Vragen bij de ochtendpreek van 10 september 2023

 

Viering van het Heilig Avondmaal

Tekst: 25 vers 8a:

De HEERE is goed en recht

 

Thema: Davids belijdenis

 

 1. David heeft Psalm 25 gemaakt. In welke tijd heeft David deze Psalm geschreven?
 2. Wat betekent de naam HEERE met allemaal hoofdletters?
 3. “De HEERE is goed en recht”, zegt David in vers 8a. Probeer dit eens uit te leggen.

 

Verwerkingsopdracht:

 • De kleurplaten passen bij de preek.
 • Wanneer het Heilig Avondmaal gevierd wordt, is het goed om aan het lijden en sterven van de Heere Jezus te denken en aan Zijn grote liefde. Aan welke gebeurtenissen denk jij vooral?
 • Welk vers uit Psalm 25 spreekt jou erg aan? Waarom?

 

 

Download PDF

Psalm 25 vers 8a

Kleurplaat Heilig Avondmaal (bron: Bijbelsopvoeden.nl)

Kleurplaat Heilig Avondmaal (1) (bron: Bijbelsopvoeden.nl)

Psalm 25 vers 6 (berijmd) (bron: Bijbelsopvoeden.nl)

Vragen bij de middagpreek van 10 september 2023

 

Nabetrachting op de viering van het Heilig Avondmaal

 

Tekst: Psalm 25 vers 12:

Wie is de man die den HEERE vreest? Hij zal hem onderwijzen in den weg dien hij zal hebben te verkiezen.

 

Thema: Davids verwachting

 1. Vragen bij de eerste gedachte: De levensvraag
  1. “Wie is de man die de HEERE vreest?”, vraagt David. Bedoelt David alleen mannen? Hoe kun je deze vraag ook lezen?
  2. Probeer eens uit te leggen wat het ‘vrezen van de Heere’ betekent.
  3. In vers 9 gaat het over ‘de zachtmoedigen’. Wie zijn dat?

 

 1. Vragen bij de tweede gedachte: De levensweg
  1. Welk voorbeeld wordt gebruikt om uit te leggen wat ‘de weg kiezen’ betekent?
  2. Hoe wees de Heere de Israëlieten in de woestijn de weg?
  3. En op welke manier wijst de Heere vandaag de weg die we moeten gaan?

 

Verwerkingen:

 • De tekst van de preek kun je misschien uit je hoofd leren? Deze verwerking kan je daarbij helpen. 
 • Probeer een gebed op te schrijven waarin je de woorden van David uit Psalm 25 gebruikt. 

 

Download PDF

Psalm 25 vers 12

Eerdere vragen en verwerkingen bij de preek zijn op te vragen via jongeren@gergemapeldoorn.nl

Al het beeldmateriaal op deze pagina is voorzover bekend met toestemming of rechtenvrij geplaatst. Wanneer u hier een vraag of klacht over hebt, kunt u contact opnemen met de webmaster.