je ook uitleggen waarom? 

 

Download PDF

Download verwerking 

Vragen bij de middagpreek van 18 februari 2024

 

Heidelbergse Catechismus zondag 2

Bijbelgedeelte: Matthéüs 19 vers 16 – 30

Matthéüs 19 vers 21:

Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij.

 

Thema: De wet en de kennis van de zonde

 

 1. Vragen bij de eerste gedachte: Het onderwijs door de wet
  1. In Mattheüs 19 vers 16-30 lezen we over een jongeman die naar de Heere Jezus gaat. Wat wil hij graag weten? En welke vraagt stelt hij aan de Heere Jezus?
  2. Welk antwoord geeft de Heere Jezus?
  3. Wat wil de Heere Jezus zo graag dat deze jongeman doet?
  4. Wat is de samenvatting van de wet?

 

 1. Vragen bij de tweede gedachte: De eis van de wet
  1. Hoe wisten Adam en Eva in het paradijs hoe ze moesten leven? En hoe kunnen wij dat weten?
  2. Heb de Heere lief boven alles en je naaste als jezelf. Welke woorden passen bij deze zin?

 

 1. Vragen bij de derde gedachte: De verhouding tot de wet
  1. Kunnen wij uit onszelf leven zoals de Heere dat van ons vraagt?
  2. We hebben de Heere Jezus nodig. Waarom?

 

Verwerking:

 • De verwerkingen passen bij zondag 2.

 

Download PDF

Kleurplaat “De tien geboden” (bron: Bijbelsopvoeden.nl)

Uitlegkleurplaat Zondag 2 (bron: Bijbelsopvoeden.nl)

 

Eerdere vragen en verwerkingen bij de preek zijn op te vragen via jongeren@gergemapeldoorn.nl

Al het beeldmateriaal op deze pagina is voorzover bekend met toestemming of rechtenvrij geplaatst. Wanneer u hier een vraag of klacht over hebt, kunt u contact opnemen met de webmaster.